biểu thuế xuất nhập khẩu 2018 | biểu thuế xnk năm 2018 mới nhất của bộ tài chính » sách xây dựng » sách tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông mới nhất – tiêu chuẩn quốc gia – nhà xuất bản giao thông vận tải
 • sách tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông mới nhất – tiêu chuẩn quốc gia – nhà xuất bản giao thông vận tải

 • sách tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông mới nhất – tiêu chuẩn quốc gia – nhà xuất bản giao thông vận tải
   • Nhà xuất bản: nhà xuất bản giao thông vận tải
    Giá bán: 1,050,000 đồng
   • Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc
   • Giao hàng sau 30 phút ở HN và TP HCM
   • Đặt hàng tại Hà Nội: 0937 828.186
   • Đặt hàng tại Sài Gòn: 0924.914.918
   • Đặt hàng Toàn Quốc: 0964.988.945

  TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

  TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

  Bộ sách tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông mới nhất gồm có 3 tập

  - TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TẬP 1: 35 TCVN VỀ VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ

  - TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TẬP 2: 17 TCVN VỀ NỀN MÓNG VÀ MẶT ĐƯỜNG BỘ

  - TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TẬP 3: 21 TCVN VỀ SƠN TRONG GIAO THÔNG VẬN TẢI

   

  Tập 1 sách TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG gồm 35 TCVN VỀ VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ:

  sách tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông năm 2015

   

  Sách gồm 35 TCVN về vật liệu và phương pháp thử: TCVN 8816:2011 Nhũ tương nhựa đường polime gốc axit TCVN 8817-1:2011 Nhũ tương nhựa đường axit

  – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật TCVN 8817-2:2011 Nhũ tương nhựa đường axit – Phương pháp thử
  – Phần 2: Xác định độ nhớt Saybolt Furol TCVN 8817-3:2011 Nhũ tương nhựa đường axit – Phương pháp thử
  – Phần 3: Xác định độ lắng và độ ổn định lưu trữ TCVN 8817-4:2011 Nhũ tương nhựa đường axit – Phương pháp thử
  – Phần 4: Xác định lượng hạt quá cỡ (Thử nghiệm sàng) TCVN 8817-5:2011 Nhũ tương nhựa đường axit – Phương pháp thử
  – Phần 5: Xác định điện tích hạt TCVN 8817-6:2011 Nhũ tương nhựa đường axit – Phương pháp thử
  – Phần 6: Xác định độ khử nhũ TCVN 8817-7:2011 Nhũ tương nhựa đường axit – Phương pháp thử
  – Phần 7: Thử nghiệm trộn với xi măng TCVN 8817-8:2011 Nhũ tương nhựa đường axit – Phương pháp thử
  – Phần 8: Xác định độ dính bám và tính chịu nước TCVN 8817-9:2011 Nhũ tương nhựa đường axit – Phương pháp thử
  – Phần 9: Thử nghiệm chưng cất TCVN 8817-10:2011 Nhũ tương nhựa đường axit – Phương pháp thử
  – Phần 10: Thử nghiệm bay hơi TCVN 8817-11:2011 Nhũ tương nhựa đường axit – Phương pháp thử
  – Phần 11: Nhận biết nhũ tương nhựa đường axit phân tách nhanh TCVN 8817-12:2011 Nhũ tương nhựa đường axit – Phương pháp thử
  – Phần 12: Nhận biết nhũ tương nhựa đường axit phân tách chậm TCVN 8817-13:2011 Nhũ tương nhựa đường axit – Phương pháp thử
  – Phần 13: Xác định khả năng trộn lẫn với nước TCVN 8817-14:2011 Nhũ tương nhựa đờng axit – Phương pháp thử
  – Phần 14: Xác định khối lượng thể tích TCVN 8817-15:2011 Nhũ tương nhựa đường axit – Phương pháp thử
  – Phần 15: Xác định độ dính bám với cốt liệu tại hiện trường TCVN 8818-1:2011 Nhựa đường lỏng
  – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật TCVN 8818-2:2011 Nhựa đường lỏng – Phương pháp thử
  – Phần 2: Thử nghiệm xác định nhiệt độ bắt lửa TCVN 8818-3:2011 Nhựa đường lỏng – Phương pháp thử
  – Phần 3: Thử nghiệm xác định hàm lượng nước TCVN 8818-4:2011 Nhựa đường lỏng – Phương pháp thử
  – Phần 4: Thử nghiệm chưng cất TCVN 8818-5:2011 Nhựa đường lỏng – Phương pháp thử
  – Phần 5: Thử nghiệm xác định độ nhớt tuyệt đối (sử dụng nhớt kế mao dẫn chân không) TCVN 8819:2011 Mặt đường bê tông nhựa nóng – Yêu cầu thi công và nghiệm thu TCVN 8820:2011 Hỗn hợp bê tông nhựa nóng – Thiết kế theo phương pháp Marshall TCVN 8860-1:2011 Bê tông nhựa – Phương pháp thử
  – Phần 1: Xác định độ ổn định, độ dẻo Marshall TCVN 8860-2:2011 Bê tông nhựa – Phương pháp thử
  – Phần 2: Xác định hàm lượng nhựa bằng phương pháp chiết sử dụng máy quay li tâm TCVN 8860-3:2011 Bê tông nhựa – Phương pháp thử
  – Phần 3: Xác định thành phần hạt TCVN 8860-4:2011 Bê tông nhựa – Phương pháp thử
  – Phần 4: Xác định tỷ trọng lớn nhất, khối lượng riêng của bê tông nhựa ở trạng thái rời TCVN 8860-5:2011 Bê tông nhựa – Phương pháp thử
  – Phần 5: Xác định tỷ trọng khối, khối lượng thể tích của bê tông nhựa đó đầm nén TCVN 8860-6:2011 Bê tông nhựa – Phương pháp thử
  – Phần 6: Xác định độ chảy nhựa TCVN 8860-7:2011 Bê tông nhựa – Phương pháp thử
  – Phần 7: Xác định độ góc cạnh của cát TCVN 8860 -8:2011 Bê tông nhựa – Phương pháp thử
  – Phần 8: Xác định hệ số độ chặt lu lèn TCVN 8860-9:2011 Bê tông nhựa – Phương pháp thử
  – Phần 9: Xác định độ rỗng dư TCVN 8860-10:2011 Bê tông nhựa – Phương pháp thử
  – Phần 10: Xác định độ rỗng cốt liệu TCVN 8860-11:2011 Bê tông nhựa – Phương pháp thử
  – Phần 11: Xác định độ rỗng lấp đầy nhựa TCVN 8860-12:2011 Bê tông nhựa – Phương pháp thử
  – Phần 12: Xác định độ ổn định còn lại của bê tông nhựa Các tiêu chuẩn này được các cơ quan chuyên môn của Bộ Giao thông vận tải biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố năm 2011.

