Sổ Tay Tra Cứu Các Tiêu Chuẩn, Định Mức Chi Tiêu Nội Bộ Trong Cơ Quan Hành Chinh Sự Nghiệp

Sổ Tay Tra Cứu Các Tiêu Chuẩn, Định Mức Chi Tiêu Nội Bộ Trong Cơ Quan Hành Chinh Sự Nghiệp

Trong công tác quản lý tài chính, tài sản của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, việc mua sắm, sử dụng tài sản, khoản chi và các chi phí phát sinh sao cho hiệu quả, đúng tiêu chuẩn, định mức hiện đang là một trong những mối quan tâm hàng đầu. Do vậy, để tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản nhà nước, trong thời gian qua, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách liên quan đến lĩnh vực này, cụ thể là Luật đấu thầu, các quy định về quản lý tính hao mòn tài sản nhà nước; quản lý, xử lý và sắp xếp tài sản nhà nước, tạm ứng vốn Kho bạc;…Mới đây nhất là sửa đổi quy định xử phạt hành chính khi gây lãng phí của công được quy định tại Nghị định số 58/2015/NĐ-CP ngày 16/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21-11-2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

tieu-chuan-dinh-muc-chi-tieu-noi-bo

Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị và những người quan tâm tìm hiểu các tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tiếp khách, công tác phí; đấu thầu, mua sắm tài sản; quản lý tính hao mòn, sử dụng sắp xếp tài sản nhà nước; tạm ứng, thanh toán, quyết toán ngân sách và các chi phí phát sinh; chế độ chi tiêu nội bộ thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngân sách, tài sản; đồng thời cập nhật những quy định mới nhất về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý và sử dụng tài sản nhà nước…Nhà xuất bản Tài Chính xin giới thiệu cuốn sách:
“SỔ TAY TRA CỨU NHANH CÁC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU NỘI BỘ, TIẾP KHÁCH, CÔNG TÁC PHÍ, HỘI HỌP, PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI VÀ CÁC CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP”
Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:
Phần thứ nhất. Tra cứu nhanh các tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tiếp khách, công tác phí, hội họp trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;
Phần thứ hai. Tra cứu nhanh các tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị làm việc, sử dụng trụ sở, phương tiện đi lại;
Phần thứ ba. Tra cứu nhanh các tình huống đấu thầu, đặt hàng, mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước;
Phần thứ tư. Tra cứu nhanh các tình huống quản lý tính hao mòn, sử dụng, xử lý, sắp xếp tài sản nhà nước;
Phần thứ năm. Tra cứu nhanh các tình huống tạm ứng vốn, thanh quyết toán, quản lý, sử dụng ngân sách và các chi phí phát sinh khác trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;
Phần thứ sáu. Tra cứu nhanh các tình huống chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước và sự nghiệp công lập;
Phần thứ bảy. Tra cứu nhanh các tình huống thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngân sách, tài sản nhà nước;
Phần thứ tám. Quy định mới nhất về quản lý, quyết toán kinh phí nhà nước và mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 335.000 đ/ cuốn

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ CÁC VĂN BẢN THỰC HIỆN MỚI NHẤT

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ CÁC VĂN BẢN THỰC HIỆN MỚI NHẤT

huong-dan-thuc-hanh-ke-toan-hcsn

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn như hiện nay, việc kiểm soát chặt chẽ các khoản chi Ngân sách Nhà nước luôn là mối quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước và của các cấp, các ngành, góp phần quan trọng trong việc giám sát sự phân phối và sử dụng nguồn lực tài chính một cách đúng mục đích, có hiệu quả; đồng thời là một biện pháp hữu hiệu để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thời gian qua, việc quản lý điều hành ngân sách nhà nước cũng đã có những thay đổi lớn và đạt được thành tựu quan trọng, góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển, giải quyết những vấn đề xã hội.
Nhằm tăng cường đổi mới công tác quản lý tài chính để sử dụng có hiệu quả vốn ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, chi tiêu có kế hoạch, đúng mục đích nên Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước đã ban hành mới và có bổ sung, sửa đổi nhiều văn bản về chế độ kế toán; điều hành quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp; công tác đấu thầu, mua sắm hàng hóa; phương pháp khấu hao tài sản cố định. Cụ thể như sau: NQ số 01/NQ-CP ngày 03-01-2015 Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; TT số 162/2014/TT-BTC ngày 06-11-2014 Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước; TT số 159/2014/TT-BTC ngày 27-10-2014 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước; NĐ số 63/2014/NĐ-CP ngày 26-06-2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
Để giúp Kế toán trưởng và các cán bộ làm công tác kế toán thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, Nhóm biên tập biên soạn cuốn sách: “CẨM NANG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DÀNH CHO KẾ TOÁN TRƯỞNG – HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ CÁC VĂN BẢN THỰC HIỆN MỚI NHẤT”.
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
PHẦN I. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
PHẦN II. HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP
PHẦN III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI
PHẦN IV. CHẾ ĐỘ KHẤU HAO VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
PHẦN V. CÔNG TÁC ĐẤU THẦU, ĐẦU TƯ, MUA SẮM, ĐẶT HÀNG, CUNG ỨNG TÀI SẢN PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC
Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 424 trang, Giá: 335.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2015.

