biểu thuế xuất nhập khẩu 2018 | biểu thuế xnk năm 2018 mới nhất của bộ tài chính » sách kế toán doanh nghiệp » sách chế độ kế toán doanh nghiệp song ngữ anh việt năm 2015 200/2014/TT-BTC và 202 bộ tài chính
 • sách chế độ kế toán doanh nghiệp song ngữ anh việt năm 2015 200/2014/TT-BTC và 202 bộ tài chính

 • sách chế độ kế toán doanh nghiệp song ngữ anh việt năm 2015 200/2014/TT-BTC và 202 bộ tài chính
   • Số trang: hơn 1000 trang 2 cuốn
   • Xuất bản: năm 2015
    Giá bán: 830,000 đồng
   • Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc
   • Giao hàng sau 30 phút ở HN và TP HCM
   • Đặt hàng tại Hà Nội: 0937 828.186
   • Đặt hàng tại Sài Gòn: 0924.914.918
   • Đặt hàng Toàn Quốc: 0964.988.945

  sách chế độ kế toán doanh nghiệp song ngữ anh việt năm 2015

  chế độ kế toán doanh nghiệp song ngữ thông tư 200/2014/TT-BTC và 202 bộ tài chính

  Cuốn sách chế độ kế toán doanh nghiệp song ngữ được dịch ra tiếng anh và tiếng việt cập nhật theo thông tư 200/2014/TT-BTC và 202/2014/TT-BTC

  Vai trò của kế toán trong doanh nghiệp rất quan trọng, kế toán đảm nhận việc kích thích và điều tiết các hoạt động kinh doanh. Kế toán duy trì và phát triển các mối liên kết trong doanh nghiệp. Mọi bộ phận trong doanh nghiệp đều liên quan đến kế toán, từ khâu kinh doanh đến hành chánh nhân sự… Chính vì lẽ đó để ngày càng hoàn thiện hơn về chế độ kế toán, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư hướng dẫn chi tiết việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính.

  sách chế độ kế toán doanh nghiệp năm 2015 song ngữ anh việt 200/2014/TT-BTC và 202 bộ tài chính

  sách chế độ kế toán doanh nghiệp năm 2015 song ngữ anh việt

  Giá bán: 830.000 đồng/bộ

  Để giúp cho đội ngũ kế toán tại các doanh nghiệp cũng như đội ngũ kế toán – kiểm toán viên hành nghề nắm bắt kịp thời tinh thần các nội dung mới của Chế độ kế toán doanh nghiệp thông tư 200 song ngữ anh việt, tổ chức thực hiện tốt ngay từ đầu năm 2015 về chế độ kế toán doanh nghiệp mới nhất bạn đọc có thêm tư liệu thực hiện công tác kế toán một cách tốt nhất, Nhà Xuất bàn Văn Hóa Thông tin trân trọng giới thiệu bộ sách :

  Cẩm nang doanh nghiệp

  “HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP”

  Áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế,

  các doanh nghiệp vừa và nhỏ…

  BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  HỆ THỐNG TÀI KHOẢN VÀ CHI TIẾT HẠCH TOÁN

  Hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

  SONG NGỮ VIỆT ANH

  sách chế độ kế toán doanh nghiệp song ngữ anh việt năm 2015 200/2014/TT-BTC và 202/2014/TT-BTC do bộ tài chính ban hành

  Cuốn sách chế độ kế toán doanh nghiệp song ngữ anh việt theo thông tư 200 được chia lam 2 cuốn chuyên biệt
  Một số điểm đáng lưu ý đối với chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 song ngữ tiếng anh tiếng việt:
  Một số điểm mới của chế độ kế toán DN theo thông tư 200/2014/TT-BTC
  + Tài khoản kế toán: Tôn trọng bản chất hơn hình thức. Chế độ kế toán DN mới xây dựng kế toán linh hoạt, cởi mở trên tinh thần cởi trói cho doanh nghiệp, trao cho doanh nghiệp quyền quyết định nhiều hơn trong tổ chức kế toán. Chế độ kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC cập nhật tối đa các nội dung của CMKT quốc tế trên nguyên tắc không trái với Luật kế toán; thiết kế lại toàn bộ các tài khoản phản ánh đầu tư tài chính theo thông lệ quốc tế; …

  + Sổ kế toán: Các doanh nghiệp không bắt buộc phải áp dụng mẫu sổ kế toán như trước mà được tự thiết kế, xây dựng riêng phù hợp với yêu cầu quản lý và đặc điểm hoạt động của mình.

  + Chứng từ kế toán: Tất cả các loại chứng từ đều mang tính hướng dẫn. Doanh nghiệp được tự thiết kế biểu mẫu riêng phù hợp với yêu cầu quản lý và đặc điểm hoạt động.

