biểu thuế xuất nhập khẩu 2017 | biểu thuế xnk năm 2017 mới nhất của bộ tài chính » sách mới nhất » Sổ Tay Tra Cứu Các Tiêu Chuẩn, Định Mức Chi Tiêu Nội Bộ Trong Cơ Quan Hành Chinh Sự Nghiệp

Sổ Tay Tra Cứu Các Tiêu Chuẩn, Định Mức Chi Tiêu Nội Bộ Trong Cơ Quan Hành Chinh Sự Nghiệp

Sổ Tay Tra Cứu Các Tiêu Chuẩn, Định Mức Chi Tiêu Nội Bộ Trong Cơ Quan Hành Chinh Sự Nghiệp

Trong công tác quản lý tài chính, tài sản của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, việc mua sắm, sử dụng tài sản, khoản chi và các chi phí phát sinh sao cho hiệu quả, đúng tiêu chuẩn, định mức hiện đang là một trong những mối quan tâm hàng đầu. Do vậy, để tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản nhà nước, trong thời gian qua, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách liên quan đến lĩnh vực này, cụ thể là Luật đấu thầu, các quy định về quản lý tính hao mòn tài sản nhà nước; quản lý, xử lý và sắp xếp tài sản nhà nước, tạm ứng vốn Kho bạc;…Mới đây nhất là sửa đổi quy định xử phạt hành chính khi gây lãng phí của công được quy định tại Nghị định số 58/2015/NĐ-CP ngày 16/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21-11-2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

tieu-chuan-dinh-muc-chi-tieu-noi-bo

Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị và những người quan tâm tìm hiểu các tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tiếp khách, công tác phí; đấu thầu, mua sắm tài sản; quản lý tính hao mòn, sử dụng sắp xếp tài sản nhà nước; tạm ứng, thanh toán, quyết toán ngân sách và các chi phí phát sinh; chế độ chi tiêu nội bộ thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngân sách, tài sản; đồng thời cập nhật những quy định mới nhất về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý và sử dụng tài sản nhà nước…Nhà xuất bản Tài Chính xin giới thiệu cuốn sách:
“SỔ TAY TRA CỨU NHANH CÁC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU NỘI BỘ, TIẾP KHÁCH, CÔNG TÁC PHÍ, HỘI HỌP, PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI VÀ CÁC CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP”
Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:
Phần thứ nhất. Tra cứu nhanh các tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tiếp khách, công tác phí, hội họp trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;
Phần thứ hai. Tra cứu nhanh các tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị làm việc, sử dụng trụ sở, phương tiện đi lại;
Phần thứ ba. Tra cứu nhanh các tình huống đấu thầu, đặt hàng, mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước;
Phần thứ tư. Tra cứu nhanh các tình huống quản lý tính hao mòn, sử dụng, xử lý, sắp xếp tài sản nhà nước;
Phần thứ năm. Tra cứu nhanh các tình huống tạm ứng vốn, thanh quyết toán, quản lý, sử dụng ngân sách và các chi phí phát sinh khác trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;
Phần thứ sáu. Tra cứu nhanh các tình huống chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước và sự nghiệp công lập;
Phần thứ bảy. Tra cứu nhanh các tình huống thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngân sách, tài sản nhà nước;
Phần thứ tám. Quy định mới nhất về quản lý, quyết toán kinh phí nhà nước và mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 335.000 đ/ cuốn

Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Văn Bản Hướng Dẫn Xử Phạt Vi Phạm Trong Mọi Lĩnh Vực

Xử lý vi phạm hành chính là biện pháp nhằm giáo dục ý thức chấp hành chế độ, chính sách của Đảng và nhà nước, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, giúp mọi người có ý thức hơn về hành động và trách nhiệm của mình. Xử lý vi phạm hành chính bao gồm xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính khác. Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt hành chính.

 

luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-tap-I

 

Để giúp cho các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc các ngành và địa phương trong cả nước, các cơ quan quản lý nhà nước và bạn đọc thuận tiện trong việc tìm hiểu và thực hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản bộ sách “LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT VI PHẠM MỚI NHẤT TRONG MỌI LĨNH VỰC”, bao gồm 2 tập.

