biểu thuế xuất nhập khẩu 2018 | biểu thuế xnk năm 2018 mới nhất của bộ tài chính » sách khác » Nghiệp vụ kế toán phát sinh dành cho các cơ quan, đơn vị giao dịch với kho bạc nhà nước mới nhất
 • Nghiệp vụ kế toán phát sinh dành cho các cơ quan, đơn vị giao dịch với kho bạc nhà nước mới nhất

 • Nghiệp vụ kế toán phát sinh dành cho các cơ quan, đơn vị giao dịch với kho bạc nhà nước mới nhất
   • Nhà xuất bản: Tài chính
   • Ngồn gốc: NXB Tài Chính
   • Tác giả: Bộ tài chính
    Giá bán: 325,000 đồng
   • Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc
   • Giao hàng sau 30 phút ở HN và TP HCM
   • Đặt hàng tại Hà Nội: 0937 828.186
   • Đặt hàng tại Sài Gòn: 0924.914.918
   • Đặt hàng Toàn Quốc: 0964.988.945

  Nghiệp vụ kế toán phát sinh dành cho các cơ quan, đơn vị giao dịch với kho bạc nhà nước mới nhất

  Kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc được ban hành theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC và được đính chính bởi Quyết định 759/QĐ-BTC có vai trò rất quan trọng trong hoạt động của Kho bạc nhà nước. Bởi đây là công việc thu thập, xử lý, kiểm tra, giám sát, phân tích và cung cấp thông tin về tình hình thu, chi Ngân sách nhà nước; tình hình phân bổ dự toán ngân sách; các loại tài sản của nhà nước do Kho bạc đang quản lý và các hoạt động nghiệp vụ Kho bạc.

  Để đảm bảo tính linh hoạt, kịp thời trong quá trình vận hành TABMIS; giúp cán bộ kế toán thực hiện tốt các nghiệp vụ kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc; Bộ tài chính đã ban hành những văn bản hướng dẫn một số nghiệp vụ kế toán chủ yếu như: phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh , Nội dung, phương pháp và quy trình luân chuyển chứng từ kế toán;…

  sach quan ly nha nuoc kho bac

  sach quan ly nha nuoc kho bac

  Nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của các cơ quan, đơn vị, cán bộ làm công tác kế toán nhà nước tại Kho bạc tìm hiểu cũng như áp dụng tốt các nghiệp vụ về phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh, ghi chép, luân chuyển chứng từ kế toán; …phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao của từng cấp ngân sách; Nhà xuất bản Tài Chính xin giới thiệu cuốn sách:“NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN KHO BẠC TABMIS PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN PHÁT SINH VÀ HƯỚNG DẪN GHI CHÉP, LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ ÁP DỤNG TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ KHO BẠC”

  Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

  Phần thứ nhất. Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh áp dụng trong hệ thống thong tín quản lý ngân sách nhà nước và kho bạc

  Phần thứ hai. Hướng dẫn nội dung, phương pháp ghi chép và quy trình luân chuyển chứng từ kế toán Tabmis;

  Sơ đồ, quy trình nghiệp vụ kế toán nhà nước dành cho các cơ quan đơn vị giao dịch với kho bạc nhà nước

  Kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc được ban hành theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC và được đính chính bởi Quyết định 759/QĐ-BTC có vai trò rất quan trọng trong hoạt động của Kho bạc nhà nước.

  Bởi đây là công việc thu thập, xử lý, kiểm tra, giám sát, phân tích và cung cấp thông tin về tình hình thu, chi Ngân sách nhà nước; tình hình phân bổ dự toán ngân sách; các loại tài sản của nhà nước do Kho bạc đang quản lý và các hoạt động nghiệp vụ Kho bạc.

  so do nghiep vu ke toan nha nuoc kho bac

  so do nghiep vu ke toan nha nuoc kho bac

  Để đảm bảo tính linh hoạt, kịp thời trong quá trình vận hành TABMIS; giúp cán bộ kế toán thực hiện tốt các nghiệp vụ kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc; Bộ tài chính đã ban hành các công văn hướng dẫn nghiệp vụ kế toán Kho bạc, trong đó có một số nghiệp vụ chủ yếu như:

  Quy trình nghiệp vụ kế toán; Nguyên tắc, nội dung và kết cấu tài khoản kế toán; Quy trình phân bổ dự toán và phương pháp kế toán, điều chỉnh dự toán TABMIS;…

  Nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của các cơ quan, đơn vị, cán bộ làm công tác kế toán nhà nước tại Kho bạc tìm hiểu cũng như áp dụng tốt các nghiệp vụ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao của từng cấp ngân sách; Nhà xuất bản Tài Chính xin giới thiệu cuốn sách: “SƠ ĐỒ, QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN, PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH DÀNH CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ GIAO DỊCH VỚI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

  Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

  Phần thứ nhất. Sơ đồ và quy trình nghiệp vụ kế toán  Nhà nước trong điều kiện áp dụng TABMIS;

  Phần thứ hai. Quy trình phân bổ dự toán và phương pháp kế toán, điều chỉnh dự toán ngân sách Trung ương và Địa phương;

  Phần thứ ba. Phương pháp kế toán chi ngân sách nhà nước bằng lệnh chi tiền áp dụng cho TABMIS;

  Phần thứ tư. Hướng dẫn mới nhất và giải đáp các vướng mắc về cam kết chi ngân sách qua Kho bạc Nhà nước;

  Phần thứ năm. Nguyên tắc, nội dung và kết cấu tài khoản kế toán áp dụng cho TABMIS;

  Phần thứ sáu. Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước(Áp dụng từ tháng 09-2013).

  NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
  Đặt mua sách liên hệ:
  - tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
  nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
  (MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)

  Sách cùng loại

  » chăn lông cừu nhật bản