biểu thuế xuất nhập khẩu 2018 | biểu thuế xnk năm 2018 mới nhất của bộ tài chính » sách khác » Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt nam sửa đổi bổ sung mới nhất 2015
 • Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt nam sửa đổi bổ sung mới nhất 2015

 • Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt nam sửa đổi bổ sung mới nhất 2015
   • Số trang: 436
   • Nhà xuất bản: Hồng Đức
   • Ngồn gốc: NXB Hồng Đức
    Giá bán: 335,000 đồng
   • Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc
   • Giao hàng sau 30 phút ở HN và TP HCM
   • Đặt hàng tại Hà Nội: 0937 828.186
   • Đặt hàng tại Sài Gòn: 0924.914.918
   • Đặt hàng Toàn Quốc: 0964.988.945

  Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt nam sửa đổi bổ sung mới nhất 2015

  Quân đội nhân dân Việt Nam là đội ngũ có sứ mệnh lịch sử, xây dựng, chiến đấu và chiến thắng oanh liệt trong lịch sử, một quân đội do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và giáo dục.

  Đây là một đội ngũ gồm những con người sống vì dân, một quân đội của dân và do dân sáng lập ra, một quân đội tinh nhuệ nhất được nhân dân tin yêu và là nòng cốt xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, từng bước hiện đại, bảo đảm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Mới đây, Ngày 27-11-2014, Quốc hội khóa XIII đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam số 72/2014/QH13 (có hiệu lực thi hành ngày 01-7-2015).

  Theo đó, bảng lương của các cá nhân trong quân đội có sự thay đổi bảo đảm theo nguyên tắc trả lương gắn liền với nhiệm vụ, quyền hạn được giao và phù hợp với quy định của nhà nước; bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán, thể hiện rõ thứ bậc trong lực lượng vũ trang, tạo được sự phân phối hợp lý, công bằng hơn… Bên cạnh đó, còn có các quy định pháp luật khác cụ thể như:

  QĐ số 69/2014/QĐ-TTg ngày 10-12-2014 Quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất;

  TT số 95/2014/TT-BQP ngày 07-07-2014 Hướng dẫn thi hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng;

  luat si quan quan doi nhan dan viet nam 2015

  luat si quan quan doi nhan dan viet nam 2015

  VBHN số 01/TTHN-BQP ngày 13-01-2014 Hợp nhất Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 13, Điều 16 và Điều 35 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam;…

  Nhằm cung cấp cho bạn đọc các quy định pháp luật mới nhất liên quan đến công tác tổ chức, hoạt động, chế độ chính sách đối với cán bộ, sĩ quan quân đội, lực lượng dân quân tự vệ. Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách: “LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 8 QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN”

  Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

  Phần I. Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam (đã được sửa đổi, bổ sung) và văn bản mới nhất hướng dẫn thực hiện;

  Phần II. Điều lệ phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân Việt Nam;

  Phần III. Công tác tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong quân đội;

  Phần IV. Hướng dẫn về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quân đội;

  Phần V. Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh và tiêu chuẩn tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng, an ninh; Phần VI. Hướng dẫn mới nhất về hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ;

  Phần VI. Hướng dẫn mới nhất về công tác thi hành nghĩa vụ quân sự;

  Phần VIII. Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu;

  Phần IX. Tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với lực lượng quân nhân tại ngũ;

  Phần X. Chế độ, chính sách tiền lương, bảo hiểm, hưu trí đối với cán bộ, sỹ quan phục vụ quân đội.

  Hệ thống các quy định mới nhất về

  Đổi mới các phương pháp nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường

  Trong những năm vừa qua, việc đổi mới giáo dục và đào tạo đã đạt một số kết quả bước đầu. Tuy nhiên, chất lượng giáo dục và đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu phát triển: chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học lạc hậu, đổi mới chậm; cơ cấu giáo dục chưa hợp lý V.V.. Vì vậy, đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học ở tất cả các cấp, bậc học là một trong các yếu tố có tính quyết định việc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam.

  >> bộ luật lao động

  Nhằm tạo cơ sở và khung pháp lý cho mọi hoạt động liên quan đến giáo dục và đào tạo nói chung và việc đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học nói riêng, Chính phủ và các Bộ, ngành đã kịp thời ban hành mới, bổ sung và sửa đổi các văn bản pháp luật, trong đó mới nhất có: Thông tư số 20/2013/TT-BGDĐT ngày 06/6/2013 ban hành Quy định bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học; Thông tư số 18/2013/TT-BGDĐT ngày 14/5/2013 ban hành Chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp; Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 quy định về việc tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/4/2013 ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học; Thông tư số 10/2013/TT-BGDĐT ngày 28/3/2013 ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp; Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01/3/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; Thông tư số 05/2013/TT-BGDĐT ngày 01/3/2013 sửa đổi, bổ sung mục I.6, II.6, III.6 của Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng – an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông); Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21/02/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quỵ chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông; Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20/02/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy; Thông tư số 02/2013/TT-BGDĐT ngày 30/01/2013 ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; V.V..

  >> sách biểu thuế xuất nhập khẩu

  Để cập nhật thông tin góp phần vào việc tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta về giáo dục và đào tạo, đổng thời cung cấp tài liệu cần thiết cho các tổ chức, đơn vị, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách “Hệ thống các quy định mới nhất về dổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng dạy và học trong Giáo dục – Đào tạo”.

  Sách đổi mới các phương pháp nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường

  Sách phương pháp nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường

  Nội dung cuốn Sách đổi mới các phương pháp nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường gồm các phần:

  Phần thứ nhất: Quy định chung

  Phần thứ hai: Quy định về đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy và học, quy chế đào tạo, thi cử trong giáo dục – đào tạo
  Trân trọng giới thiệu cuốn Sách đổi mới các phương pháp nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường cùng bạn đọc!

  Từ khóa tìm kiếm trên google:

  • luat si quan 2015
  • luat si quan sua doi 2015
  • luat si quan nam 2015
  • luât sĩ quan quân dôi 2015
  • luat si quan moi
  • luat si quan sua doi nam 2015
  • luat sy quan 2015
  • luat sy quan nam 2015
  • luật sĩ quan
  • luat si quan moi nhat
  NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
  Đặt mua sách liên hệ:
  - tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
  nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
  (MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)

  Sách cùng loại

  » chăn lông cừu nhật bản