biểu thuế xuất nhập khẩu 2018 | biểu thuế xnk năm 2018 mới nhất của bộ tài chính » sách khác » Trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đơn vị hành chính sự nghiệp
 • Trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đơn vị hành chính sự nghiệp

 • Trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đơn vị hành chính sự nghiệp
   • Số trang: 450
   • Nhà xuất bản: Tài Chính
   • Ngồn gốc: NXB Tài Chính
   • Tác giả: Bộ tài chính
    Giá bán: 350,000 đồng
   • Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc
   • Giao hàng sau 30 phút ở HN và TP HCM
   • Đặt hàng tại Hà Nội: 0937 828.186
   • Đặt hàng tại Sài Gòn: 0924.914.918
   • Đặt hàng Toàn Quốc: 0964.988.945

  Trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đơn vị hành chính sự nghiệp

  Thanh tra là một hoạt động quan trọng trong việc đánh giá chấp hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị; nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, đơn vị.

  Do để củng cố kỷ luật, thực hiện công tác thanh tra theo đúng trình tự, thủ tục, đạt hiệu quả cao, thời gian vừa qua Nhà nước ta đã ban hành một số văn bản pháp luật về công tác thanh tra như:

  quan ly tai san nha nuoc

  quan ly tai san nha nuoc

  Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16-10-2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra;

  Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23-04-2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra; …và một số văn bản pháp luật về tổ chức, hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các Bộ, Ngành; về công tác quản lý tài chính, tài sản trong các tổ chức, đơn vị hành chính sự nghiệp…

  Để giúp các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng các trình tự, thủ tục thanh tra, kiểm toán; các nghiệp vụ thanh tra tài chính, chi tiêu nội bộ; xử lý những sai phạm sau cuộc thanh tra; quản lý và sử dụng  tài chính, tài sản nhà nước;…Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách: “TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾN HÀNH CUỘC THANH TRA, KIỂM TRA, KIỂM TOÁN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH – TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP”

  Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

  Phần thứ nhất. Xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra và kế hoạch thanh tra của các bộ ngành;

  Phần thứ hai. Quy trình thanh tra, xử lý những sai phạm trong các lĩnh vực;

  Phần thứ ba. Những quy định mới nhất về tổ chức, hoạt động của thanh tra chuyên ngành;

  Phần thứ tư. Phòng chống tiêu cực, xử lý kỷ luật và trách nhiệm giải trình nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

  Phần thứ năm. Trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra, kiểm toán;

  Phần thứ sáu. Những quy định mới nhất về quản lý tài chính, tài sản nhà nước;

  Phần thứ bảy. Công tác thanh tra về việc kê khai tài sản, thu nhập, phòng chống tham nhũng;

  Phần thứ tám. Nghiệp vụ, quy trình thanh tra chi tiêu nội bộ, thu chi tài chính tại các cơ quan, đơn vị;

  Phần thứ chín. Nghiệp vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, xử lý sau thanh tra.

  Sổ tay luật công chức, viên chức 2015

  Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Do đó, tất cả đội ngũ công nhân viên chức nhà nước hoạt động đều phải là những người đại diện cho tiếng nói của nhân dân, có trình độ, phẩm chất đạo đức tốt, có tầm hiểu biết sâu rộng về pháp luật để có thể phục vụ cống hiến cho đất nước.

  Đội ngũ cán bộ công chức nhà nước đều có các quyền lợi và nghĩa vụ riêng, điều này được quy định tại các quy định của pháp luật, về quy chế dân chủ, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, vị trí công tác, ngạch công chức viên chức… như:

  Nghị định 17/2015/NĐ-CP ngày 14-02-2015 quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống;

  Nghị định 09/2015/NĐ-CP ngày 22-01-2015 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc;

  Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09-01-2015 về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

  SO-TAY-CONG-CHUC-VIEN-CHUC

  SO-TAY-CONG-CHUC-VIEN-CHUC

  Nghị định 02/2015/NĐ-CP ngày 02-01-2015 sửa đổi, bổ sung về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước;…

  Và mới đây nhất là quyết định tăng lương cho tất cả các công chức, viên chức hoạt động trong các đơn vị sự nghiệp có hệ số lương từ 2,34 trở xuống (có hiệu lực từ 1/1/2015).

  Nhằm giúp các cán bộ công nhân viên chức tại các đơn vị sự nghiệp nắm băt kịp thời các văn bản quy định mới nhất của Nhà nước, Nhà sách tài chính xin giới thiệu cuốn sách:

  Sổ tay công chức, viên chức 2015– Hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước

  Nội dung cuốn sách: Gồm các phần như sau:

  Phần thứ nhất. Luật Cán bộ, công chức & văn bản hướng dẫn thi hành

  Phần thứ hai. Luật Viên chức

  Phần thứ ba. Luật Tiếp công dân & quy chế dân chủ trong các cơ quan nhà nước

  Phần thứ tư. Quy định về chính sách tinh giản biên chế

  Phần thứ năm. Công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ công chức, viên chức

  Phần thứ sáu. Quy định về vị trí công tác và mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, ngạch công chức của một số ngành nghề

  Phần thứ bảy. Chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý và sử dụng kinh phí trong cơ quan nhà nước

  Phần thứ tám. Công tác thi đua, khen thưởng đối với công chức, viên chức

  Phần thứ chín. Chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.

  NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
  Đặt mua sách liên hệ:
  - tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
  nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
  (MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)

  Sách cùng loại

  » chăn lông cừu nhật bản