biểu thuế xuất nhập khẩu 2018 | biểu thuế xnk năm 2018 mới nhất của bộ tài chính » sách khác » Tra cứu các tình huống về tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra tài chính mới nhất
 • Tra cứu các tình huống về tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra tài chính mới nhất

 • Tra cứu các tình huống về tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra tài chính mới nhất
   • Số trang: 450
   • Nhà xuất bản: Lao động
   • Tác giả: NXB Lao động
    Giá bán: 325,000 đồng
   • Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc
   • Giao hàng sau 30 phút ở HN và TP HCM
   • Đặt hàng tại Hà Nội: 0937 828.186
   • Đặt hàng tại Sài Gòn: 0924.914.918
   • Đặt hàng Toàn Quốc: 0964.988.945

   Tra cứu các tình huống về tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra tài chính mới nhất

  Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, hoạt động thanh tra, kiểm tra tài chính trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp đóng một vai trò quan trọng hơn bao giờ hết.

  Bởi đây là chức năng quan trọng của bộ máy quản lý tài chính Nhà nước, nhằm đôn đốc việc xử lý những vướng mắc sai trái, tìm ra những biện pháp để giúp tổ chức được thanh tra hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch của Nhà nước giao.

  Để củng cố kỷ luật tài chính, thực hiện tốt việc thanh tra, kiểm tra tài chính tại các cơ quan, đơn vị đồng thời nâng cao tính chủ động và có trách nhiệm của các tổ chức trong việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí nhà nước,…

  tra cuu thanh tra kiem tra tai chinh

  tra cuu thanh tra kiem tra tai chinh

  Vừa qua, Nhà nước ta đã ban hành một số văn bản như:

  Nghị định số 82/2012/NĐ-CP ngày 09/10/2012 về việc tổ chức và hoạt động thanh tra ngành tài chính;

  Nghị định số 83/2012/NĐ-CP ngày 09/10/2012 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;

  Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính;…

  Nhằm giúp các cán bộ kiểm toán, thanh tra tài chính và các tổ chức, cá nhân quan tâm đến lĩnh vực này cập nhật kịp thời những quy định của pháp luật về tổ chức, hoạt động thanh tra tài chính, kiểm toán ngân sách nhà nước; những quy định mới về việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí nhà nước, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;…Nhà xuất bản Tài Chính xin giới thiệu cuốn sách: “TRA CỨU CÁC TÌNH HUỐNG VỀ  TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KIỂM TRA TÀI CHÍNH NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC”

  Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

  Phần thứ nhất. Tra cứu các tình huống về hoạt động thanh tra, kiểm tra tài chính.

  Phần thứ hai. Tra cứu các tình huống về hoạt động thanh tra chuyên ngành và thanh tra ngành tài chính.

  Phần thứ ba. Tra cứu các tình huống về kiểm tra, kiểm toán ngân sách nhà nước  đơn vị hành chính sự nghiệp.

  Phần thứ tư. Quy định mới về công tác tổ chức hoạt động thanh tra và những hướng dẫn cụ thể các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra.

  Phần thứ năm. Quy định mới về quy trình kiểm tra, kiểm toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp.

  Phần thứ sáu. Quy định mới nhất về lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

  Phần thứ bảy. Những quy định mới  về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

  Phần thứ tám. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

  Chế độ kiểm soát thanh toán các khoản chi ngân sách mới nhất

  Việc quản lý, kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc tại các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước có hiệu quả và đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức đang là một đòi hỏi cấp thiết và quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

  Để đáp ứng yêu cầu này, vừa qua Nhà nước ta đã ban hành một số văn bản như:

  Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03/10/2012 quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc nhà nước;

  Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước qua kho bạc Nhà nước…

  Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, cá nhân,… cập nhật kịp thời những quy định của pháp luật về việc quản lý các khoản chi ngân sách nhà nước, tạm ứng vốn Kho bạc nhà nước; thực hiện nhập dự toán chi ngân sách và lệnh chi tiền vào hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc; quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước; chế độ đấu thầu, mua sắm tài sản trong đơn vị hành chính sự nghiệp;…Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách:  “CHẾ ĐỘ KIỂM SOÁT THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI NGÂN SÁCH & TẠM ỨNG VỐN KHO BẠC NHÀ NƯỚC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC”

  Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

  Phần thứ nhất. Kiểm soát, thanh toán các khoản thu – chi tiền mặt, tạm ứng vốn qua Kho bạc nhà nước. Phần thứ hai. Hướng dẫn phát hành tín phiếu, trái phiếu Kho bạc và quản lý các tài sản do Kho bạc nhận gửi, bảo quản. Phần thứ ba. Quy chế thực hiện nhập dự toán chi ngân sách và lệnh chi tiền vào hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (TABMIS). Phần thứ tư. Hướng dẫn lập dự toán, quyết toán, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước. Phần thứ năm. Chế độ công tác phí, bồi dưỡng, hỗ trợ do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí.Phần thứ sáu. Quy định mới nhất về tổ chức đấu thầu mua sắm tài sản trong các đơn vị hành chính sự nghiệp. Phần thứ bảy. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

  NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
  Đặt mua sách liên hệ:
  - tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
  nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
  (MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)

  Sách cùng loại

  » chăn lông cừu nhật bản