popular persuasive essay editor website for phd pay for my classic english literature literature review help me write custom analysis essay on hacking masters essay ghostwriters website professional masters dissertation introduction samples best argumentative essay proofreading services usa esl dissertation hypothesis ghostwriters site ca best biography writers service for college esl college personal essay sample professional phd papers example top rhetorical analysis essay ghostwriters websites gb professional argumentative essay proofreading service for school why is macbeth cursed cheap presentation editor website for school write my education research proposal letter editor service custom article editing website au esl report proofreading websites help me write esl school essay on hacking esl scholarship essay editing services uk buy leadership problem solving help writing geometry dissertation proposal esl masters essay writer sites for school top dissertation results ghostwriter site for university top annotated bibliography writing for hire for school professional homework writing service for mba thesis proposal proofreading service uk write my popular critical analysis essay on lincoln public policy essay topics esl papers editor websites for phd popular dissertation chapter editor service us cheap application letter ghostwriters for hire for masters top course work writer sites for school cheap term paper proofreading service for university cheap dissertation proposal editing websites for university what are the three weaknesses of the articles of confederation a journey through the digestive system cheap blog post ghostwriter website for phd top annotated bibliography ghostwriter services online top annotated bibliography ghostwriter sites online pay to do persuasive essay on presidential elections frederick douglass character traits dolls house sparknotes professional creative essay editor website for mba professional papers writers site for college university writing website au professional bibliography ghostwriting services au best rhetorical analysis essay ghostwriters site gb best mba essay writers for hire online best dissertation hypothesis editor websites for college esl definition essay writer websites eye contact in india professional best essay writers service us esl university persuasive essay ideas popular university essay proofreading website for phd best creative writing writers services online cheap academic essay proofreading services for mba top university essay editor sites uk buy esl custom essay on lincoln critical thinking editor service uk top argumentative essay editing services uk esl dissertation abstract ghostwriters website for university esl dissertation proposal ghostwriter websites for mba pay to get leadership admission paper professional application letter writing website for university best movie review proofreading service us top dissertation chapter editor website uk top argumentative essay ghostwriter for hire for phd popular phd essay editing for hire for mba professional speech writers sites for masters custom university thesis statement sample popular essays ghostwriters sites for college pay to get sociology admission paper top masters essay writing sites gb the cherry orchard sparknotes best dissertation introduction writing for hire uk best university blog post advice write my descriptive essay on hacking cheap critical thinking ghostwriter sites for school professional thesis proposal writers service au best critical thinking writer sites for phd oligopoly long run custom scholarship essay writers service us popular phd blog post help best college annotated bibliography sample pay to get cheap reflective essay on trump top admission paper ghostwriting for hire au top reflective essay ghostwriter sites uk write my history dissertation methodology in an oligopolistic market esl curriculum vitae ghostwriter sites for masters popular critical analysis essay ghostwriting service for masters esl descriptive essay ghostwriter site online humans eating poop top mba cover letter esl speech writing service gb esl cv ghostwriting websites esl literature review ghostwriter site au help with my nursing homework pay to get cheap thesis masters editing website top persuasive essay writer for hire us esl personal essay writer services gb professional critical essay ghostwriting services usa cheap essay proofreading services ca pay to do statistics blog help writing english blog post cheap article review writer website ca esl admission paper writer website uk best critical essay ghostwriting for hire for masters cheap book review proofreading services ca cheap assignment writing sites for school reflective essay ghostwriters services custom analysis essay ghostwriting services ca top case study editor services for university custom dissertation results ghostwriter websites ca type my logic blog post professional college essay ghostwriters sites ca esl dissertation abstract proofreading site au write my masters essay on hacking professional ghostwriters websites online popular personal essay editing websites au professional business plan editing for hire for school help me write life science thesis analysis of tell tale heart esl rhetorical analysis essay writers sites gb type my popular best essay on pokemon go best definition essay ghostwriter site for college cheap masters admission paper assistance top critical essay ghostwriters site online hubris antigone write criminal law critical thinking professional university essay ghostwriting websites gb twelfth night malvolio cheap mba personal essay ideas top paper writing for hire gb best paper ghostwriter website for phd esl thesis proposal editing site for school cheap cheap essay writer services us popular admission essay writer websites professional personal statement editor for hire for school cheap best essay editor services gb annotated bibliography ghostwriter for hire uk write me environmental studies article custom book review ghostwriting site usa perceptual errors help with top university essay on usa write popular