  + Báo cáo tài chính: Bổ sung, sửa đổi nhiều chỉ tiêu của BCĐKT; Bổ sung chỉ tiêu Lãi suy giảm trên cổ phiếu của BCKQKD; Bổ sung sửa đổi một số chỉ tiêu của BCLCTT. Phần thuyết minh BCTC hầu như mới toàn bộ, xây dựng trên nguyên tắc minh bạch, công khai, linh hoạt.
  1. Bỏ 3 hình thức ghi sổ kế toán (nhật ký chứng từ, chứng từ ghi sổ, nhật ký chung)
  2. Hệ thống mẫu sổ kế toán và chứng từ kế toán không bắt buộc phải tuân thủ, doanh nghiệp có thể tự thiết kế mẫu sổ kế toán, chứng từ kế toán cho phù hợp với từng doanh nghiệp.
  3. Rất nhiều nghiệp vụ hạch toán thay đổi: Thay đổi số hiệu TK hạch toán, thay đổi quan điểm ghi nhận giao dịch. Ví dụ bổ một số TK 129, 139, 142, 144, 223, 311, 315, 342, 415, 512, 531, 532, … đổi tên TK 344, thêm TK 1534, 1557, …, một số tên gọi tài khoản thay đổi, khi hạch toán không quan niệm TK ngắn hạn hay dài hạn, chỉ khi lập BCTC mới quan tâm đến tài sản ngắn hạn và dài hạn.
  4. Báo cáo tài chính hợp nhất là một phần của chế độ kế toán doanh nghiệp.
  5. Chia cổ tức dựa trên BCTC hợp nhất, không dựa trên BCTC công ty mẹ.
  6. Một số tình huống hợp nhất BCTC được hướng dẫn cụ thể, đặc biệt là hợp nhất BC lưu chuyển tiền tệ.
  Chế độ này áp dụng cho năm tài chính bắt đầu ngày 01/01/2015, Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính bãi bỏ

  Xem thêm cuốn sách chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ sửa đổi bổ sung

  chế độ kế toán doanh nghiệp theo quyết định số 45/2006/QĐ-BTC sửa đổi theo thông tư 138/2011/TT-BTC

  NỘI DUNG CHÍNH CỦA CUỐN SÁCH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ MỚI NHẤT
  PHẦN I. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (áp dụng từ ngày 01-01-2012) ;
  THÔNG TƯ SỐ 138/2011/TT-BTC NGÀY 4-10-2011 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2006/QĐ-BTC NGÀY 14-9-2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
  QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2006/QĐ-BTC NGÀY 14-09-2006 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

  chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ sửa đổi bổ sung mới nhất

  ảnh bìa cuốn sách chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ sửa đổi bổ sung theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC

  Giá bán: 350 000 d

  PHẦN THỨ NHẤT. QUY ĐỊNH CHUNG
  PHẦN THỨ HAI. HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
  I. QUY ĐỊNH CHUNG
  II. DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
  III. GIẢI THÍCH NỘI DUNG, KẾT CấU VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP MộT SỐ TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
  LOẠI TÀI KHOẢN I
  LOẠI TÀI KHOẢN 2
  LOẠI TÀI KHOẢN 3
  LOẠI TÀI KHOẢN 4
  LOẠI TÀI KHOẢN 5
  LOẠI TÀI KHOẢN 6
  LOẠI TÀI KHOẢN 7
  LOẠI TÀI KHOẢN 8
  LOẠI TÀI KHOẢN 9
  PHẦN THỨ BA. HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  I. QUY ĐỊNH CHUNG
  1. Mục đích của việc lập báo cáo tài chính
  2. Đối tượng áp dụng
  3. Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa
  II. DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  A. DANH MỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
  B. DANH MỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP TÁC XÃ
  c. MẪU BIỂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  PHẦN THỨ TƯ. CHẾ ĐỘ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN.
  I. QUY ĐỊNH CHUNG
  II. DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
  III. GIẢI THÍCH NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN….
  I. CHỈ TIÊU LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG
  II. CHỈ TIÊU HÀNG TỔN KHO
  III. CHỈ TIÊU BÁN HÀNG
  IV. CHỈ TIÊU TIỀN TỆ
  V. CHỈ TIÊU TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
  PHẦN THỨ NĂM. CHẾ ĐỘ SỔ KẾ TOÁN
  I. QUY ĐỊNH CHUNG
  1. Sổ kế toán
  2. Các loại sổ kế toán
  3. Hệ thống sổ kế toán
  4. Trách nhiệm của người giữ và ghi sổ kế toán
  5. Ghi sổ kế toán bằng tay hoặc bằng máy vi tính
  6. Mở, ghi sổ và khóa sổ kế toán
  7. Sửa chữa sổ kế toán
  8. Điều chinh sổ kế toán
  9. Các hình thức sổ kế toán
  II. CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN
  1. Hình thức kế toán Nhật ký chung
  2. Hình thức kế toán Nhật ký – sổ Cái
  3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ
  4. Hình thức kế toán trên máy vi tính
  III. DANH MỤC SỔ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
  1. Danh mục sổ
  PHẦN II. PHỤ LỤC

  Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc sách chế độ kế toán doanh nghiệp song ngữ anh việt 2015

  Giá bán: 830.000 đồng/bộ 2 cuốn

   

  NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
  Đặt mua sách liên hệ:
  - tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
  nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
  (MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)

  Sách cùng loại

  » chăn lông cừu nhật bản