biểu thuế xuất nhập khẩu 2018 | biểu thuế xnk năm 2018 mới nhất của bộ tài chính » sách kế toán doanh nghiệp » chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ sửa đổi bổ sung mới nhất
 • chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ sửa đổi bổ sung mới nhất

 • chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ sửa đổi bổ sung mới nhất
   • Số trang: 468
   • Xuất bản: năm 2014
   • Nhà xuất bản: nhà xuất bản tài chính
    Giá bán: 350,000 đồng
   • Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc
   • Giao hàng sau 30 phút ở HN và TP HCM
   • Đặt hàng tại Hà Nội: 0937 828.186
   • Đặt hàng tại Sài Gòn: 0924.914.918
   • Đặt hàng Toàn Quốc: 0964.988.945

  chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ sửa đổi bổ sung

  chế độ kế toán doanh nghiệp theo quyết định số 45/2006/QĐ-BTC sửa đổi theo thông tư 138/2011/TT-BTC

  NỘI DUNG CHÍNH CỦA CUỐN SÁCH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ MỚI NHẤT
  PHẦN I. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (áp dụng từ ngày 01-01-2012) ;
  THÔNG TƯ SỐ 138/2011/TT-BTC NGÀY 4-10-2011 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2006/QĐ-BTC NGÀY 14-9-2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
  QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2006/QĐ-BTC NGÀY 14-09-2006 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

  chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ sửa đổi bổ sung mới nhất

  ảnh bìa cuốn sách chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ sửa đổi bổ sung theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC

  Giá bán: 350 000 d

  PHẦN THỨ NHẤT. QUY ĐỊNH CHUNG
  PHẦN THỨ HAI. HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
  I. QUY ĐỊNH CHUNG
  II. DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
  III. GIẢI THÍCH NỘI DUNG, KẾT CấU VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP MộT SỐ TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
  LOẠI TÀI KHOẢN I
  LOẠI TÀI KHOẢN 2
  LOẠI TÀI KHOẢN 3
  LOẠI TÀI KHOẢN 4
  LOẠI TÀI KHOẢN 5
  LOẠI TÀI KHOẢN 6
  LOẠI TÀI KHOẢN 7
  LOẠI TÀI KHOẢN 8
  LOẠI TÀI KHOẢN 9
  PHẦN THỨ BA. HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  I. QUY ĐỊNH CHUNG
  1. Mục đích của việc lập báo cáo tài chính
  2. Đối tượng áp dụng
  3. Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa
  II. DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  A. DANH MỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
  B. DANH MỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP TÁC XÃ
  c. MẪU BIỂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  PHẦN THỨ TƯ. CHẾ ĐỘ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN.
  I. QUY ĐỊNH CHUNG
  II. DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
  III. GIẢI THÍCH NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN….
  I. CHỈ TIÊU LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG
  II. CHỈ TIÊU HÀNG TỔN KHO
  III. CHỈ TIÊU BÁN HÀNG
  IV. CHỈ TIÊU TIỀN TỆ
  V. CHỈ TIÊU TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
  PHẦN THỨ NĂM. CHẾ ĐỘ SỔ KẾ TOÁN
  I. QUY ĐỊNH CHUNG
  1. Sổ kế toán
  2. Các loại sổ kế toán
  3. Hệ thống sổ kế toán
  4. Trách nhiệm của người giữ và ghi sổ kế toán
  5. Ghi sổ kế toán bằng tay hoặc bằng máy vi tính
  6. Mở, ghi sổ và khóa sổ kế toán
  7. Sửa chữa sổ kế toán
  8. Điều chinh sổ kế toán
  9. Các hình thức sổ kế toán
  II. CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN
  1. Hình thức kế toán Nhật ký chung
  2. Hình thức kế toán Nhật ký – sổ Cái
  3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ
  4. Hình thức kế toán trên máy vi tính
  III. DANH MỤC SỔ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
  1. Danh mục sổ
  PHẦN II. PHỤ LỤC

  Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ sửa đổi bổ sung mới nhất

  >> biểu thuế nhập khẩu

  Mời các bạn theo dõi thêm cuốn sách tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp

  tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp tái bản lần 4

  Giá bán: 298.000 đồng/cuốn
  Nội dung chính tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp bao gồm

  MỤC LỤC
  Lời giới thiệu
  Chuyên đề 1. PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP
  Chương I Pháp luật về thành lập và quản lý doanh nghiệp
  Chương II Pháp luật về cạnh tranh và hợp đồng
  Chương III Pháp luật về giải quyết các tranh chấp phát sinh trong kinh doanh
  Chuyên đề 2. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
  Chương I Nội dung và vai trò của quản trị tài chính trong doanh nghiệp
  Chương II Quản lý chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp
  Chương III Quản lý vốn kinh doanh của doanh nghiệp
  Chương IV Nguồn tài trợ vốn của doanh nghiệp
  Chương V Ke hoạch và chiến lược tài chính của doanh nghiệp
  Chuyên đề 3. PHÁP LUẬT VÈ THUÉ
  Chương I Một sổ vấn đề cơ bản về thuế
  Chương II Pháp luật về thuế và quản lý một số sắc thuế chủ yếu
  Chương III Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
  Chương IV Định hướng chiến lược cải cách thuế đến năm 2020
  Chuyên đề 4. THẨM ĐỊNH Dự ÁN ĐÀU TƯ
  Chương I Tổng quan về dự án đầu tư và thẩm định dự án đầu tư
  Chương II Xác định dòng tiền của dự án đầu tư
  Chương III Tiêu chuẩn tài chính thẩm định dự án đầu tư
  Chuyên đề 5. QUAN HỆ TÍN DỤNG, THANH TOÁN VÀ BẢO LÃNH GIỮA DOANH NGHIỆP VÀ TÓ CHỨC TÍN DỤNG
  Chương I Quan hệ tín dụng giữa doanh nghiệp và tổ chức tín dụng
  Chương II Quan hệ thanh toán giữa doanh nghiệp với các tồ chức tín dụng
  Chương III Bảo lãnh ngân hàng và sử dụng công cụ phòng ngừa rủi ro trong hoạt
  động xuất, nhập khẩu
  Chuyên đề 6. PHÁP LUẬT VÈ KẾ TOÁN
  Chương I Khái quát chung về hệ thống pháp luật kế toán doanh nghiệp
  Chương II Những nội dung pháp luật về kế toán doanh nghiệp

  Cuốn sách chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ sửa đổi bổ sung: giá 350.000 đồng

  NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
  Đặt mua sách liên hệ:
  - tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
  nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
  (MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)

  Sách cùng loại

  » chăn lông cừu nhật bản