  SÁCH TẬP 2 TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG GỒM 17 TCVN VỀ NỀN MÓNG VÀ MẶT ĐƯỜNG BỘ

  sách tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông 2015 bộ giao thông vận tải

  Sách gồm 17 TCVN về nền móng và mặt đường bộ : TCVN 8809:2011 Mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa nóng thi công và nghiệm thu TCVN 8810:2011 Đường cứu nạn ô tô – Yêu cầu Thiết kế TCVN 8821:2011 Phương pháp xác định chỉ số CBR của nền đất và các lớp móng đường bằng vật liệu rời tại hiện trường TCVN 8857:2011 Lớp kết cấu áo đường ô tô bằng cấp phối thiên nhiên – Vật liệu, thi công và nghiệm thu TCVN 8858:2011 Móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô – Thi công và nghiệm thu TCVN 8859:2011 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô – Vật liệu, thi công và nghiệm thu TCVN 8861:2011 Áo đường mềm – Xác định mô đun đàn hồi của nền đất và các lớp kết cấu áo đường bằng phương pháp sử dụng tấm ép cứng TCVN 8862:2011 Quy trình thí nghiệm xác định cường độ kéo khi ép chẻ của vật liệu hạt liên kết bằng các chất kết dính TCVN 8863:2011 Mặt đường láng nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu TCVN 8864:2011 Mặt đường ô tô – Xác định độ bằng phẳng bằng thước dài 3,0 mét TCVN 8865:2011 Mặt đường ô tô – Phương pháp đo và đánh giá xác định độ bằng phẳng theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI TCVN 8866:2011 Mặt đường ô tô – Xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát – Thử nghiệm TCVN 8867:2011 Áo đường mềm – Xác định mô đun đàn hồi chung của kết cấu bằng cần đo võng Benkelman TCVN 8868:2011 Thí nghiệm xác định sức kháng cắt không cố kết – Không thoát nước và cố kết – Thoát nước của đất dính trên thiết bị nén ba trục TCVN 8869:2011 Quy trình đo áp lực nước lỗ rỗng trong đất TCVN 8870:2011 Thi công và nghiệm thu neo trong đất dùng trong công trình giao thông vận tải TCVN 8871-1÷6:2011 Vải địa kỹ thuật – Phần 1÷6: Phương pháp thử Các tiêu chuẩn này được các cơ quan chuyên môn của Bộ Giao thông vận tải biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẳm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố năm 2011.

