biểu thuế xuất nhập khẩu 2018 | biểu thuế xnk năm 2018 mới nhất của bộ tài chính » sách khác » Sổ tay hoàn thiện gỡ rối chứng từ, kế toán mới nhất 2015
  • Sổ tay hoàn thiện gỡ rối chứng từ, kế toán mới nhất 2015

  • Sổ tay hoàn thiện gỡ rối chứng từ, kế toán mới nhất 2015
      • Nhà xuất bản: Tài Chính
      • Ngồn gốc: NXB Tài Chính
      • Tác giả: Bộ tài chính
        Giá bán: 335,000 đồng
      • Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc
      • Giao hàng sau 30 phút ở HN và TP HCM
      • Đặt hàng tại Hà Nội: 0937 828.186
      • Đặt hàng tại Sài Gòn: 0924.914.918
      • Đặt hàng Toàn Quốc: 0964.988.945

    Sổ tay hoàn thiện gỡ rối chứng từ, kế toán mới nhất 2015

    Công tác kế toán trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp đóng một vai trò rất quan trọng. Bởi lẽ đây là công cụ hỗ trợ đắc lực cho Nhà nước và các nhà quản lý trong việc kiểm soát, sử dụng tiết kiệm nguồn kinh phí; có chức năng thông tin mọi hoạt động kinh tế phát sinh trong quá trình chấp hành Ngân sách nhà nước…

    Vì vậy, việc hoàn thiện, nâng cao nghiệp vụ công tác cho kế toán trưởng, phụ trách kế toán sao cho có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu đổi mới trước xu hướng toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế là một trong những vấn đề cần được quan tâm và chú trọng.

    so tay ke toan nha nuoc moi nhat

    so tay ke toan nha nuoc moi nhat

    Nhằm trang bị, cập nhật, hoàn thiện và gỡ rối các nghiệp vụ về chứng từ, sổ sách kế toán; lập, trình bày và báo cáo tài chính, quyết toán ngân sách; xử lý ngân sách cuối năm; các phương pháp hạch toán tài khoản, thiết lập sơ đồ tài khoản kế toán;…Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách: “SỔ TAY HOÀN THIỆN GỠ RỐI CHỨNG TỪ, KẾ TOÁN & PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN, THIẾT LẬP SƠ ĐỒ, TÀI KHOẢN, LẬP, TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH, QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HÀNG NĂM TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP”

    Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

    Phần thứ nhất. Hoàn thiện và gỡ rối chứng từ kế toán theo chế độ kế toán mới;

    Phần thứ hai. Hoàn thiện và gỡ rối sổ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp;

    Phần thứ ba. Nghiệp vụ xử lý ngân sách cuối năm, lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước;

    Phần thứ tư. Hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán;

    Phần thứ năm. Phương pháp thiết lập sơ đồ kế toán;

    Phần thứ sáu. Phục hồi, xử lý tài liệu bị mất và mức phạt vi phạm về chứng từ, sổ, tài khoản kế toán;

    Phần thứ bảy. Tiêu chuẩn, điều kiện bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước.

    Hệ thông các văn bản quy định về xây dựng môi trường giáo dục trong nhà trường mới nhất

    Nhằm tạo khung pháp lý cho các hoạt động liên quan tới việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, xây dựng xã hội học tập, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành nhiều văn bản pháp luật để quy định, hướng dẫn thực hiện, mới nhất có: Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Thông tư liên tịch số 22/2013/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế quy định đánh giá công tác y tế tại các cơ sở giáo dục mầm non, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014

    Hệ thông các văn bản quy định về xây dựng môi trường giáo dục trong nhà trường

    Ảnh sách Hệ thông các văn bản quy định về xây dựng môi trường giáo dục trong nhà trường

    >> biểu thuế xuất nhập khẩu

    Để góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật vể giáo dục – đào tạo nói chung và cung cấp kịp thời các văn bản pháp luật về xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, xây dựng xã hội học tập cho các đơn vị, tổ chức, nhà trường, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách: “Hệ thông các văn bản quy định về xây dựng môi trường giáo dục trong nhà trường”.

    Nội dung cuốn sách Hệ thông các văn bản quy định về xây dựng môi trường giáo dục trong nhà trường gồm các phần:

    Phần thứ nhất: Quy định chung

    Phần thứ hai: Quy định mới về tiêu chuẩn đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục và nhà trường

    Phần thứ ba: Quy định mới về xây dựng phong trào học tập và phát triển môi trường giáo dục lành mạnh

    Trân trọng giới thiệu cuốn sách Hệ thông các văn bản quy định về xây dựng môi trường giáo dục trong nhà trường cùng bạn đọc!

    NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
    Đặt mua sách liên hệ:
    - tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
    - tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
    - tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
    nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
    (MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)

    Sách cùng loại

    » chăn lông cừu nhật bản