• Corporate finance case studies and assignments – NXB Tài chính

 • Corporate finance case studies and assignments – NXB Tài chính
   • Số trang: 267
   • Nhà sản xuất: NXB Tài chính
   • Tác giả: Học viện tài chính
    Giá bán: 60,000 đồng
   • Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc
   • Giao hàng sau 30 phút ở HN và TP HCM
   • Đặt hàng tại Hà Nội: 0937 828.186
   • Đặt hàng tại Sài Gòn: 0924.914.918
   • Đặt hàng Toàn Quốc: 0964.988.945

  Corporate finance case studies and assignments – NXB Tài chính

  Tài chính doanh nghiệp – nghiên cứu trường hợp và bài tập là một cuốn sách giáo khoa bắt đầu bằng tóm tắt nội dung chính của tài chính doanh nghiệp và sau đó đưa ra các trường hợp và bài tập.

  Sách giáo khoa này có hai phần. Phần A của cuốn sách này bao gồm mười lăm chương để giải thích cách các nhà quản lý tài chính có thể tối đa hóa giá trị của công ty bằng cách đưa ra các quyết định quan trọng như lập ngân sách vốn, quyết định tài chính, quyết định cổ tức và quyết định về vốn lưu động.

  Ngoài ra, sách giáo khoa cũng thảo luận về các khái niệm cơ bản về tài chính doanh nghiệp như giá trị thời gian của tiền, rủi ro và lợi nhuận, báo cáo tài chính, dẫn xuất, sáp nhập và mua lại và định giá. Phần B của cuốn sách này đưa ra các nghiên cứu điển hình và bài tập để giúp học sinh thực hành kiến thức về tài chính công ty.

  Corporate finance

  Corporate financeiện

  CONTENT

  PART A: THE FUNDEMENTAL THEORY OF CORPORATE FINANCE

  Part 1: Overview of Corporate Finance

  Chapter 1: Introduction to Corporate Finance

  Chapter 2: Financial Statements

  Part 2: Capital Budgeting

  Chapter 3: The time value of money

  Chapter 4: Value bonds and stocks

  Chapter 5: Net present value and alternative investment rules

  Chapter 6: Investment decisions

  Part 3: Risk and return

  Chapter 7: Rick and return

  Part 4: The capital structure and dividend policy

  Chapter 8: Capital structure

  Chapter 9: Dividend policy

  Part 5: Source of finance

  Chapter 10: Long term financing

  Chapter 11: Short term finance

  Chapter 12: Working capital management

  Part 6: Special topics

  Chapter 13: Derivatives and hedging risks

  Chapter 14: Merger and acquisition

  Chapter 15: Corporate value and business valuation

  PART B: CASE STUDY AND ASSIGNMENT

  Part 1: Case study

  Part 2: Assignment

  Cẩm nang kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp – Quy định mới về quản lý sử dụng tài sản công và quản lý tài chính ngân sách

  Vừa qua, Bộ Tài chính cùng các Bộ ngành khác cũng đã ban hành nhiều văn bản mới về: quy định chi tiết của Luật Kế toán; mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định và tiêu chuẩn, định mức trang bị phương tiện đi lại; quản lý tài chính, quyết toán thu chi có sử dụng ngân sách nhà nước; cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;…

  Cụ thể như:

  Nghị quyết số 29/2016/QH14 ngày 14-11-2016 Về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017;

  Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29-11-2016 Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017;

  ke toan truong 2017

  ke toan truong 2017

  Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26-02-2016 Hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

  Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29-03-2016 Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;.

  Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân kịp thời nắm bắt những thông tin mới nêu trên, Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách: NGHIỆP VỤ CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

  Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:

  Phần thứ nhất. Luật Kế toán và văn bản hướng dẫn thi hành

  Phần thứ hai. Quy định mới về phân bổ, dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017

  Phần thứ ba. Quy định mới về quản lý tài chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp

  Phần thứ tư. Quy định mới về mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công trong đơn vị hành chính sự nghiệp

  Phần thứ năm. Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán dự án hoàn thành

  NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
  Đặt mua sách liên hệ:
  - tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
  nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
  (MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)

  Sách cùng loại

  » chăn lông cừu nhật bản