biểu thuế xuất nhập khẩu 2018 | biểu thuế xnk năm 2018 mới nhất của bộ tài chính » sách tổng hợp » sách biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean trung quốc ACFTA năm 2015 – 2018
 • sách biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean trung quốc ACFTA năm 2015 – 2018

 • sách biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean trung quốc ACFTA năm 2015 – 2018
   • Số trang: 770000
   • Xuất bản: năm 2015
    Giá bán: 450,000 đồng
   • Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc
   • Giao hàng sau 30 phút ở HN và TP HCM
   • Đặt hàng tại Hà Nội: 0937 828.186
   • Đặt hàng tại Sài Gòn: 0924.914.918
   • Đặt hàng Toàn Quốc: 0964.988.945

  sách biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean trung quốc ACFTA năm 2015 – 2018 mới ban hành ngày 14-11-2014

  Cuốn sách biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ACFTA cập nhật Thông tư số 166/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Trung Quốc giai đoạn 2015-2018.

  sách biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean trung quốc ACFTA năm 2015 - 2018

  Ảnh bìa sách biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean trung quốc ACFTA 2015

  Để các bạn hiểu rõ nội dung  Thông tư số 166/2014/TT-BTC  chúng tôi xin trích đoạn

  Căn cứ Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện giữa các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Ả (ASEAN) và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc), kỷ ngày 04 tháng 11 năm 2002 tại Campu-chia, được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn tại Quyết định 890/2003/QĐ/CTN ngày 26 tháng 11 năm 2003;
  Căn cứ Hiệp định Thương mại Hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác Kỉnh tế Toàn diện ASEAN — Trung Quắc, kỷ ngày 29 tháng 11 năm 2004 tại Lào và Biên bản ghi nhớ giữa Việt Nam và Trung Quốc về một số vấn đề trong Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Trung Quốc, ký ngày 18 tháng 7 năm 2005 tại Trung Quắc, đã được Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê dưyệt tại Quyết định số 257/2005/OĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2005;
  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế;
  Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư  166/2014/TT-BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN— Trung Quốc giai đoạn 2015 — 2018.
  Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
  đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN
  - Trung Quốc giai đoạn 2015-2018 (thuế suất ưu đãi đặc biệt áp dụng sau đây gọi là thuế suất ACFTA).
  1) Cột “Mã hàng” và cột “Mô tả hàng hóa” được xây dựng trên cơ sở Đanh mục Biểu thuế quan hài hòa ASEAN 2012 (AHTN 2012) và phân loại theo cấp mã 8 số hoặc 10 số.
  2) Cột “Thuế suất ACFTA (%)”: mức thuế suất áp dụng cho từng năm, được áp dụng từ ngày 0Ỉ tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm, bắt đầu từ năm 2015 cho đến hết năm 2018.
  3) Ký hiệu hàng hóa nhập khẩu không được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt ACFTA tại thời điểm tương ứng.
  4) Cột “Nước không được hường ưu đãi”: những mặt hàng nhập khẩu từ nước có thể hiện ký hiệu tên nước (được quy định tại điểm (2) Điều 2Thông tư này) không được áp dụng thuế suất ACFTA quy định tại Thông tư này.
  Điều 2. Điều kiện để hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất ACFTA
  Hàng hóa nhập khẩu để được áp dung thuế suất thuế ACFTA phải đáp
  ứng đủ các điều kiện sau:
  1) Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đậc biệt ban hành kèm theo
  Thông tư này.
  2) Được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước là thành viên của Hiệp
  định Thương mại hàng hóa ASEAN – Trung Quốc, bao gồm các nước sau:
  Bru-nây Đa-ru-sa-lam (BN)
  Vương quôc Cam-pu-chia (KH)
  Cộng hoà In-đô-nê-xi-a (ID)
  Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào (LA)
  Ma-ỉai-xi-a (MY)
  Liên bang Mi-an-ma (MM)
  Cộng hoà Phi-líp-pin (PH)
  Cộng hoà Xinh-ga-po (SG)
  Vương quôc Thái Lan (TH)
  Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CN)
  Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước) (VN)
  3) Được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu, quy định tại khoản 2 Điều này, đến Việt Nam, theo quy định của Bộ Công Thương.
  4) Thoả mãn các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Trung Quốc, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN – Trung Quốc (viết tắt là c/o – Mau E) theo quy định của Bộ Công Thương.
  Điều 3. Hiệu lực thi hành
  Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015; thay thế Thông tư số 162/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt
  Nam để thực hiện Khu vực Thương mại tự do ASEAN – Trung Quốc giai đoạn 2012-2014. Trong quá ừình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời để Bộ Tài chính có hướng dẫn bổ sung cho phù hợp

  Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean trung quốc ACFTA năm 2015 – 2018

  Mời các bạn theo dõi thêm cuốn sách

  hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2015 mới nhất

  sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2015

  Giá bán 335.000 đồng/cuốn

  Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng ban hành nhiều Thông tư mới hướng dẫn bổ sung, cập nhật Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước.
  Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân kịp thời nắm bắt những thông tin mới nêu trên, Nhà xuất bản Tài Chính giới thiệu cuốn sách: HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2015 – QUY ĐỊNH MỚI VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH & PHÂN BỔ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2015.
  Nội dung cuốn sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2015 gồm các phần chính sau đây:
  Phần thứ nhất. Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
  Phần thứ hai. Hướng dẫn quản lý, điều hành ngân sách nhà nước và mã số đơn vị có quan hệ ngân sách
  Phần thứ ba. Hướng dẫn vận hành, khai thác Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS)
  Phần thứ tư. Quy định về quản lý, sử dụng vốn đầu tư có sử dụng ngân sách nhà nước
  Phần thứ năm. Hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia
  Phần thứ sáu. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ngân sách nhà nước
  Phần thứ bảy. Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước

  sách biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean trung quốc ACFTA năm 2015 – 2018 có giá bán 450.000 đồng/cuốn

   

  NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
  Đặt mua sách liên hệ:
  - tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
  nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
  (MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)

  Sách cùng loại

  » chăn lông cừu nhật bản