biểu thuế xuất nhập khẩu 2018 | biểu thuế xnk năm 2018 mới nhất của bộ tài chính » sách kế toán hành chính sự nghiệp » sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2016 sửa đổi bổ sung mới nhất
 • sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2016 sửa đổi bổ sung mới nhất

 • sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2016 sửa đổi bổ sung mới nhất
   • Số trang: 438
   • Xuất bản: tháng 5 năm 2016
   • Nhà xuất bản: nhà xuất bản tài chính
   • Tác giả: Ngọc Hà
    Giá bán: 350,000 đồng
   • Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc
   • Giao hàng sau 30 phút ở HN và TP HCM
   • Đặt hàng tại Hà Nội: 0937 828.186
   • Đặt hàng tại Sài Gòn: 0924.914.918
   • Đặt hàng Toàn Quốc: 0964.988.945

  sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2016

  sửa đổi bổ sung mới nhất theo thông tư 56/2016/TT-BTC ngày 25/03/2016

  thông tư 56/2016/TT-BTC ngày 25/03/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định bổ sung Hệ thống Mục lục Ngân sách Nhà nước. Theo đó, các khoản bổ sung có hiệu lực thi hành  năm 2016,

  Chính phủ có trách nhiệm thu, chi ngân sách Nhà nước và phân bổ ngân sách Trung ương cho từng Bộ, ngành, cơ quan khác ở Trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương, quyết định phân bổ dự toán ngân sách theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.
  Ngày 05/04/2016, Chính phủ cũng ban hành nghị định 24/2016/NĐ-CP quy định chế độ quản lý ngân sách quỹ nhà nước, nghị định 24/2016/NĐ-CP …

   

  sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2015

  sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2016 mới nhất

  sửa đổi bổ sung theo thông tư 56/2016/TT-BTC ngày 25/03/2016

  Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng ban hành nhiều Thông tư mới hướng dẫn bổ sung, cập nhật Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước.
  Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân kịp thời nắm bắt những thông tin mới nêu trên, Nhà xuất bản Tài Chính giới thiệu cuốn sách

  “HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM SOÁT THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI  NGÂN SÁCH, TẠM ỨNG VỐN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC NĂM 2016”

  Nội dung cuốn sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2016 gồm các phần chính sau đây:

  Phần thứ nhất. Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước 2016

  Phần thứ hai. Thẩm quyền lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện

  Phần thứ ba. chế độ tự chủ về tài chính trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

  Phần thứ tư. Quy định pháp luật mới ban hành năm 2016

   

  Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2016 mới nhất

  các bạn xem thêm cuốn sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp sửa đổi bổ sung

  Thông tư sô 185/2010/TT-BTC ngàỵ 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ – BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trường Bộ Tài chính

  sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp năm 2015

  PHẦN THỨ NHẤT: HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

  PHẦN THỨ HAI: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

  I – Quy định chung

  II – Danh mục hệ thông tài khoản kế toán

  III – Giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán

  - Loại tài khoản 1 – Tiền và vật tư

  - Loại tài khoản 2 – Tài sản cố định

  - Loại tài khoản 3 – Thanh toán

  - Loại tài khoản 4 – Nguồn kinh phí

  - Loại tài khoản 5 – Các khoản thu

  - Loại tài khoản 6 – Các khoản chi

  - Loại tài khoản 0 – Tài khoản ngoài bảng

  sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới nhất hiện nay

  PHẦN THỨ BA: HỆ THÔNG SỔ KẾ TOÁN

  PHÁN THỨ TƯ: HỆ THÒNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2016 mới nhất

  I – Quy định chung

  II – Danh mục và mẫu báo cáo tài chính

  III – Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính

  Từ khóa tìm kiếm trên google:

  • mục lục ngân sách nhà nước 2015
  NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
  Đặt mua sách liên hệ:
  - tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
  nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
  (MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)
  » chăn lông cừu nhật bản