  SÁCH  TẬP 3 TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG GỒM 21 TCVN VỀ SƠN TRONG GIAO THÔNG VẬN TẢI

  sách tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông năm 2015 mới phát hành

  Sách gồm 21 TCVN về Sơn trong giao thông vận tải: TCVN 8785-1:2011 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại – Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên – Phần 1: Hướng dẫn đánh giá hệ sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại TCVN 8785-2:2011 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại – Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên – Phần 2: Đánh giá tổng thể bằng phương pháp trực quan TCVN 8785-3:2011 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại – Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên – Phần 3: Xác định độ mất màu TCVN 8785-4:2011 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại – Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên – Phần 4: Xác định độ tích bụi TCVN 8785-5:2011 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại – Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên – Phần 5: Xác định độ bám bụi (sau khi rửa nước) TCVN 8785-6:2011 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại – Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên – Phần 6: Xác định sự thay đổi độ bóng TCVN 8785-7:2011 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại – Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên – Phần 7: Xác định độ mài mòn TCVN 8785-8:2011 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại – Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên – Phần 8: Xác định độ rạn nứt TCVN 8785-9:2011 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại – Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên – Phần 9: Xác định độ đứt gãy TCVN 8785-10:2011 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại – Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên – Phần 10: Xác định sự phồng rộp TCVN 8785-11:2011 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại – Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên – Phần 11: Xác định độ tạo vảy và bong tróc TCVN 8785-12:2011 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại – Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên – Phần 12: Xác định độ tạo phấn TCVN 8785-13:2011 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại – Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên – Phần 13: Xác định độ thay đổi màu TCVN 8785-14:2011 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại – Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên – Phần 14: Xác định độ phát triển của nấm và tảo TCVN 8786:2011 Sơn tín hiệu giao thông – Sơn vạch đường hệ nước – Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp thử TCVN 8787:2011 Sơn tín hiệu giao thông – Sơn vạch đường hệ dung môi – Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp thử TCVN 8788:2011 Sơn tín hiệu giao thông – Sơn vạch đường hệ dung môi và hệ nước – Quy trình thi công và nghiệm thu TCVN 8789:2011 Sơn bảo vệ kết cấu thép – Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp thử TCVN 8790:2011 Sơn bảo vệ kết cấu thép – Quy trình thi công và nghiệm thu TCVN 8791:2011 Sơn tín hiệu giao thông – Vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo – Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu TCVN 8792:2011 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại – Phương pháp thử mù muối Các tiêu chuẩn này được các cơ quan chuyên môn của Bộ Giao thông vận tải biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẳm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố năm 2011

  sách luật xây dựng năm 2015 cập nhật văn bản pháp quy về lĩnh vực xây dựng như: TT 04/2014/TT-BXD ngày 22-4-2014 Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng; TT 75/2014/TT-BTC ngày 12-6-2014 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng; TT 02/2014/TT-BXD ngày 12-02-2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

  sách luật xây dựng năm 2015 mới nhất nhà xuất bản xây dựng
  sách luật xây dựng năm 2015

  Để quý cơ quan đơn vị có được các tài liệu nói trên NXB LAO ĐỘNG cho biên soạn và phát hành cuốn sách: “LUẬT XÂY DỰNG NĂM 2015 SỬA ĐỔI BỔ SUNG – QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, THẨM TRA THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG”.

  Nội dung sách luật xây dựng 2015 bao gồm phần chính sau:

  Phần thứ nhất. Luật Xây dựng (sửa đổi)
  Phần thứ hai. Giám định tư pháp trong hoạt động xây dựng, thẩm tra thiết kế công trình, bảo đảm chất lượng công trình xây dựng
  Phần thứ ba. Thu, nộp, quản lý phí xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng
  Phần thứ tư. Công tác quản lý thiết kế đô thị, quản lý nhà ở
  Phần thứ năm. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản, quản lý công trình
  Phần thứ sáu: Luật đầu tư

  NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
  Đặt mua sách liên hệ:
  - tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
  nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
  (MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)
  » chăn lông cừu nhật bản