Nội dung TẬP 1 gồm những phần chính sau:

PhầnI. Quy định chung về xử lý vi phạm hành chính;

Phần II. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, tệ nạn xã hội và văn hóa – du lịch;

Phần III. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, giáo dục và dạy nghề;

Phần IV. Xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ;

Phần V. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện và khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão;

Phần VI. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí, xuất bản;

Phần VII. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và bảo vệ rừng;

Phần VIII. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Phần IX. Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, thi hành án dân sự, hợp tác xã;

Phần X. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội;

Phần XI. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông;

Phần XII. Xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.

Nội dung TẬP 2 gồm những phần chính sau:

PhầnI. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng sản phẩm, sản xuất, buôn bán hàng giả;

Phần II. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm;

Phần III. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và xây dựng;

Phần IV. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hóa đơn;

Phần V. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tiền tệ, ngân hàng;

Phần VI. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan;

Phần VII. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Phần VIII. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số;

Phần IX. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, hoạt động ngành nông nghiệp và vật liệu nổ;

Phần X. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu; hoạt động khoa học và chuyển giao công nghệ;

Phần XI. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp và năng lượng nguyên tử.

Nội dung cuốn sách được sắp xếp trình tự thời gian và có giá trị thực tiễn, là một tài liệu thực sự cần thiết cho các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp và các bạn đọc tìm hiểu và thực hiện đúng các quy định về công tác xử lý vi phạm hành chính.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 1428 trang, Giá: 880.000đ/ bộ (Tập 1 giá: 450.000đ; Tập 2 giá: 430.000đ) . Nộp lưu chiểu quý III / 2015.

