biểu thuế xuất nhập khẩu 2018 | biểu thuế xnk năm 2018 mới nhất của bộ tài chính » sách kế toán doanh nghiệp » sách chế độ kế toán doanh nghiệp TT 200/2014/TT-BTC ( thay thế QĐ 15/2006/QĐ-BTC)
 • sách chế độ kế toán doanh nghiệp TT 200/2014/TT-BTC ( thay thế QĐ 15/2006/QĐ-BTC)

 • sách chế độ kế toán doanh nghiệp TT 200/2014/TT-BTC ( thay thế QĐ 15/2006/QĐ-BTC)
   • Số trang: hơn 1000 trang
   • Tác giả: TT 200 bộ tài chính
    Giá bán: 580,000 đồng
   • Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc
   • Giao hàng sau 30 phút ở HN và TP HCM
   • Đặt hàng tại Hà Nội: 0937 828.186
   • Đặt hàng tại Sài Gòn: 0924.914.918
   • Đặt hàng Toàn Quốc: 0964.988.945

  sách chế độ kế toán doanh nghiệp TT 200/2014/TT-BTC

  ( thay thế QĐ 15/2006/QĐ-BTC)

   

  sách chế độ kế toán doanh nghiệp TT 200/2014/TT-BTC thay thế QĐ 15/2006/QĐ-BTC áp dụng cho năm 2016

  Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

  Thông tư số 201/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ tài chính hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

  Bộ sách chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2016/TT-BTC được thay thế quyết định 15/2006/QĐ-BTC được chia 2 làm 2 phần có giá bán là: 580.000 đồng

  sách chế độ kế toán doanh nghiệp TT 200/2014/TT-BTC

  ảnh bìa sách chế độ kế toán doanh nghiệp TT 200/2014/TT-BTC ( thay thế QĐ 15/2006/QĐ-BTC)

  Giá bán: 580.000 đồng/cuốn

   

  PHẦN THỨ NHẤT: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

  I. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN TIỀN
  II. DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN DOANH NGHIỆP
  III. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN, KẾT CẤU, NỘI DUNG VÀ PHÝÕNG PHÁP GHI CHÉP TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

  LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN
  LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ
  LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU
  LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU
  LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH
  LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC
  LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC
  TÀI KHOẢN XÁC ÐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

  PHẦN THỨ HAI: HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  II. ĐANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  A. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP
  B. HƯỚNG DẪN LẬP VÀ TRÌNH BÀY BẢN CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM
  C. HƯỚNG DẪN LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
  D. HƯỚNG DẪN LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
  E. PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ TRÌNH BÀY THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  IV. PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

  PHẦN THỨ BA: CHẾ ĐỘ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

  I. QUY ĐỊNH CHUNG
  II. DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
  III. MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
  VI. GIẢI THÍCH NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

  PHẦN THỨ TƯ: CHẾ ĐỘ SƠ ĐỒ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN

  I. QUY ĐỊNH CHÚNG
  II. CÁC HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN
  III. DANH MỤC VÀ MẪU SỔ KẾ TOÁN
  IV. GIẢI THÍCH NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI SỔ KẾ TOÁN

   

  MỜI QUÝ VỊ THEO DÕI THÊM CÁC CUỐN SÁCH

  sách tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng mới nhấtsách tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng mới nhất năm 2016 TT 200/2014/TT-BTC

  Giá bán: 350.000 đồng

  sách cẩm nang kế toán trưởng doanh nghiệp 2015
  sách cẩm nang kế toán trưởng doanh nghiệp

  Giá bán: 350.000 đồng

   

  sách kế toán tài chính financial accounting năm 2015 trần xuân nam

  Bộ sách kế toán tài chính financial accounting năm 2015 trần xuân nam

  Giá bán: 750.000 đồng/bộ

   

   

   

  NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
  Đặt mua sách liên hệ:
  - tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
  nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
  (MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)

  Sách cùng loại

  » chăn lông cừu nhật bản