QUY CHUẨN QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG 2014

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN, VỆ SINH SỨC KHỎE LAO ĐỘNG

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG 2014

quy-chuan-ky-thuat-ve-an-toan-lao-dong-2014

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động 2014

MỤC LỤC:

PHẦN 1. HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH SỨC KHỎE LAO ĐỘNG.

Thông tư số 01/2014 ngày 8/1/2014 của BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI quy định hướng dẫn thực hiện về việc cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại loa động.

Thông tư số 214/2013 ngày 31/12/2013 hướng dẫn quy định chế độ bảo hiểm cháy , nổ bắt buộc

Thông tư quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Chỉ thị của TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM về việc thực hiện thống kê, báo cáo tai nạn lao động trong hệ thống công đoàn.

Quyết định CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI về việc quản lý, tổ chức thực hiện chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015

PHẦN THỨ 2. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG NĂM 2014

 1. Thông tư 42/2013/TT-BLĐTBXH ngày ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với  thang máy thủy lực…
 2. Thông tư số 41/2013 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn ao động đối với công việc hàn h hơi
 3. Thông tư 40/2013/TT-BLĐTBXH ngày ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với  máy vận thăng
 4. Thông tư 39/2013/TT-BLĐTBXH ngày ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với  giày hoặc ủng cách điện
 5. Thông tư 38/2013/TT-BLĐTBXH ngày ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với  ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dung để làm việc khi có điện
 6. Thông tư 37/2013/TT-BLĐTBXH ngày ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với  ba lăng điện
 7. Thông tư 36/2013/TT-BLĐTBXH ngày ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với  sàn thao tác treo
 8. Thông tư 34/2013/TT-BLĐTBXH ngày ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với  dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ
 9. Thông tư 32/2012/TT-BLĐTBXH ngày ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với  thang cuốn và băng tải chở người
 10. Thông tư 25/2012/TT-BLĐTBXH ngày ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với  bô lọc dung trong mặt nạ và bán mặt nạ phòng độc
 11. Thông tư 07/2012/TT-BLĐTBXH ngày ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về  những thiết bị bảo vệ đường hô hấp – bộ lộc bụi
 12. Thông tư 05/2012/TT-BLĐTBXH ngày ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với  thiết bị nâng
 13. Thông tư 04/2012/TT-BLĐTBXH ngày ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với  mũ an toàn công nghiệp
 14. Thông tư 02/2012/TT-BLĐTBXH ngày ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối trong khai thác và chế biến đá

PHẦN THƯ 3. DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI NGUY HIỂM VÀ ĐẶC BIỆT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI NGUY HIỄM, DANH MỤC CÔNG VIỆC KHÔNG SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NỮ, LAO ĐỘNG TRẺ EM

PHẦN THỨ 4. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH AN TOÀN LAO ĐỘNG, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

PHẦN THỨ 5. CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH, HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG

PHẦN THỨ 6. MẪU VĂN BẢN DÙNG TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG.

 1. Mẫu giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động
 2. Mẫu thẻ an toàn lao đông
 3. Mẫu sổ theo dõi công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động
 4. Mẫu hướng dẫn về ATLĐ, VSLĐ cho người ngoài cơ sở đến tham quan, lien hệ công việc, thực tập tại cơ sở
 5. Tổng hợp các chức danh nghề, công việc hưỡng các chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật năm
 6. Mẫu đơn đề nghị xác nhận đủ điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy
 7. Mẫu quyết  định tạm đình chỉ hoạt động
 8. Mẫu đơn đề nghị gia hạn tạm đình chỉ hoạt động
 9. Mẫu quyết định gia hạn tạm đình chỉ hoạt động
 10. Mẫu đơn đề nghị cho phục hồi hoạt động
 11. Mẫu quyết định phục hồi hoạt động
 12. Mẫu quyết định đình chỉ hoạt động

Sách được in trên giấy đẹp với số trang là 427 trang, khổ 20×28, giá 350.000Đ

Sách Luật Môi Trường 2015

Sách luật môi trường 2015, Ngày 23/6/2014, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015.

Luật môi trường 2015 gồm 20 chương 170 điều, quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường.

luat-moi-truong-2014

Điểm nổi bật cơ bản của Luật là đã xây dựng mới nội dung về quy hoạch bảo vệ môi trường (BVMT); quy định cụ thể hơn về nội dung cần phải có của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; bổ sung quy định về cam kết BVMT…

Luật quy định bổ sung và cụ thể về trách nhiệm của các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại các làng nghề; các điều kiện về BVMT tại các làng nghề; trách nhiệm của UBND cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh đối với BVMT làng nghề. Đồng thời, bổ sung trách nhiệm của người tiêu dùng và cơ quan quản lý Nhà nước bên cạnh trách nhiệm của nhà sản xuất đối với việc thu hồi các sản phẩm hết hạn sử dụng và thải bỏ; bổ sung quy định trách nhiệm của các chủ đầu tư khu công nghiệp, khu chế xuất trong quản lý chất thải…

Ngoài ra, thời gian qua các Bộ, ngành cũng ban hành nhiều văn bản pháp quy về lĩnh vực bảo vệ môi trường như: TT 22/2014/TT-BTNMT ngày 05-05-2014 Quy định và hướng dẫn thihành Nghị định số 35/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; TT 52/2014/TT-BTC ngày 24-4-2014 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường…

Để quý cơ quan đơn vị có được các tài liệu nói trên NXB LAO ĐỘNG cho biên soạn và phát hành cuốn sách: “LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2014 – QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG & CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, MỨC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH MỚI NHẤT”.

Nội dung sách luật bảo vệ môi trường 2015 bao gồm phần chính sau:

Phần thứ nhất. Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

Phần thứ hai. Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường

Phần thứ ba. Quy định về chế độ báo cáo thống kê, giao, nộp, lưu trữ và cung cấp dữ liệu môi trường

Phần thứ tư. Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước

Phần thứ năm. Xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường

Sách luật bảo vệ môi trường 2015 có độ dày 448 trang.Gía phát hành 350,000đ/ 1 cuốn