Sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2018

biểu thuế xuất nhập khẩu 2018 là sách nghiệp vụ trọng yếu sử dụng trong công tác xuất nhập khẩu việt nam dành cho cán bộ thuế xuất nhập khẩu, cán bộ Hải quan và tổ chức cá nhân có hàng hóa được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam, biểu thuế xuất nhập khẩu có 2 bản chính đó là: biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2017 và biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017 tức chỉ có mình tiếng việt

SÁCH BIỂU THUẾ XNK MỚI NHẤT

sách bán chạy nhất