popular blog post writing site uk professional business plan writing site for phd professional letter writer for hire uk professional expository essay editor websites uk cheap personal essay ghostwriters websites usa top dissertation results editing services for school cheap persuasive essay ghostwriter sites for university pay for my philosophy home work gatsby looking at the green light pay to get ancient civilizations cv esl academic essay writer websites for school popular college essay writing website top university critical thinking sample tourism essay writing site best term paper ghostwriters websites gb professional bibliography writers sites usa top dissertation methodology writers websites best term paper proofreading site for university top cv writing for hire for university esl research proposal writer sites ca cheap course work ghostwriter websites uk top article ghostwriter website for university type my cheap personal essay on brexit write calculus essay popular university bibliography example best annotated bibliography editor websites for college esl research paper writer for hire for university popular curriculum vitae ghostwriting services esl report editing site usa cheap phd essay proofreading websites for mba type my shakespeare studies curriculum vitae best research proposal ghostwriter service uk popular university report ideas best problem solving ghostwriter services gb popular papers editing service for masters help writing esl curriculum vitae write custom descriptive essay on lincoln best home work proofreading services online type my best definition essay on donald trump phd essay ghostwriting services au esl college essay writing services au top analysis essay writing service custom assignment editing services us best report writing service for university mrs turpin custom school content topic professional dissertation chapter writers site for university help with my esl masters essay on pokemon go custom movie review writing sites au cheap thesis statement writers service for college write my government business plan top custom essay editing site gb help with my top analysis essay on founding fathers top reflective essay ghostwriter service us custom dissertation hypothesis proofreading for hire for school professional masters essay editing site for university pay to write business paper esl creative essay editing for hire au custom curriculum vitae writer website for masters best business plan editor service for mba pay to do custom presentation pay to do trigonometry personal statement top critical essay editing service for mba popular phd essay writers websites for masters esl masters essay ghostwriter service for university top persuasive essay proofreading sites uk pay to write law blog post best biography ghostwriters service us write professional cheap essay on trump top speech editor for hire for college order calculus critical thinking pay to get world literature dissertation abstract professional university essay proofreading website for university miss brill story professional papers ghostwriter website uk esl masters descriptive essay examples pay to write engineering speech top thesis proposal ghostwriting website us pay to write esl argumentative essay on hillary custom research paper ghostwriters sites ca custom academic essay editor websites online custom content writers site online professional essays editor services custom article review ghostwriting service au custom argumentative essay ghostwriters service for university cheap custom essay ghostwriting service au custom best essay proofreading service gb pay to write sociology blog custom home work ghostwriting sites ca popular homework proofreading for hire for masters custom admission essay proofreading for hire gb esl dissertation results ghostwriters service for mba professional speech writing website for school best literature review editor site write esl case study engineering essay topic custom masters essay ghostwriters services for phd college essay ghostwriting for hire usa best admission essay proofreading sites for university write investments article top application letter ghostwriting websites us law ghostwriting services great depression dbq help writing health thesis proposal cheap college academic essay advice professional letter ghostwriting site for school best report writer sites gb esl report ghostwriter for hire online esl rhetorical analysis essay editor site online popular biography ghostwriter service ca pay to do drama thesis statement professional letter ghostwriters website usa custom research proposal ghostwriting service for phd custom assignment writers services us custom speech ghostwriting site us best bibliography editor services ca best article writing site for university popular assignment ghostwriter sites for school cheap research proposal writer websites ca popular book review proofreading for hire for college pay for women and gender studies course work popular essay writer site gb custom letter proofreading service uk custom critical thinking writer websites uk esl content writer services for university top essay ghostwriter service ca type my top custom essay on lincoln cheap definition essay editor website gb professional university admission essay help pay to do personal essay help with my medicine report custom blog post ghostwriter service for university esl papers writing service for mba custom dissertation results ghostwriting service for phd professional dissertation proposal writer sites for university pay to get health book review top movie review ghostwriter site for school social process theory definition esl persuasive essay writing websites cheap critical thinking proofreading for hire for college top book review ghostwriting sites us home work writer for hire ca cheap problem solving editing site prayer in school essay professional report editing site for college help with custom critical analysis essay on brexit custom blog post proofreading service for mba top curriculum vitae writers service gb cheap phd biography examples professional persuasive essay ghostwriters website for masters professional dissertation chapter ghostwriter site for school best resume writers sites uk best research proposal writer for hire us type my cheap dissertation conclusion professional personal statement ghostwriters website for mba popular article review editor for hire gb custom content writing for hire professional course work ghostwriter website for university reflective editing service au letter editing websites online esl business plan editor services for school custom thesis proposal editor site ca li young lee persimmons custom article review writers site usa top analysis essay ghostwriter website au buy calculus homework cheap mba essay writer site au esl report proofreading services best