biểu thuế xuất nhập khẩu 2018 | biểu thuế xnk năm 2018 mới nhất của bộ tài chính » sách xây dựng » sách đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội năm 2015 mới nhất
 • sách đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội năm 2015 mới nhất

 • sách đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội năm 2015 mới nhất
   • Số trang: 605
   • Xuất bản: tháng 6 năm 2015
    Giá bán: 325,000 đồng
   • Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc
   • Giao hàng sau 30 phút ở HN và TP HCM
   • Đặt hàng tại Hà Nội: 0937 828.186
   • Đặt hàng tại Sài Gòn: 0924.914.918
   • Đặt hàng Toàn Quốc: 0964.988.945

  sách đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội năm 2015

  đơn giá xây dựng công trình hà nội 2015 mới nhất

  Nội dung cuốn đơn giá xây dựng công trình hà nội năm 2015 phần xây dựng và lắp đặt được cập nhật Quyết định số 798/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của UBND Thành phố Hà Nội

  sách đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội năm 2015

  sách đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội năm 2015

  Giá bán: 325.000 đồng/cuốn

  Chúng tôi xin trích đoạn nội dung đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội năm 2015:

  MỘT SỐ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI – PHẦN XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT

  (Kèm theo Quyết định số 798/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội)

  Phần I

  THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

  I. NỘI DUNG, ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG

  Đơn giá công trình xây dựng Thành phố Hà Nội là chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tổng hợp, bao gồm toàn bộ chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng như 1m3 tường gạch, 1m2 sơn bả, 100m2 ván khuôn… từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

  1. Đơn giá xây dựng công trình gồm các chi phí sau

  1.1. Chi phí vật liệu

  Là giá trị vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung).

  Chi phí vật liệu quy định trong tập đơn giá bao gồm chi phí hao hụt vật liệu ở khâu thi công.

  Giá vật liệu xây dựng trong đơn giá tính theo Bảng giá vật liệu đến chân công trình trên địa bàn Hà Nội theo mặt bằng giá quý IV năm 2014 và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Cụ thể:

  - Giá vật liệu đối với các mã sơn theo định mức đã công bố tại Quyết định số 1172/QĐ-BXD:

  + Đối với các vật liệu đã có tại công bố giá vật liệu liên sở: Vận dụng lấy theo giá các mã với đặc điểm tương đồng về kích thước và đặc điểm kỹ thuật theo công bố giá số 04/2014/CBGVL-LS ngày 01/12/2014.

  + Đối với các vật liệu chưa có tại công bố giá vật liệu liên sở: Lấy theo giá khảo sát tại nhà cung cấp và một số cơ sở cung cấp vật liệu.

  + Công bố đơn giá theo định mức từng loại sơn đã được công bố tại Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng.

  - Đối với các mã đơn giá thuộc định mức công bố tại Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng: Trong đơn giá chỉ bao gồm: chi phí nhân công lắp đặt, chi phí máy (theo từng mã đơn giá) chưa bao gồm đơn giá vật liệu, khi sử dụng các mã đơn giá trên để lập dự toán, chủ đầu tư căn cứ mục tiêu đầu tư, yêu cầu về thiết kế, kỹ thuật và mặt bằng giá tại thời điểm lập để tổ chức xác định chi phí vật liệu theo quy định.

  1.2. Chi phí nhân công: Áp dụng đơn giá nhân công tại Quyết định 3796/QĐ-UBND ngày 16/7/2014 của UBND Thành phố về việc công bố giá nhân công thị trường và hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công, đối với các công trình sử dụng ngân sách trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  1.3. Giá ca máy thi công

  Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng và Quyết định số 5477/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 của UBND Thành phố về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  Giá ca máy được xác định cụ thể như sau:

  a. Đơn giá nhiên liệu, năng lượng (chưa bao gồm VAT): Giá điện: 1.388 đ/1kwh theo Quyết định 4887/QĐ-BCT ngày 30/5/2014 của Bộ Công Thương (lấy theo mức giá bán điện giờ bình bình thường bán cho các ngành sản xuất với cấp điện áp dưới 6KV).

  b. Tiền lương và phụ cấp: Tiền lương thợ điều khiển máy được tính theo nguyên tắc được nêu tại mục 1.2 nêu trên.

  c. Tỷ lệ khấu hao:

  - Đối với các loại máy, thiết bị thi công xây dựng công trình được xác định là tài sản cố định, tỷ lệ khấu hao được xác định theo quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