definition essay on brexit buy geography problem solving esl ghostwriters for hire for university cheap dissertation proposal writing website usa popular curriculum vitae writing service buy top article sample essay about myself professional article proofreading website for school best academic essay ghostwriters website for university help with medicine letter type my esl phd essay online top dissertation introduction writing website for masters top expository essay writing service for masters popular problem solving ghostwriters website for university top dissertation hypothesis proofreading websites online cheap dissertation proposal editor site 2nd amendment controversy professional critical analysis essay proofreading websites online popular book review writing for hire for college cheap dissertation abstract ghostwriters service for phd help me write top admission essay on civil war popular admission essay ghostwriting site for mba cheap problem solving editor services ca best descriptive essay editing service online argumentative essay proofreading websites uk popular problem solving ghostwriter services online admission essay proofreading services usa best expository essay ghostwriter site gb esl cover letter ghostwriting services us best movie review proofreading service for college help me write culture content function of an artery dissertation conclusion writers for hire us dissertation introduction writer website uk custom biography writer site online popular research proposal ghostwriters service for masters esl annotated bibliography proofreading websites for mba popular admission essay editor sites for college pay to write sociology application letter type my popular creative essay best mba essay proofreading services gb creative writing proofreading sites online custom home work proofreading services online professional research paper ghostwriter service ca environmental studies essay ideas esl creative writing writers website online top home work writers site for masters cheap school letter sample top dissertation chapter ghostwriter website popular application letter ghostwriting sites ca custom custom essay writer sites au top persuasive essay ghostwriting for hire online professional masters home work topic cheap personal essay proofreading website for masters popular dissertation conclusion editing website usa cheap thesis proposal editor website online popular cheap essay ghostwriter sites ca type my top academic essay on hillary clinton professional personal statement ghostwriters websites au popular expository essay writers services ca top expository essay ghostwriters service usa best scholarship essay writers website for college type my botany cover letter help with my social studies essays type my classic english literature papers professional resume ghostwriter for hire au professional persuasive essay ghostwriters site online essay about helping others best personal essay proofreading websites gb best school article advice popular essays editor for hire ca popular case study editing website for phd pay for my technology biography pay to get trigonometry resume cheap dissertation chapter writing website au cheap biography editing site cheap article review ghostwriting sites for school help with my medicine blog post best speech ghostwriter for hire for college esl academic essay ghostwriting services online cheap phd course work sample professional university research paper example professional mba expository essay topics cheap admission essay editor site for school pay for trigonometry business plan best custom essay ghostwriter services for phd esl argumentative essay editing site cheap dissertation abstract ghostwriting for hire for college professional blog proofreading sites for mba scholarship editor sites gb custom personal statement proofreading for hire for university help me write custom custom essay on hillary clinton topics for book review esl content editing website for university top dissertation results writing services for school esl research proposal writers services ca top case study ghostwriters sites us popular dissertation introduction ghostwriter website for university best mba papers examples wuthering heights catherine popular resume ghostwriters sites uk custom research proposal proofreading sites for mba professional university annotated bibliography book review editing site ca cheap thesis proposal editing website for masters custom papers ghostwriters site for university popular term paper ghostwriting sites us cheap dissertation methodology writers services gb custom curriculum vitae proofreading for hire ca expository writer website ca best college essay writing websites for school professional dissertation abstract writer service ca top speech writing service au professional dissertation abstract writers service custom blog ghostwriters website gb top curriculum vitae writing website us popular blog post writing sites professional presentation writer site gb article writer site esl blog writing service for masters best reflective essay writing services us best dissertation methodology editing for hire for school custom dissertation ghostwriters services for phd esl college dissertation chapter harry potter essay help writing professional masters essay on usa school editing websites gb custom admission paper editor for hire for school irony in hamlet do my government curriculum vitae best paper ghostwriter sites online custom dissertation hypothesis ghostwriter site uk popular personal statement ghostwriters service au professional literature review ghostwriting website uk top dissertation proposal editing service uk professional creative essay on donald trump cheap content ghostwriter websites ca odyssey essay cheap essay proofreading websites gb best cheap essay writing sites au cheap writing services us cheap dissertation hypothesis writers site for masters popular bibliography editor websites au course work writers websites us cheap course work ghostwriter website usa popular thesis proposal editor sites uk popular descriptive essay writer websites for masters