biểu thuế xuất nhập khẩu 2018 | biểu thuế xnk năm 2018 mới nhất của bộ tài chính » sách kế toán hành chính sự nghiệp » tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước mới nhất
 • tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước mới nhất

 • tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước mới nhất
   • Số trang: 472
   • Nhà xuất bản: nhà xuất bản tài chính - bộ tài chính
   • Tác giả: Vụ chế độ kế toán và kiểm toán
    Giá bán: 298,000 đồng
   • Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc
   • Giao hàng sau 30 phút ở HN và TP HCM
   • Đặt hàng tại Hà Nội: 0937 828.186
   • Đặt hàng tại Sài Gòn: 0924.914.918
   • Đặt hàng Toàn Quốc: 0964.988.945

  tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước

   

  cuốn sách tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước được phát hành nhằm góp phần phổ biến kiến thức về sự thay đổi toàn diện của cơ chế tài chính áp dụng cho đơn vị hành chính sự nghiệp các đơn vị tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập, mục lục ngân sách nhà nước, các quy định về hướng dẫn mở tài khoản tại KBNN, quy định về tổ chức lập và quản lý dự toán, chấp hành và quyết toán thu – chi NSNN

  tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước mới nhất

  Nội dung cuốn sách tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước mới nhất gồm có

  1. Pháp luật về kinh tế áp dụng tại các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước

  2. Tổ chức lập và quản lý dự toán, chấp hành và quyết toán thu- chi NSNN, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN

  3. Mở và sử dụng tài khoản tại KBNN

  4. Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN

  5. Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng

  6. Kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN

  7. Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN

  8. Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN, đơn vị HCSN và đơn vị đặc thù

  9. Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN

  10. Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách và HCSN

  Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước mới nhất

  năm 2015 nhà xuất bản tài chính có xuất bản thêm cuốn sách

  hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp

   

  cuốn sách hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp  được phát hành nhằm Trang bị, cập nhật và hệ thống hoá những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán cho những đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kế toán trưởng nhằm nâng cao năng lực quản lý kinh tế, tài chính, tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và chỉ đạo thực hiện công việc kế toán trong đơn vị.

  hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp mới nhất

  ảnh bìa cuốn sách hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp 2015

   

  chính sách thuế năm 2015 mới nhất

  quy định về Luật Quản lý thuế, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân, Thuế giá trị gia tăng, Thuế tài nguyên

  Thuế là một khoản nộp bắt buộc mà các thể nhân và pháp nhân có nghĩa vụ phải thực hiện đối với Nhà nước. Thông qua thuế, nhà nước đảm bảo tiềm lực tài chính quốc gia đủ mạnh để chủ động thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, hiệu quả; kiểm soát lạm phát, ổn định tiền tệ, giá cả và thị trường. Do đó, để đáp ứng với yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý tài chính hiện tại, nuôi dưỡng nguồn thu nhà nước đồng thời hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tới, ngày 26-11-2014, tại kỳ họp thứ VIII của Quốc hội Khóa XIII đã thông qua và ban hành Luật số 71/2014/QH13 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, tiêu biểu là các Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân, Thuế giá trị gia tăng, Thuế tài nguyên. Theo đó những điểm sửa đổi, bổ sung về các loại thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015

  chính sách thuế năm 2015 mới nhất

  chính sách thuế năm 2015 mới nhất

  Để giúp doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh và đội ngũ cán bộ thuế nắm bắt và áp dụng kịp thời những chính sách thuế mới của Nhà nước về Luật Quản lý thuế, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân, Thuế giá trị gia tăng, Thuế tài nguyên; hướng dẫn cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế Nhà xuất bản Tài chính

  NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
  Đặt mua sách liên hệ:
  - tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
  nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
  (MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)
  » chăn lông cừu nhật bản