  - Đối với các loại máy, thiết bị thi công xây dựng công trình không được xác định là tài sản cố định (không thuộc quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013), tỷ lệ khấu hao được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

  2. Kết cấu đơn giá xây dựng

  Đơn giá được trình bày theo nhóm, loại công tác và được mã hóa thống nhất. Mỗi đơn giá được trình bày tóm tắt thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện và biện pháp thi công, được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

  đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội năm 2015được chia làm 6 phần như sau:

  Phần I. Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng

  Phần II. Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hà Nội (phần công bố mới) gồm:

  Chương 1. Công tác sơn (12 mã).

  Chương 2. Lắp đặt hệ thống điện công trình (01 mã).

  Phần III: Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hà Nội (phần sửa đổi) gồm:

  Chương 3. Lắp đặt hệ thống điện công trình (63 mã).

  Chương 4. Lắp đặt các loại ống và phụ tùng (14 mã).

  Phần IV. Bảng giá vật liệu đến chân công trình chưa bao gồm VAT chọn để tính đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

  Phần V. Bảng giá nhân công chọn để tính đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

  Phần VI. Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình sử dụng xây dựng đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

  Mỗi loại đơn giá công tác xây dựng được trình bày tóm tắt thành phần công việc, điều kiện thi công, biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác đó.

  sách đơn giá xây dựng công trình hà nội năm 2015 được phát hành vào tháng 5 năm 2015

  - Các thành phần hao phí trong đơn giá được xác định theo nguyên tắc sau:

  + Hao phí vật liệu chính được xác định trên cơ sở định mức theo quy định của Nhà nước và giá vật liệu, vật tư đến chân công trình chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

  + Hao phí vật liệu phụ khác được tính bằng tỷ lệ % của vật liệu chính.

  + Hao phí nhân công là hao phí bình quân của lao động chính và phụ được xác định trên cơ sở giá nhân công thị trường đã được công bố tại Quyết định 3796/QĐ-UBND ngày 16/7/2014 của UBND Thành phố. Trên cơ sở giá nhân công do các chủ đầu tư khảo sát, căn cứ vào tính chất công trình, trình độ các loại thợ trong công trình xây dựng, chủ đầu tư lập hoặc điều chỉnh giá nhân công trong dự toán, đảm bảo quyền lợi người lao động và chống thất thoát, lãng phí.

  + Hao phí máy và thiết bị thi công chính được tính bằng số lượng cả máy sử dụng và giá ca máy và thiết bị thi công của UBND Thành phố Hà Nội công bố có điều chỉnh chi phí nhiên liệu, chi phí nhân công. Hao phí máy và thiết bị thi công khác được tính bằng tỷ lệ % của chi phí máy và thiết bị thi công chính.

  II. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

  1. Đơn giá xây dựng công trình do UBND Thành phố Hà Nội công bố để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo lập dự toán công trình xây dựng, giá gói thầu và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn nhà nước do UBND Thành phố Hà Nội quản lý theo quy định.

  2. Đối với những công tác xây dựng sử dụng loại vật liệu khác với loại vật liệu được chọn để tính trong đơn giá hoặc chưa có trong tập đơn giá này thì Chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, nhà thầu xây lắp căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công, điều kiện thi công và phương pháp xây dựng đơn giá, định mức theo quy định, hướng dẫn của Bộ Xây dựng và UBND Thành phố Hà Nội để tổ chức thực hiện theo các quy định hiện hành.

  3. Khi lập dự toán trên cơ sở tập đơn giá này thì tại thời điểm lập dự toán được bổ sung, điều chỉnh các khoản chi phí sau:

  - Chi phí vật liệu được tính bổ sung phần chênh lệch giữa giá vật liệu tại thời điểm lập dự toán và giá vật liệu được chọn tính trong tập đơn giá.

  - Chi phí nhân công được điều chỉnh khi giá nhân công tăng hoặc giảm so với đơn giá nhân công tính toán tại tập đơn giá này. Khi lập dự toán cần căn cứ về mặt điều kiện mặt bằng giá nhân công thực tế trên thị trường tại từng khu vực và các quy định hiện hành của nhà nước để điều chỉnh chi phí nhân công cho phù hợp.

  - Chi phí máy thi công được điều chỉnh các khoản chi phí sau:

  + Chi phí lương nhân công điều khiển máy, thiết bị: Điều chỉnh tương tự như điều chỉnh chi phí nhân công đã hướng dẫn trên.

