biểu thuế xuất nhập khẩu 2018 | biểu thuế xnk năm 2018 mới nhất của bộ tài chính » sách xây dựng » định mức dự toán xây dựng công trình năm 2015 mới nhất phần lắp đặt sửa chữa
 • định mức dự toán xây dựng công trình năm 2015 mới nhất phần lắp đặt sửa chữa

 • định mức dự toán xây dựng công trình năm 2015 mới nhất phần lắp đặt sửa chữa
   • Số trang: 603
   • Xuất bản: Quý 3 năm 2014
    Giá bán: 365,000 đồng
   • Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc
   • Giao hàng sau 30 phút ở HN và TP HCM
   • Đặt hàng tại Hà Nội: 0937 828.186
   • Đặt hàng tại Sài Gòn: 0924.914.918
   • Đặt hàng Toàn Quốc: 0964.988.945

  định mức dự toán xây dựng công trình năm 2015 mới nhất phần lắp đặt sửa chữa sửa đổi bổ sung

  Cập nhật QĐ 587/QĐ/BXD – 1173/QĐ-BXD, QĐ 1129/QĐ-BXD, Công văn Số 1777/BXD-VP

   

  Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình Phần Lắp Đặt 2015

  Sách định mức dự toán xây dựng công trình năm 2015 chữa gồm 2 cuốn:

  - Tập 1 Phần Xây Dựng

  - Tập 2 Phần lắp đặt và sửa chữa
  Ngày 29 /5/2014.BỘ XÂY DỰNG ban hành quyết định 587/QĐ/BXD về công bố định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt và sửa chữa
  Định mức dự toán xây dựng công trình – phần sửa chữa là định mức kinh tế – kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt như 100m ống, 1 cái tê, van, cút, 1 m2 bảo ôn ống, 1m khoan v.v… từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác lắp đặt (kể cả những hao phí do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

  định mức dự toán xây dựng công trình năm 2015 mới nhất phần lắp đặt sửa chữa

  định mức dự toán xây dựng công trình năm 2015 mới nhất phần lắp đặt sửa chữa

  Định mức dự toán xây dựng phần lắp đặt sửa chữa 2015
  Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác xây dựng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản cuốn sách: Sách định mức dự toán xây dựng công trình phần sửa chữa
  Sách định mức dự toán xây dựng công trình phần sửa chữa dày 560 trang.Gía phát hành 365,000 đ/ 1 cuốn

  ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHẦN LẮP ĐẶT SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG
  (Một số công tác lắp đặt ống, cống hộp bê tông, ống gang, ống thép kèm theo văn bản số 1777/BXD-VP ngay 16/8/2007)
  CÔNG BỐ KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 587/QĐ-BXD NGÀY 29/5/2014 CỦA BỘ XÂY DỰNG
  Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) (Sau đây gọi tắt là Định mức dự toán) là định mức kinh tế – kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt như 1 đoạn ống bê tông, các mối nối và phụ kiện ống, 100m ống (thép) v.v… từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác lắp đặt (kể cả những hao phí do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).
  Định mức dự toán được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế – thi công – nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng (các vật tư mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến v.v…).
  1. Nội dung định mức dự toán
  Định mức dự toán bao gồm:
  - Mức hao phí vật liệu:
  Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các phụ kiện hoặc các bộ phận rời lẻ (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt.
  Mức hao phí vật liệu đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công.
  - Mức hao phí lao động:
  Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp thực hiện khối lượng công tác lắp đặt và công nhân phục vụ lắp đặt.
  Số ngày công đã bao gồm cả công lao động chính, lao động phụ để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, thu dọn hiện trường thi công.
  Cấp bậc công nhân là cấp bậc bình quân của các công nhân tham gia thực hiện một đơn vị công tác lắp đặt.
  - Mức hao phí máy thi công:
  Là số ca sử dụng máy và thiết bị thi công chính trực tiếp thực hiện kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt.

  Nhà xuất bản lao động vừa phát hành thêm cuốn sách  định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt sửa chữa theo các quyết định mới nhất của bộ xây dựng như

  - QĐ 591/QĐ-BXD Về việc công bố định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị,

  - QĐ 592/QĐ-BXD Về việc công bố định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị,

  - QĐ 593/QĐ-BXD Về việc công bố định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị,

  - QĐ 594/QĐ-BXD Về việc công bố định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị… làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong quá trình lập dự toán các công trình..

  định mức dự toán xây dựng công trình năm 2015 phần lắp đặt sửa chữa bộ xây dựng

  Giá bán: 335.000 đồng/cuốn

  Nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan đến xây dựng đến các cơ quan, ban, ngành, các doanh nghiệp, cá nhân trong cả nước, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản cuốn sách: “ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH  PHẦN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC – THU GOM XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN DUY TRÌ CÂY XANH ĐÔ THỊ – DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ”
  Nội dung cuốn sách định mức dự toán xây dựng công trình năm 2015 bao gồm nội dung sau:
  Phần thứ nhất. Định mức dự toán mới về nước, xử lý nước thải
  Phần thứ hai. Định mức dự toán về duy trì cây xanh và chiếu sáng đô thị
  Phần thứ ba. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình 2014
  Phần thứ tư. Quản lý chất lượng xây dựng công trình
  Phần thứ năm. Quản lý nhà nước hoạt động xây dựng, giám sát, giám định, thẩm tra thiết kế công trình

  Mời quý vị theo dõi thêm cuốn sách

  sách luật xây dựng năm 2015
  Áp dụng từ ngày 01-01-2015
  ( theo luật xây dựng số 50/2014/QH13 )

  Ngày 18/06/2014, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 đã thông qua Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 sau đây chúng tôi gọi là luật xây dựng năm 2015, quyết định miễn cấp Giấy phép xây dựng đối với nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 07 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2, có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt từ ngày 01/01/2015.

  sách luật xây dựng năm 2015 cập nhật văn bản pháp quy về lĩnh vực xây dựng như: TT 04/2014/TT-BXD ngày 22-4-2014 Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng; TT 75/2014/TT-BTC ngày 12-6-2014 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng; TT 02/2014/TT-BXD ngày 12-02-2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

  sách luật xây dựng năm 2015 mới nhất nhà xuất bản xây dựng
  sách luật xây dựng năm 2015

  Để quý cơ quan đơn vị có được các tài liệu nói trên NXB LAO ĐỘNG cho biên soạn và phát hành cuốn sách: “LUẬT XÂY DỰNG NĂM 2015 SỬA ĐỔI BỔ SUNG – QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, THẨM TRA THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG”.

  Từ khóa tìm kiếm trên google:

  • định mức xây dựng mới nhất
  NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
  Đặt mua sách liên hệ:
  - tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
  nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
  (MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)
  » chăn lông cừu nhật bản