masters book review advice pay for my cheap reflective essay on trump pay to do u.s. history and government annotated bibliography esl custom essay writers websites gb write my technology curriculum vitae popular essay ghostwriting website for school professional research paper ghostwriter site online buy math cv help with economics blog professional personal essay writers service us cheap definition essay writer website usa custom curriculum vitae editor services gb our secret susan griffin best thesis ghostwriting service popular analysis essay writing website for mba dissertation methodology editing service online best research proposal writing services ca help with my calculus papers help me write cheap college essay on usa popular cover letter writer websites for college cheap ghostwriter sites uk book review writing websites ca custom cheap essay ghostwriting site online a celebration of grandfathers popular best essay writers site custom thesis statement editing for hire for masters order geometry dissertation abstract pay to write professional best essay on lincoln esl report writer service us best expository essay editor for hire cheap biography ghostwriters websites ca esl problem solving ghostwriters for hire for mba home work writer websites us type my journalism thesis proposal esl dissertation ghostwriting service us cheap dissertation conclusion editing for hire uk admission paper editing service gb top blog ghostwriter sites for university professional book review writer services uk death of a salesman bernard esl best essay ghostwriting sites for university professional movie review writers site for college cheap academic essay ghostwriting sites for school write investments term paper top movie review ghostwriter website us best bibliography writers services uk best dissertation proofreading websites for phd professional research proposal editor sites for masters help me write professional persuasive essay on usa custom report editing service online custom annotated bibliography ghostwriters site usa custom resume writers for hire usa dissertation results ghostwriters services ca best essay ghostwriting services for college reflective writers websites us pay to do popular scholarship essay on presidential elections popular papers editing for hire gb custom movie review ghostwriting services for university top book review writers website for college help with my english presentation the bluest eye symbols cover letter writer service uk pay to get custom descriptive essay on hillary clinton esl personal essay ghostwriters service online type my geology papers top cheap essay proofreading websites for mba top masters expository essay examples best expository essay proofreading websites online cheap paper ghostwriter for hire for masters help with esl report online help me write government content popular creative essay editor sites best thesis proposal writer site for masters best personal statement writer sites for masters professional bibliography writing site order popular reflective essay on donald trump cheap problem solving ghostwriter websites for phd professional movie review ghostwriters sites for mba best dissertation conclusion editing services custom analysis essay editor site for phd free informative speeches order health speech best paper writing website for university popular research proposal editor websites au accounting editing sites top definition essay editing website for phd cheap presentation proofreading for hire us definition proofreading for hire uk esl article ghostwriter site usa cheap blog ghostwriter service us custom thesis proposal ghostwriters website au best content ghostwriter services for masters esl speech editor service for mba professional critical analysis essay ghostwriters website esl school essay writer service for university cheap book review ghostwriters service au custom article ghostwriters website for mba type my popular critical thinking top college essay proofreading sites online homework writing service au pay to write best descriptive essay on pokemon go best course work writer site au pay to do geometry curriculum vitae pay to write sociology paper best research proposal writing sites ca pay for my anthropology dissertation introduction reflective essay editor services au top literature review ghostwriter sites best report writers services for university professional admission essay writer website for mba best speech ghostwriters for hire for phd top best essay writing sites gb best term paper writing websites best letter writers sites online course work editing websites online help writing economics home work cheap reflective essay ghostwriter website usa best scholarship essay editor for hire for phd professional research paper writers services personal essay editing service ca academic essay writing for hire us custom analysis essay writers service online top masters essay ghostwriting website for college speech ghostwriters for hire ca esl cheap essay writer site usa custom essays proofreading for hire usa best course work ghostwriting service usa professional personal statement writers websites ca top personal essay writing sites for school custom dissertation introduction ghostwriter website popular descriptive essay ghostwriting for hire online personal essay writers service au esl curriculum vitae writers services au popular persuasive essay editor service online custom dissertation results writing websites for phd cheap research proposal writer service gb custom assignment writing for hire ca popular dissertation editor service for college top homework ghostwriting website au leadership essay writers website cheap college essay editing website for university cheap dissertation introduction editing site cheap masters scholarship essay assistance cheap biography writer websites for phd write calculus dissertation chapter custom reflective essay editor website best mba essay writing sites usa dissertation methodology writer site au esl blog ghostwriting websites us popular definition essay ghostwriters service for college professional article review editing websites uk esl writing service for university reflective essay ghostwriter sites usa professional ghostwriting website usa help with popular best essay on hacking best blog post proofreading sites for university expository essay editor sites us best critical thinking proofreading website for college best course work writers site for college write me best phd essay on presidential elections custom college bibliography advice top critical analysis essay writing website online top biography proofreading sites gb best article review writer service for university 3.02 public policy assessment best dissertation proposal ghostwriter service uk top critical essay proofreading site ca cheap annotated bibliography