  + Chi phí nhiên liệu: Điều chỉnh bổ sung phần chênh lệch giữa giá nhiên liệu tại thời điểm lập dự toán và giá nhiên liệu được chọn tính trong bảng giá ca máy và thiết bị thi công do UBND Thành phố Hà Nội công bố.

  4. Xử lý chuyển tiếp

  - Các mã đơn giá được công bố tại Phần II của tập đơn giá này là các đơn giá công bố mới. Các mã đơn giá được công bố tại Phần III của tập đơn giá này thay thế các mã đơn giá tương ứng tại Quyết định số 5479/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 của UBND Thành phố Hà Nội.

  - Đối với các công trình xây dựng trên địa bàn Hà Nội chưa lập dự toán hoặc đã lập dự toán (đối với các công tác xây dựng công bố trong tập đơn giá này) theo các tập định mức do Bộ Xây dựng công bố kèm theo các văn bản số 1172/QĐ-BXD, số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 nhưng đến thời điểm tập đơn giá này được công bố có hiệu lực chưa tổ chức mở thầu hoặc chỉ định thầu thì Chủ đầu tư quyết định lập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo tập đơn giá này.

  - Đối với công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã mở thầu hoặc chỉ định thầu trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thì tiến hành theo các nội dung đã được phê duyệt. Việc điều chỉnh được thực hiện theo các nội dung quy định tại hợp đồng và các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

  Quý vị nên dùng cuốn sách đơn giá xây dựng công trình hà nội năm 2015 với cuốn sách định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng và lắp đặt

  sách định mức dự toán xây dựng công trình năm 2015 phần xây dựng

  sách định mức dự toán xây dựng công trình năm 2015 mới nhất

  Giá bán: 750.000 đồng/bộ 2 cuốn

  PHẦN ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2015 – PHẦN XÂY DỰNG (SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG)
  Nội dung của cuốn sách định mức dự toán xây dựng công trình năm 2015 bao gồm những phần chính sau:

  Phần I. Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng

  Phần II. Công tác đào, đắp đất, đá, cát

  Phần III. Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi

  Phần IV. Công tác làm đ­ường

  Phần V. Công tác xây gạch đá

  Phần VI. Công tác bê tông tại chỗ

  Phần VII. Công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn

  Phần VIII. Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ

  Phần IX. Sản xuất, lắp dựng cấu kiện sắt thép

  Phần X. Công tác làm mái, làm trần và các công tác hoàn thiện khác

  Phần XI. Các công tác khác

   

  sách luật xây dựng năm 2015

  Áp dụng từ ngày 01-01-2015

  ( theo luật xây dựng số 50/2014/QH13 )

  Ngày 18/06/2014, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 đã thông qua Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 sau đây chúng tôi gọi là luật xây dựng năm 2015, quyết định miễn cấp Giấy phép xây dựng đối với nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 07 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2, có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt từ ngày 01/01/2015.

  sách luật xây dựng năm 2015 cập nhật văn bản pháp quy về lĩnh vực xây dựng như: TT 04/2014/TT-BXD ngày 22-4-2014 Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng; TT 75/2014/TT-BTC ngày 12-6-2014 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng; TT 02/2014/TT-BXD ngày 12-02-2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

  sách luật xây dựng năm 2015 mới nhất nhà xuất bản xây dựng
  sách luật xây dựng năm 2015

  Để quý cơ quan đơn vị có được các tài liệu nói trên NXB LAO ĐỘNG cho biên soạn và phát hành cuốn sách: “LUẬT XÂY DỰNG NĂM 2015 SỬA ĐỔI BỔ SUNG – QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, THẨM TRA THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG”.

  Nội dung sách luật xây dựng 2015 bao gồm phần chính sau:

  Phần thứ nhất. Luật Xây dựng (sửa đổi)
  Phần thứ hai. Giám định tư pháp trong hoạt động xây dựng, thẩm tra thiết kế công trình, bảo đảm chất lượng công trình xây dựng
  Phần thứ ba. Thu, nộp, quản lý phí xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng
  Phần thứ tư. Công tác quản lý thiết kế đô thị, quản lý nhà ở
  Phần thứ năm. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản, quản lý công trình
  Phần thứ sáu: Luật đầu tư

  NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
  Đặt mua sách liên hệ:
  - tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
  nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
  (MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)
  » chăn lông cừu nhật bản