• Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp

 • Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp
   • Số trang: 343
   • Nhà xuất bản: Tài chính
   • Tác giả: NXB Tài chính
    Giá bán: 116,000 đồng
   • Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc
   • Giao hàng sau 30 phút ở HN và TP HCM
   • Đặt hàng tại Hà Nội: 0937 828.186
   • Đặt hàng tại Sài Gòn: 0924.914.918
   • Đặt hàng Toàn Quốc: 0964.988.945

  Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp

  Cùng với những thay đổi trong hoạt động kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ đã phát triển trở thành một phương sách hiệu quả trong quản trị công ty.

  Kiểm toán nội bộ đã có nhiều thay đổi trong nhiệm vụ và trách nhiệm, trong các mục tiêu, trong thực hành kiểm toán và những khái niệm có liên quan trong kiểm toán nội bộ.

  kiem toan noi bo

  kiem toan noi bo

  Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp là tài liệu chuyển khảo giúp cho nhà quản lý hiểu về vai trò của kiểm toán nội bộ cũng như vai trò của mình trong sự phát triển của một loại “dịch vụ” đặc biệt hỗ trợ cho quản lý; là tài liệu hữu ích người làm kiểm toán nội bộ để tìm hiểu, nghiên cứu và phát triển kiến thức kiểm toán nội bộ hiện đại trong bối cảnh kiểm toán nội bộ có nhiều thay đổi.

  Với mục tiêu hướng tới cả những người làm thực hành và nghiên cứu về kiểm toán nội bộ, Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp có cách tiếp cận trình bày theo trình tự chung của một cuộc kiểm toán; nội dung trình bày gắn với những vấn đề lý luận và thực hành được cập nhật theo Chuẩn mực thực hành kiểm toán chuyên nghiệp cho kiểm toán nội bộ (SPPIA).

  Đặc biệt, những nội dung chính trong các chương đều hướng tới mục tiêu tổ chức kiểm toán hiệu lực trên cơ sở tiếp cận tổ chức kiểm toán hệ thống và kiểm toán hệ thống dựa vào đánh giá rủi ro trên cơ sở báo cáo hướng tới người sử dụng.

  Ngoài những nội dung chính của từng chương, cuối mỗi chương đều có câu hỏi ôn tập, tình huống thảo luận và những ví dụ theo nội dung trình bày; một hệ thống bài tập tình huống tổng hợp; và một số phụ lục liên quan tới những nội dung cụ thể trong quy trình kiểm toán nội bộ.

  Nội dung cuốn sách: Gồm các phần chính sau:

  Chương 1: Kiểm toán nội bộ và quản trị công ty

  Chương 2: Tổ chức bộ phận kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp

  Chương 3: Thực hiện kiểm toán nội bộ

  Chương 4: Thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán nội bộ

  Chương 5: Lập báo cáo kiểm toán nội bộ

  Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 2017

  Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là công cụ quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước về môi trường nhằm duy trì trật tự kỷ cương pháp chế trong lĩnh vực này, góp phần bảo đảm phát triển bền vững đất nước.

  Vì vậy, ngày 18-11-2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 155/2016/NĐ-CP  ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và một số quy định mới khác như:

  TT số 24/2016/TT-BTNMT ngày 9-9-2016 quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt;

  QĐ số 1979/QĐ-TTg ngày 14-10-2016 Quy hoạch quản lý chất thải rắn;

  TT số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14-10-2016 bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

  TT số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24-8-2016 Báo cáo công tác bảo vệ môi trường;

  sach moi truong

  sach moi truong

  NĐ số 154/2016/NĐ-CP ngày 16-11-2016 Phí bảo vệ môi trường đối với nước;

  TT số 94/2016/TT-BTC ngày 14-10-2016 sửa đổi quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước…

  Để giúp lãnh đạo các doanh nghiệp, các cơ quan ban ngành và các bạn đọc thuận tiện trong việc tìm hiểu và thực hiện các quy định pháp luật về môi trường. Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách: HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỤM KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH DOANH, DỊCH VỤ TẬP TRUNG, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ

  Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau:

  PHẦN I. LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HIỆN NAY;

  PHẦN II. MỨC PHẠT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG;

  PHẦN III. TIÊU CHÍNH PHÂN CẤP VÙNG RỦI RO Ô NHIỄM VÀ CÔNG TÁC CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG Ô NHIỄM;

  PHẦN IV. QUY HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG;

  PHẦN V. CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU KINH DOANH, DỊCH VỤ TẬP TRUNG VÀ CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ;

  PHẦN VI. TRÁCH NHIỆM YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VÀ XÁC ĐỊNH THIẾT HẠI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG;

  PHẦN VII. CHÍNH SÁCH THUẾ, PHÍ THẨM ĐỊNH, CẤP PHÉP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
  Đặt mua sách liên hệ:
  - tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
  nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
  (MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)

  Sách cùng loại

  » chăn lông cừu nhật bản