biểu thuế xuất nhập khẩu 2018 | biểu thuế xnk năm 2018 mới nhất của bộ tài chính » sách giáo dục - trường học » sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp sửa đổi bổ sung thông tư 185/2010/TT-BTC
 • sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp sửa đổi bổ sung thông tư 185/2010/TT-BTC

 • sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp sửa đổi bổ sung thông tư 185/2010/TT-BTC
   • Số trang: 666
   • Xuất bản: quý 4 năm 2014
   • Nhà xuất bản: nxb laođộng
    Giá bán: 325,000 đồng
   • Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc
   • Giao hàng sau 30 phút ở HN và TP HCM
   • Đặt hàng tại Hà Nội: 0937 828.186
   • Đặt hàng tại Sài Gòn: 0924.914.918
   • Đặt hàng Toàn Quốc: 0964.988.945

  sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp sửa đổi bổ sung

  Ban hành theo quyết định 19/2006/QĐ-BTC sửa đổi theo thông tư 185/2010/TT-BTC

  Quyết định số 19/2006/QĐ — BTC ngày 30 tháng 03 năm 2006 của Bộ trường Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán Hành chính Sự nghiệp.

  Thông tư sô 185/2010/TT-BTC ngàỵ 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ – BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trường Bộ Tài chính

   

  sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp năm 2015

  Ảnh bìa cuốn sách sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp sửa đổi bổ sung

  PHẦN THỨ NHẤT: HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

  I – Quy định chung

  II – Danh mục và mẫu chứng từ kế toán

  III – Giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp lập chứng từ kê toán

  chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo quyết địn  số 19/2006/QĐ-BTC

  PHẦN THỨ HAI: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

  I – Quy định chung

  II – Danh mục hệ thông tài khoản kế toán

  III – Giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán

  - Loại tài khoản 1 – Tiền và vật tư

  - Loại tài khoản 2 – Tài sản cố định

  - Loại tài khoản 3 – Thanh toán

  - Loại tài khoản 4 – Nguồn kinh phí

  - Loại tài khoản 5 – Các khoản thu

  - Loại tài khoản 6 – Các khoản chi

  - Loại tài khoản 0 – Tài khoản ngoài bảng

  sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới nhất hiện nay

  PHẦN THỨ BA: HỆ THÔNG SỔ KẾ TOÁN

  I – Quy định chung

  II – Hình thức kế toán

  III – Danh mục và mẫu sổ kế toán

  IV – Giải thích nội dung, kêt câu và phương pháp ghi sô kê toán PHÁN THỨ TƯ: HỆ THÒNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  I – Quy định chung

  II – Danh mục và mẫu báo cáo tài chính

  III – Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính
  PHAN THƯ NĂM: SƠ ĐỒ KẾ TOÁN CHỦ YẾU

  Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC

  Mời các bạn theo dõi thêm cuốn sách

  HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  2015 VÀ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015”.

  sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2015
  Nội dung cuốn sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2015 bao gồm những nội dung sau :
  Phần thứ nhất. Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
  Phần thứ hai. Luật Đầu tư công năm 2014
  Phần thứ ba. Quy định mới về quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước
  Phần thứ tư. Quy định về quản lý tài chính, chế độ hỗ trợ từ nguồn ngân sáchnhà nước
  Phần thứ năm. Chế độ tiền lương
  Phần thứ sáu. Hệ thống mục lục Ngân sách nhà nước mới nhất

  sách chế độ kế toán hcsn sửa đổi bổ sung thông tư 185/2010/TT-BTC có giá bán là: 325.000 đồng/cuốn

  NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
  Đặt mua sách liên hệ:
  - tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
  nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
  (MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)
  » chăn lông cừu nhật bản