biểu thuế xuất nhập khẩu 2018 | biểu thuế xnk năm 2018 mới nhất của bộ tài chính » 2016 » sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2016 mới nhất thông tư 182/2015/TT/BTC
 • sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2016 mới nhất thông tư 182/2015/TT/BTC

 • sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2016 mới nhất thông tư 182/2015/TT/BTC
   • Số trang: 800
   • Xuất bản: năm 2016
    Giá bán: 470,000 đồng
   • Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc
   • Giao hàng sau 30 phút ở HN và TP HCM
   • Đặt hàng tại Hà Nội: 0937 828.186
   • Đặt hàng tại Sài Gòn: 0924.914.918
   • Đặt hàng Toàn Quốc: 0964.988.945

  sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2016 cập nhật thông tư 182/2015/TT/BTC mới nhất

  Áp dụng từ ngày 01-01-2016

   

  theo sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2016 từ ngày 01/01/2016, một số nhóm mặt hàng thuộc danh mục chịu thuế sẽ áp dụng theo Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi mới. (biểu thuế xuất nhập khẩu 2016 theo thông tư 182 ban hành ngày 16/11/2015 của BỘ TÀI CHÍNH ) TT 182/2015/TT-BTC

  theo thông tư   182/2015/TT/BTC trong biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2016

  -  Biểu  thuế  xuất  khẩu theo danh  mục  mặt  hàng  chịu thuế quy  định tại  Phụ lục I  gồm  mô tả  hàng hoá  và  mã  hàng (08 chữ số  hoặc  10 chữ số),  mức thuế suất thuế xuất khẩu quy định cho từng mặt hàng chịu thuế xuất khẩu.

  -  Trường  hợp mặt  hàng  xuất  khẩu  không  được  quy định  cụ thể  tên  trong Biểu thuế  xuất khẩu thì  khi  làm thủ tục  hải quan,  người khai  hải quan  vẫn phải  kê khai  mã  hàng  của  mặt  hàng  xuất  khẩu  tương  ứng  với  mã  hàng  08 chữ  số của  mặt hàng đó trong Biểu thuế nhập khẩu  ưu đãi quy định tại Mục I Phụ  lục II ban  hành kèm  theo Thông  tư  này  và  ghi  mức  thuế  suất  thuế  xuất  khẩu  là  0%  (không  phần trăm).

  - Mặt hàng than gỗ rừng trồng thuộc mã hàng 4402.90.90 được áp dụng mức thuế  suất  thuế  xuất  khẩu  5%  quy  định  tại  Biểu  thuế  xuất  khẩu  ban  hành kèm theo Thông tư này phải đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật như sau:

  Tiêu chí Yêu cầu
  Hàm lượng tro ≤ 3%
  Hàm lượng carbon cố định (C)-là carbon nguyêntố, không mùi, không khói khi tiếp lửa. ≥ 70%
  Nhiệt lượng ≥ 7000Kcal/kg
  Hàm lượng lưu huỳnh ≤ 0,2%

  4.  Mặt  hàng  đồ  kim  hoàn  bằng  vàng  (thuộc  nhóm  71.13),  đồ  kỹ  nghệ  bằng vàng (thuộc nhóm 71.14) và các sản phẩm khác bằng vàng (thuộc các nhóm 71.15) được áp dụng mức thuế xuất khẩu 0% nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

  a)  Ngoài  hồ sơ  hải  quan  đối  với  hàng  hóa  xuất  khẩu  theo quy  định  chung, phải có Phiếu kết quả thử  nghiệm  xác định hàm  lượng vàng dưới 95% do tổ chức thử nghiệm xác định hàm lượng vàng trang sức, mỹ nghệ có tên quy định tại điểm b khoản 4 Điều 2 Thông tư này cấp (xuất trình 01 bản chính để đối chiếu, nộp 01 bản chụp cho cơ quan hải quan). …

