biểu thuế xuất nhập khẩu 2018 | biểu thuế xnk năm 2018 mới nhất của bộ tài chính » sách khác » Sách hướng dẫn các nhiệm vụ trọng tâm và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở ngành giáo dục
 • Sách hướng dẫn các nhiệm vụ trọng tâm và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở ngành giáo dục

 • Sách hướng dẫn các nhiệm vụ trọng tâm và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở ngành giáo dục
   • Số trang: 400
    Giá bán: 335,000 đồng
   • Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc
   • Giao hàng sau 30 phút ở HN và TP HCM
   • Đặt hàng tại Hà Nội: 0937 828.186
   • Đặt hàng tại Sài Gòn: 0924.914.918
   • Đặt hàng Toàn Quốc: 0964.988.945

  Sách hướng dẫn các nhiệm vụ trọng tâm và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở ngành giáo dục

  Như độc giả đã biết, Công đoàn Giáo dục là tổ chức đại diện cho đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục và công nhân viên trong ngành, có nhiệm vụ chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động trong ngành giáo dục; đồng thời giáo dục cán bộ, công nhân viên chức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Để hỗ trợ hoạt động Công đoàn ngàn giáo dục, trong thời gian qua, Nhà nước đã ban hành một số văn bản pháp luật như:

  Hướng dẫn số 09/HD-CĐN ngày 18-08-2015 của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở trong ngành Giáo dục;

  Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25-08-2015 của Bộ giáo dục và đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 – 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thườngmoncler black friday salexuyên; cùng với các quy định về chế độ, chính sách đối với công đoàn, cán bộ và giáo viên nhà trường như:

  Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01-10-2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về chính sách đối với lao động nữ;  Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10-03-2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “nhà giáo nhân dân”, “nhà giáo ưu tú”;

  Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02-10-2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021;…

  Nhằm cung cấp kịp thời các tài liệu hướng dẫn các nhiệm vụ trọng tâm và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn; vai trò của công đoàn trong đổi mới căn bản toàn diện ngành giáo dục; công đoàn tham gia thực hiện quy chế dân chủ; quản lỳ tài chính và công tác bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên và người học;… Trung tâm Giới Thiệu Sách Thành Phát phối hợpfridaysboutique với Nhà xuất bản Hồng Đức xin giới thiệu quyển sách:“HƯỚNG DẪN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN  CƠ SỞ TRONG NGÀNH GIÁO DỤC”

  sach cong doan co so

  sach cong doan co so

  Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

  Phần thứ nhất. Tìm hiểu về công đoàn giáo dục và những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2015 – 2016;

  Phần thứ hai. Nghiệp vụ công tác và kỹ năng tổ chức hoạt động, xây dựng các mối quan hệ dành cho cán bộ công đoàn cơ sở ngành giáo dục;

  Phần thứ ba. Hướng dẫn xây dựng, đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn và tổ chức thi đua khen thưởng trong ngành giáo dục;

  Phần thứ tư. Vai trò của công đoàn giáo dục trong việc thực hiện đổi mới căn bản toàn diện ngành giáo dục;

  Phần thứ năm. Công đoàn tham gia thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động giáo dục;

  Phần thứ sáu. Công tác quản lý tài chính công đoàn giáo dục;

  Phần thứ bảy. Công tác nữ công trong việc thực hiện bảo vệ quyền lợi giáo viên nhà trường;

  Phần thứ tám. Công tác bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên và người học.

  Sách dày 400 trang, Bìa mềm, khổ 19×27 Giá bìa 335.000 đ/ cuốn

  TT Giới Thiệu Sách Thành Phát Xin Trân Trọng Giới thiệu cùng bạn đọc.

  Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

  SÁCH SỔ TAY CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC – HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

  Một trong những nhiệm vụ cấp thiết nhất hiện nay trong giai đoạn hội nhập và phát triển của nước ta là xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững mạnh, có trình độ, phẩm chất đạo đức tốt, hiểu biết sâu rộng về pháp luật nhằm đáp ứng công cuộc xây dựng đất nước.Nhiều văn bản pháp luật mới liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức quy định về quy chế dân chủ ở các cơ quan, đơn vị nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, vị trí công tác, ngạch công chứcviên chức ,… đã được ban hành. Cụ thể như: Nghị định 17/2015/NĐ-CP ngày 14-02-2015 quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống; Nghị định09/2015/NĐ-CP ngày 22-01-2015 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc; Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09-01-2015 về thực hiệnquy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định 02/2015/NĐ-CPngày 02-01-2015 sửa đổi, bổ sung về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước; Thông tư 05/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02-02-2015 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP; Thông tư 01/2015/TT-BNVngày 13-02-2015 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

   

  so tay cong chuc vien chuc

   

  Giá bìa : 335,000đ

   

  Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, các cán bộ, công chức, viên chức kịp thời nắm bắt những thông tin pháp lý mới, Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn sách: SỔ TAY CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC – HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC.
  Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:
  Phần thứ nhất. Luật Cán bộ, công chức & văn bản hướng dẫn thi hành
  Phần thứ hai. Luật Viên chức
  Phần thứ ba. Luật Tiếp công dân & quy chế dân chủ trong các cơ quan nhà nước
  Phần thứ tư. Quy định về chính sách tinh giản biên chế
  Phần thứ năm. Công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ công chức, viên chức
  Phần thứ sáu. Quy định về vị trí công tác và mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, ngạch công chức của một số ngành nghề
  Phần thứ bảy. Chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý và sử dụng kinh phí trong cơ quan nhà nước
  Phần thứ tám. Công tác thi đua, khen thưởng đối với công chức, viên chức
  Phần thứ chín. Chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.

  NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
  Đặt mua sách liên hệ:
  - tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
  nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
  (MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)

  Sách cùng loại

  » chăn lông cừu nhật bản