biểu thuế xuất nhập khẩu 2018 | biểu thuế xnk năm 2018 mới nhất của bộ tài chính » sách tổng hợp » danh mục và thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu năm 2015 (biểu tổng hợp thuế )
 • danh mục và thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu năm 2015 (biểu tổng hợp thuế )

 • danh mục và thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu năm 2015 (biểu tổng hợp thuế )
   • Số trang: 782
   • Xuất bản: năm 2015
   • Nhà xuất bản: nhà xuất bản tài chính
    Giá bán: 450,000 đồng
   • Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc
   • Giao hàng sau 30 phút ở HN và TP HCM
   • Đặt hàng tại Hà Nội: 0937 828.186
   • Đặt hàng tại Sài Gòn: 0924.914.918
   • Đặt hàng Toàn Quốc: 0964.988.945

  danh mục và thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu năm 2015 nhà xuất bản tài chính

  (biểu tổng hợp thuế xuất nhập khẩu & thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu mới nhất ATIGA ,  ACFTA,  AKFTA, AANZFTA, AIFTA, VCFTA,  AJCEP,  VJEPA,  MFN, WTO. VAT )

  (Thông tư sỗ 165/2014/TT-BTC – ATIGA, Thông tư sổ 166/2014/TT-BTC – ACFTA; Thông tư số 167/2014/TT-BTC AKFTA ngày 14/11/2014; Thông tư sổ 20/2012/TT-BTC ngày 15/02/2012 ẢJCEP; Thông tư số 21/2012/ TT-BTC ngày 15/02/2012 VJEPA; Thông tư sổ 168/2014/TT-BTC AANZFTA; Thông tư số 169/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 AIFTA của Bộ Tài chính)

  danh mục và thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu năm 2015 còn gọi cuốn sách biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2015
  Trong quá trình đổi mới và hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế của đất nước, chính sách thuế nói chung và chính sách thuế cho hoạt động xuất khẩu – nhập khẩu nói riêng luôn được điều chỉnh, sửa đổi bổ sung cho phù họp và đảm bảo việc tuân thủ các nguyên tắc mà Việt Nam cam kết với các tổ chức kinh tế quốc tế cũng như các tổ chức kinh tế trong khu vực.

  danh mục và thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu năm 2015 cập nhật các thông tư mới nhất Nhằm thực hiện cam kết về thuế quan của Việt Nam trong các Hiệp định thương mại tự do giai đoạn 2015-2018, ngày 14/11/2014, Bộ Tài chính đã ban hành 05 Thông tư về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện các Hiệp định thương mại tự do giai đoạn 2015-2018.

  danh mục và thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu năm 2015

  ảnh bìa danh mục và thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu năm 2015

  Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan hải quan và doanh nghiệp cập nhật chính sách thuế mới một cách kịp thời và thực hiện tốt chính sách thuế được Nhà nước ban hành, áp đụng đúng mức thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu – nhập khẩu, Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản sách “ Danh mục và thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2015 (Biểu tổng họp thuế suất nhập khẩu 2015 và thuế giá trị gia tăng)”.  Biểu thuế là tổng hợp mới nhất các quy định về mức thuế xuất khẩu – nhập khẩu ưu đãi, ưu đãi đặc biệt… được áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

  danh mục và thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu năm 2015 được tổng hợp từ:

  -    Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu năm 2015 (Thông tư sỗ 165/2014/TT-BTC – ATIGA, Thông tư sổ 166/2014/TT-BTC – ACFTA; Thông tư số 167/2014/TT-BTC AKFTA ngày 14/11/2014; Thông tư sổ 20/2012/TT-BTC ngày 15/02/2012 ẢJCEP; Thông tư số 21/2012/ TT-BTC ngày 15/02/2012 VJEPA; Thông tư sổ 168/2014/TT-BTC AANZFTA; Thông tư số 169/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 AIFTA của Bộ Tài chính).

  -    Thuế Giá trị gia tăng (Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giả trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam).

  -    Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế (Thông tư sổ 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính – đã được cập nhật các Thông tư sửa đổi, bổ sung).

  -    Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Chi Lê giai đoạn 2014-2016 {Thông tư số 162/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính).

  Hy vọng sách danh mục thuế đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu năm 2015 sẽ là tài liệu tra cứu, thực hiện các nghiệp vụ khai báo thuế và kê khai hải quan của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu – Giúp Quý doanh nghiệp tiếp cận, tận dụng mức thuế suất ưu đãi, ưu đãi đặc biệt để có định hướng, lập kế hoạch kinh doanh một cách tối ưu nhất.

  Xin trân trọng giới thiệu cuốn danh mục và thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu năm 2015 tới bạn đọc!

  danh mục và thuế suất đối với hàng hóa xnk 2015 có giá bán là: 450.000 đồng/cuốn

  NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
  Đặt mua sách liên hệ:
  - tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
  nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
  (MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)

  Sách cùng loại

  » chăn lông cừu nhật bản