biểu thuế xuất nhập khẩu 2018 | biểu thuế xnk năm 2018 mới nhất của bộ tài chính » sách giáo dục - trường học » Sách đổi mới các phương pháp nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường
 • Sách đổi mới các phương pháp nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường

 • Sách đổi mới các phương pháp nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường
   • Xuất bản: quý 4 năm 2013
   • Nhà xuất bản: nxb lao động
    Giá bán: 320,000 đồng
   • Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc
   • Giao hàng sau 30 phút ở HN và TP HCM
   • Đặt hàng tại Hà Nội: 0937 828.186
   • Đặt hàng tại Sài Gòn: 0924.914.918
   • Đặt hàng Toàn Quốc: 0964.988.945

  Hệ thống các quy định mới nhất về

  đổi mới các phương pháp nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường

   

  Trong những năm vừa qua, việc đổi mới giáo dục và đào tạo đã đạt một số kết quả bước đầu. Tuy nhiên, chất lượng giáo dục và đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu phát triển: chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học lạc hậu, đổi mới chậm; cơ cấu giáo dục chưa hợp lý V.V.. Vì vậy, đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học ở tất cả các cấp, bậc học là một trong các yếu tố có tính quyết định việc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam.

  >> bộ luật lao động

  Nhằm tạo cơ sở và khung pháp lý cho mọi hoạt động liên quan đến giáo dục và đào tạo nói chung và việc đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học nói riêng, Chính phủ và các Bộ, ngành đã kịp thời ban hành mới, bổ sung và sửa đổi các văn bản pháp luật, trong đó mới nhất có: Thông tư số 20/2013/TT-BGDĐT ngày 06/6/2013 ban hành Quy định bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học; Thông tư số 18/2013/TT-BGDĐT ngày 14/5/2013 ban hành Chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp; Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 quy định về việc tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/4/2013 ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học; Thông tư số 10/2013/TT-BGDĐT ngày 28/3/2013 ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp; Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01/3/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; Thông tư số 05/2013/TT-BGDĐT ngày 01/3/2013 sửa đổi, bổ sung mục I.6, II.6, III.6 của Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng – an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông); Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21/02/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quỵ chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông; Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20/02/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy; Thông tư số 02/2013/TT-BGDĐT ngày 30/01/2013 ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; V.V..

  >> sách biểu thuế xuất nhập khẩu

  Để cập nhật thông tin góp phần vào việc tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta về giáo dục và đào tạo, đổng thời cung cấp tài liệu cần thiết cho các tổ chức, đơn vị, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách “Hệ thống các quy định mới nhất về dổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng dạy và học trong Giáo dục – Đào tạo”.

  Sách đổi mới các phương pháp nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường

  Sách phương pháp nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường

  Nội dung cuốn Sách đổi mới các phương pháp nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường gồm các phần:

  Phần thứ nhất: Quy định chung

  Phần thứ hai: Quy định về đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy và học, quy chế đào tạo, thi cử trong giáo dục – đào tạo
  Trân trọng giới thiệu cuốn Sách đổi mới các phương pháp nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường cùng bạn đọc!

  Mời các bạn đón xem cuốn sách hướng dẫn thực hành kế toán trong trường học năm 2013 2014

  cuốn sách hướng dẫn thực hành kế toán trong trường học năm 2013 2014 nhằm giúp lãnh đạo trường học cũng như các cán bộ kế toán trong nhà trường năm bắt được những nội dung thông tư hướng dẫn mới nhất về kế toán trường học đồng thới biết được quy trình hạch toán định khoản các nghiệp vụ phát sinh trong nhà trường, nhà xuất bản tài chính trân trọng giới thiệu cuốn sách hướng dẫn thực hành kế toán trong trường học năm 2013 2014.

  hướng dẫn thực hành kế toán trong trường học năm 2013 2014
  Nội dung hướng dẫn thực hành kế toán trong trường học bao gồm

  * KÊ TOÁN TRONG TRƯỜNG HỌC

  I. HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
  II. HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
  III. HỆ THỐNG sổ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN
  IV. HỆ THỐNG BÁO CẢO TÀI CHÍNH

  1. NỘI DUNG, TRÌNH Tự VÀ KỸ THUẬT XÂY DựNG QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI Bộ

  2. HƯỚNG DẪN XÂY DựNG QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ CHO ĐƠN VỊ. (Mẫu tham khảo)………………………

  3. HƯỚNG DẪN LẬP Dự TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT quả THựC hiện cơ chế Tự CHỦ (Mẫu tham khảo)

  PHẦN THỨ HAI. Cơ CHÊ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, KINH PHÍ TRONG TRƯỜNG HỌC

  NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
  Đặt mua sách liên hệ:
  - tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
  nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
  (MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)
  » chăn lông cừu nhật bản