biểu thuế xuất nhập khẩu 2018 | biểu thuế xnk năm 2018 mới nhất của bộ tài chính » sách xây dựng » Định mức dự toán xây dựng công trình 590/QĐ-BXD, định mức 591/QĐ-BXD, 592/QĐ-BXD, 593/QĐ-BXD, 594/QĐ-BXD
 • Định mức dự toán xây dựng công trình 590/QĐ-BXD, định mức 591/QĐ-BXD, 592/QĐ-BXD, 593/QĐ-BXD, 594/QĐ-BXD

 • Định mức dự toán xây dựng công trình 590/QĐ-BXD, định mức 591/QĐ-BXD, 592/QĐ-BXD, 593/QĐ-BXD, 594/QĐ-BXD
   • Số trang: 423
   • Xuất bản: tháng 9 năm 2014
   • Nhà xuất bản: nhà xuất bản Lao Động
   • Tác giả: Thùy Linh Việt Trinh
    Giá bán: 335,000 đồng
   • Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc
   • Giao hàng sau 30 phút ở HN và TP HCM
   • Đặt hàng tại Hà Nội: 0937 828.186
   • Đặt hàng tại Sài Gòn: 0924.914.918
   • Đặt hàng Toàn Quốc: 0964.988.945

  Định mức dự toán xây dựng công trình năm 2015

  Định mức dự toán lắp đặt hệ thống sản xuất nước sạch 590/QĐ-BXD

  định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước  591/QĐ-BXD,

  Định mức dự toán thu gom xử lý chất thải rắn đô thị 592/QĐ-BXD,

  Định mức dự toán duy trì cây xay đô thị 593/QĐ-BXD

  định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 594/QĐ-BXD

  Bộ Xây dựng đã ban hành các quyết định mới như:

  Quyết định số 590/QĐ-BXD ngày 30-05-2014 của bộ xây dựng công bố định mức dự toán sản xuất nước sạch và quản lý, vận hành mạng cấp nước,

  Định mức dự toán xây dựng công trình 590/QĐ-BXD, định mức 591/QĐ-BXD, 592/QĐ-BXD, 593/QĐ-BXD, 594/QĐ-BXD

  Quyết định 591/QĐ-BXD ngày 30-05-2014 Về việc công bố định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị,

  Quyết định QĐ 592/QĐ-BXD ngày 30-05-2014 của bộ xây dựng Về việc công bố định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị,

  QĐ 593/QĐ-BXD ngày 30-05-2014 của bộ xây dựng Về việc công bố định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị,

  QĐ 594/QĐ-BXD ngày 30-05-2014 của bộ xây dựng Về việc công bố định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị… làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong quá trình lập dự toán các công trình..

  Nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan đến xây dựng đến các cơ quan, ban, ngành, các doanh nghiệp, cá nhân trong cả nước, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản cuốn sách:

  ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

  PHẦN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC – THU GOM XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN DUY TRÌ CÂY XANH ĐÔ THỊ – DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ”.

  Nội dung cuốn sách Định mức dự toán xây dựng công trình 590/QĐ-BXD, định mức 591/QĐ-BXD, 592/QĐ-BXD, 593/QĐ-BXD, 594/QĐ-BXD bao gồm nội dung sau:

  Phần thứ nhất. Định mức dự toán mới về nước, xử lý nước thải

  Phần thứ hai. Định mức dự toán về duy trì cây xanh và chiếu sáng đô thị

  Phần thứ ba. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình 2014

  Phần thứ tư. Quản lý chất lượng xây dựng công trình

  Phần thứ năm. Quản lý nhà nước hoạt động xây dựng, giám sát, giám định, thẩm tra thiết kế công trình

  Mời các bạn theo dõi thêm cuốn sách TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

  sách tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông năm 2015

   

  Sách gồm 35 TCVN về vật liệu và phương pháp thử: TCVN 8816:2011 Nhũ tương nhựa đường polime gốc axit TCVN 8817-1:2011 Nhũ tương nhựa đường axit

  – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật TCVN 8817-2:2011 Nhũ tương nhựa đường axit – Phương pháp thử
  – Phần 2: Xác định độ nhớt Saybolt Furol TCVN 8817-3:2011 Nhũ tương nhựa đường axit – Phương pháp thử
  – Phần 3: Xác định độ lắng và độ ổn định lưu trữ TCVN 8817-4:2011 Nhũ tương nhựa đường axit – Phương pháp thử
  – Phần 4: Xác định lượng hạt quá cỡ (Thử nghiệm sàng) TCVN 8817-5:2011 Nhũ tương nhựa đường axit – Phương pháp thử
  – Phần 5: Xác định điện tích hạt TCVN 8817-6:2011 Nhũ tương nhựa đường axit – Phương pháp thử
  – Phần 6: Xác định độ khử nhũ TCVN 8817-7:2011 Nhũ tương nhựa đường axit – Phương pháp thử
  – Phần 7: Thử nghiệm trộn với xi măng TCVN 8817-8:2011 Nhũ tương nhựa đường axit – Phương pháp thử
  – Phần 8: Xác định độ dính bám và tính chịu nước TCVN 8817-9:2011 Nhũ tương nhựa đường axit – Phương pháp thử
  – Phần 9: Thử nghiệm chưng cất TCVN 8817-10:2011 Nhũ tương nhựa đường axit – Phương pháp thử
  – Phần 10: Thử nghiệm bay hơi TCVN 8817-11:2011 Nhũ tương nhựa đường axit – Phương pháp thử
  – Phần 11: Nhận biết nhũ tương nhựa đường axit phân tách nhanh TCVN 8817-12:2011 Nhũ tương nhựa đường axit – Phương pháp thử

  Định mức dự toán lắp đặt hệ thống sản xuất nước sạch 590/QĐ-BXD

  định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước  591/QĐ-BXD,

  Định mức dự toán thu gom xử lý chất thải rắn đô thị 592/QĐ-BXD,

  Định mức dự toán duy trì cây xay đô thị 593/QĐ-BXD

  định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 594/QĐ-BXD

  NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
  Đặt mua sách liên hệ:
  - tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
  nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
  (MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)
  » chăn lông cừu nhật bản