  để biết chi tiết nội dung cuốn sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2016 mời quý vị tham khảo thêm trong sách

  sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2016

  Ảnh bìa sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2016

  Giá bán: 470 000 đồng/cuốn

  nếu quý vị cần mua biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2016 bản song ngữ anh việt giá bán là: 580 000 đồng

  biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt 2016

  ảnh bìa sách biểuthuế xuất nhập khẩu 2016 song ngữ anh việt

  Giá bán: 580.000 đồng/cuốn

  Nội dung sách cập nhật tổng hợp các loại thuế xuất nhập khẩu áp dụng năm 2016 :ACFTA, AKFTA, ATIGA, WTO,THUẾ VAT, THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT, AIFTA, AJCEP,AUSTRALIA VÀ NEWZELAND,CÁC LOẠI THUẾ KHÁC

  Phần thứ nhất: Danh mục và mức thuế suất của biểu thuế xuất khẩu
  Phần thứ hai: Danh mục và biểu tổng hợp mức thuế suất thuế nhập khẩu
  Phần thứ ba: Hệ thống văn bản liên quan
  Đồng thời, hàng loạt các Thông tư quy định về biểu thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi sau sẽ hết hiệu lực:
  - Thông tư 17/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC: giảm thuế nhập khẩu mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 từ 10% xuống 3%.
  - Thông tư 30/2014/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế xuất khẩu và mã hàng đối với mặt hàng bột cacbonat canxi tại Biểu thuế xuất khẩu.
  - Thông tư 111/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC: Giảm thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng cao su từ 1% xuống 0%.
  - Thông tư 122/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái, có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn nhưng không quá 45 tấn quy định tại Thông tư 164/2013/TT-BTC.
  - Thông tư 131/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng phân bón thuộc nhóm 31.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC.
  - Thông tư 139/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 84.58 và 84.59 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC.
  - Thông tư 173/2014/TT-BTCsửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC để thực hiện cam kết WTO năm 2015.
  - Thông tư 186/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Chương 98 quy định mã hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với một số nhóm mặt hàng của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC.
  - Thông tư 36/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng thuộc các nhóm 7113, 71.14, 71.15 tại Biểu thuế xuất khẩu.
  - Thông tư 63/2015/TT-BTCsửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC.
  - Thông tư 78/2015/TT-BTC ngày 20/5/2015 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
  - Thông tư 101/2015/TT-BTC bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC.
  Trong đó, sẽ giảm thuế suất thuế nhập khẩu với một số mặt hàng thực phẩm như thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ (giảm từ 40% xuống còn 15%), các loại cà phê tan (giảm từ 40% xuống còn 30%)….

  Để quý cơ quan đơn vị có được bộ biểu thuê tổng hợp chúng tôi cho xuất bản cuốn sách :
  BIỂU THUẾ SUẤT HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP NĂM 2016 ( áp dụng từ ngày 1/1/2016)

  Sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2016 dày gần 800 trang, khổ 20 x 28, bìa mềm.Gía phát hành 470,000đ/1 cuốn (tiếng việt)
  biểu thuế xuất khẩu nhập khẩu năm 2016 song ngữ tiếng anh tiếng việt dày  940 trang khổ 21 x 29 .giá phát hành 580 ( song ngữ ) NXB LAO ĐỘNG

  ĐỂ THEO DÕI CUỐN BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2016 CHÍNH XÁC HƠN NỮA QUÝ VỊ NÊN THAM KHẢO THÊM CUỐN SÁCH CHÚ GIẢI CHI TIẾT MÃ HS TRONG BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2016

  sách chú giải chi tiết mã hs năm 2016

  ảnh bìa sách chú giải chi tiết mã hs năm 2016

  Giá bán: 890 000 đồng / bộ

  NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
  Đặt mua sách liên hệ:
  - tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
  nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
  (MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)
  » chăn lông cừu nhật bản