biểu thuế xuất nhập khẩu 2018 | biểu thuế xnk năm 2018 mới nhất của bộ tài chính » sách giáo dục - trường học » sách nghiệp vụ kế toán trường học năm 2016, quy định mới nhất về quản lý tài chính ngân sách năm học 2015 2016
 • sách nghiệp vụ kế toán trường học năm 2016, quy định mới nhất về quản lý tài chính ngân sách năm học 2015 2016

 • sách nghiệp vụ kế toán trường học năm 2016, quy định mới nhất về quản lý tài chính ngân sách năm học 2015 2016
   • Số trang: 430
   • Nhà xuất bản: nxb tài chính
    Giá bán: 350,000 đồng
   • Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc
   • Giao hàng sau 30 phút ở HN và TP HCM
   • Đặt hàng tại Hà Nội: 0937 828.186
   • Đặt hàng tại Sài Gòn: 0924.914.918
   • Đặt hàng Toàn Quốc: 0964.988.945

  sách nghiệp vụ kế toán trường học năm 2016 mới nhất

  quy định mới nhất về quản lý tài chính ngân sách năm học 2015 2016

  cuốn sách sách nghiệp vụ kế toán trường học 2016 cập nhật nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy định hướng dẫn công tác quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán trong trường học; hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp, các Ban quản lý chương trình, dự án trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2016; sách nghiệp vụ kế toán trường học năm 2016 đề cập chế độ tinh giản biên chế, tự chủ, tự chịu trách nhiệm; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,… Cụ thể như: Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLDTBXH ngày 16/7/2015 quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân . TT so 15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC ngày 16/7/2015 quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh

  sách nghiệp vụ kế toán trường học , quy định mới nhất về quản lý tài chính ngân sách năm học 2015 2016 còn cập nhật các Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ; Công văn số 2803/BGDĐT-KHTC ngày 08/6/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 102/2015/TT-BTC ngày 30/06/2015 của Bộ Tài chính; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/04/2015 của Bộ Nội vụ – Bộ Tài chính; Thông tư liên tịch số 40/2015/TTLT-BGDDT-BTC ngày 27/03/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài chính; Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BGDDT-BTC ngày 10/03/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài chính

  sách nghiệp vụ kế toán trường học năm 2016

  sách nghiệp vụ kế toán trường học năm 2016

  Giá bán: 350.000 đồng

  Nhằm giúp bạn đọc kịp thời nắm bắt những quy định mới nêu trên, Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách:

  nghiệp vụ kế toán trường học 2016, quy định mới nhất về quản lý tài chính ngân sách năm học 2015 2016

  Nội dung cuốn sách nghiệp vụ kế toán trường học năm 2016 mới nhất gồm các phần chính sau đây:
  Phần thứ nhất. Quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán trong trường học
  Phần thứ hai. Quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm & chính sách tinh giản biên chế
  Phần thứ ba. Quy định về học bổng, học phí, chi phí đào tạo
  Phần thứ tư. Công tác đào tạo, bồi dưỡng & chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ngành giáo dục
  Phần thứ năm. Tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán & xử phạt vi phạm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán
  Phần thứ sáu. Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

   

  Mời các bạn theo dõi thêm cuốn sách

   

  sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp năm 2015 đã cập nhật một số văn bản pháp quy mới như: Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC, Thông tư 185/2010/TT-BTC, …

  cuốn sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp năm 2015

  sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp năm 2015

  sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp năm 2015

  Giá bán: 335.000 đồng/cuốn

   

  Cuốn sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2015 gồm 4 phần chính:

  - Phần thứ 1: Hệ thống chứng từ kế toán (Quy định chung, mẫu chứng từ và giải thích phương pháp lập).

  - Phần thứ 2: Hệ thống tài khoản kế toán (Nội dung, kết cấu và phương pháp hạch toán kế toán).

  - Phần thứ 3: Hệ thống sổ kế toán (Quy định chung, mẫu sổ và phương pháp ghi sổ kế toán).

  - Phần thứ 4: Hệ thống báo cáo tài chính

  - Phần 5: các sơ đồ kế toán chủ yếu

  Hy vọng cuốn sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp năm 2015 sẽ là tài liệu hữu ích cho bạn đọc quan tâm đến thông tin mới nhất về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp năm 2015

   

  NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
  Đặt mua sách liên hệ:
  - tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
  nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
  (MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)
  » chăn lông cừu nhật bản