ghostwriters service au do my esl creative essay cheap course work writers website uk top personal statement editor websites for mba top thesis writers services online popular cover letter writer site ca professional admission paper editor site help writing best best essay on donald trump top biography ghostwriting site us professional rhetorical analysis essay writer website for university pay to write literature critical thinking esl cheap essay ghostwriter site gb professional thesis ghostwriter site us custom university essay ghostwriter site for university university editing site gb top analysis essay editing services online best thesis ghostwriting site au descriptive ghostwriting websites biography editor service online custom thesis statement editor service usa cheap report editing site professional case study writing for hire for college thesis ghostwriter website usa help with my statistics admission paper army alpha test top mba essay ghostwriter services uk pay to get cheap academic essay on trump esl application letter proofreading services for university custom admission essay editing sites popular critical essay ghostwriters services usa professional admission essay ghostwriting for hire for phd top best essay ghostwriters site gb professional college essay ghostwriters service for mba cheap admission paper writer website online professional masters school essay topics professional bibliography writing website for college professional school essay ghostwriting website for mba top cheap essay editor site ca esl reflective essay ghostwriting site for phd rhetoric of the image roland barthes write me cheap best essay on brexit esl article review editor website usa cheap biography ghostwriter site for college top dissertation ghostwriter service online best critical essay writers websites usa custom report writing site au custom biography writers for hire for school esl home work ghostwriter for hire for masters school editor website uk esl presentation editing service for phd custom expository essay ghostwriters service for school professional presentation writing for hire au best rhetorical analysis essay proofreading website ca cheap problem solving ghostwriting site uk popular personal essay editor website uk cheap papers ghostwriter service us esl paper writer websites best essays writing for hire uk cheap thesis proposal writer site uk pay for esl cheap essay on shakespeare custom dissertation hypothesis ghostwriter website us cheap descriptive essay ghostwriter service ca popular bibliography ghostwriters for hire ca custom rhetorical analysis essay ghostwriters service esl papers editing sites for mba top essay ghostwriting for hire for school pro genetic engineering professional report ghostwriter website online best dissertation ghostwriter service online best business plan editor website for masters esl article review ghostwriters service uk best personal statement editor website au custom custom essay proofreading website ca professional content editor websites online write logic article review custom movie review ghostwriter services for college child observation paper examples best college essay writing website online write me leadership critical thinking professional phd essay writer service online dewey dell cheap critical thinking writing website for mba top thesis proposal ghostwriters sites for university popular biography ghostwriters website ca top blog post ghostwriters websites usa help with my best essay on presidential elections cheap speech editing services for masters write my top definition essay on civil war best problem solving writer service for masters top university essay editor sites gb pay for my geometry bibliography help writing popular essays online popular problem solving writers site custom dissertation editing websites us top creative writing ghostwriter site au popular movie review writers service online thesis statement for euthanasia professional paper writer for hire au top dissertation introduction writers service ca university essay ghostwriting site ca popular dissertation chapter editor services for phd professional phd cover letter topic cheap thesis writing services for mba why students should wear uniforms popular creative writing writing sites online esl cover letter editing site gb red scare and salem witch trials best college essay editing for hire for school popular curriculum vitae proofreading website ca juggler richard wilbur order criminal law curriculum vitae professional critical essay writer for hire for phd professional thesis statement writers service cheap content editing services for masters argumentative essay writer websites uk professional phd essay editor for hire for phd cheap dissertation methodology writer services for phd popular bibliography editing service au write me education report popular admission paper proofreading service online cheap analysis essay ghostwriting services for college write me popular business plan cheap dissertation conclusion ghostwriter service for university cheap creative writing ghostwriting website for college best thesis proposal writer website for phd best bibliography editor sites for phd popular report proofreading service for university best article review writing services for masters popular descriptive essay writers for hire gb professional rhetorical analysis essay proofreading for hire ca custom mba critical essay example what does it mean to be a scholar professional descriptive essay editor site for masters popular presentation writing websites for phd custom custom essay editor service for university top research paper writing website for university popular reflective essay ghostwriting for hire for phd ice-fili professional dissertation methodology editing website for phd custom university essay editing websites for school math essay writer for hire best admission essay editing service esl blog editor services for university cheap dissertation hypothesis writers for hire us esl movie review ghostwriter for hire for masters esl creative writing ghostwriting for hire us help with my management dissertation results who killed reconstruction popular creative essay writing website au pay to get calculus dissertation hypothesis popular dissertation conclusion ghostwriting service for phd godly love definition do my custom academic essay on hacking write my physics presentation rhetorical analysis ghostwriting site professional research proposal editing sites online top definition essay ghostwriter for hire for mba write me law presentation write custom admission paper online personal writing website us the great depression essay professional definition essay ghostwriters for hire online dissertation conclusion writers for hire au best dissertation abstract writer site for college write persuasive essay on shakespeare