creative writer website online difference between classical and operant professional scholarship essay editing services for school top case study writing services ca help me write analysis essay on pokemon go pay to do government critical thinking pay for cheap reflective essay on hillary clinton best research proposal ghostwriter website for university professional phd argumentative essay advice best case study writing for hire for mba write my professional dissertation hypothesis online custom homework editing websites online cheap cover letter editor service online best admission paper ghostwriter websites au custom application letter ghostwriters for hire for university top content ghostwriters site for mba best thesis ghostwriter services for university pay to get earth science annotated bibliography custom assignment ghostwriter sites for university buy cheap dissertation methodology esl blog proofreading service for mba sample definition essay custom creative writing editor site uk cheap critical essay writer site for mba best expository essay writing site us professional university essay ghostwriters sites au custom thesis proposal proofreading website gb esl admission essay ghostwriting for hire online cheap blog ghostwriters for hire esl admission essay writing for hire uk diary of dawid sierakowiak esl school essay proofreading site ca custom dissertation abstract writer for hire us best reflective essay ghostwriting sites online the color purple thesis top phd essay proofreading sites au buy theater studies home work nikola tesla research paper popular thesis statement editing services for college professional course work proofreading services for masters esl article ghostwriter websites for mba bf skinner operant conditioning essays popular mba descriptive essay help what are the causes of youth violence in a essay popular blog post writers websites us professional dissertation introduction proofreading sites usa emancipation proclamation executive order esl dissertation proposal writing services for university professional book review writing site for phd best application letter ghostwriters site ca professional college essay ghostwriters services usa type my cheap cheap essay on donald trump esl critical analysis essay writing for hire online help with my statistics resume cover letter ghostwriter sites ca popular critical essay ghostwriters site au best expository essay writing service for masters top admission essay writing sites gb top article editor site ca best report writing sites uk help with english as second language speech help with my custom critical analysis essay on shakespeare popular assignment writers services for mba esl analysis essay ghostwriters websites us julius caesar protagonist write my statistics book review popular dissertation introduction proofreading website us help with technology assignment brave new world 1984 popular bibliography ghostwriter for hire au custom critical analysis essay editing service ca dissertation introduction ghostwriters services uk write my marketing bibliography best blog post ghostwriters website for mba esl academic essay editor sites for university write me professional custom essay on shakespeare top case study writing website for school cheap scholarship essay editor services for phd custom dissertation proposal ghostwriter services us best movie review writing service for masters best college best essay assistance top reflective essay editor website gb popular dissertation abstract editor service for mba best critical essay writer sites for university professional thesis proposal writer website expository essay ghostwriters for hire usa top dissertation abstract writer websites uk professional business plan writer for hire uk pay for my film studies dissertation conclusion help with my top custom essay on hacking best article ghostwriter services for university top critical essay editing site for masters best application letter ghostwriters sites for college hamlets relationship with ophelia custom papers writing sites for mba professional dissertation chapter proofreading site for mba cheap letter ghostwriter websites uk custom thesis statement editor service for mba cheap dissertation introduction writing site for school popular critical essay writers website for university marc antony speech blog writer service online cheap critical analysis essay writing sites for mba professional essays writer sites order popular descriptive essay on usa professional resume writers for hire usa help with life science term paper pay to do esl custom essay on civil war best content editor service au professional mba application letter help pay to get chemistry essays academic ghostwriting website pay to write custom cheap essay on usa custom argumentative essay ghostwriters for hire ca pay to do calculus letter best bibliography writers sites online popular thesis ghostwriter websites for phd biography ghostwriting sites uk custom problem solving writers websites for university custom editing for hire au pay to write poetry dissertation chapter cheap assignment proofreading services online art criticism paper cheap descriptive essay ghostwriters for hire for school custom thesis ghostwriters service for university esl biography writing websites usa cheap scholarship essay writer website online help with my communication movie review popular essays ghostwriting services au popular business plan ghostwriter service us custom blog ghostwriter services us custom best essay writer websites popular case study ghostwriter services for university professional descriptive essay ghostwriter websites us write my chemistry admission paper expository essay proofreading sites us write best essay popular dissertation writing service ca custom resume ghostwriter site best scholarship essay editing websites online professional dissertation writer sites usa custom academic essay ghostwriter for hire for college cheap paper editor sites us professional home work proofreading for hire for college top research proposal ghostwriting site for phd top dissertation proposal writers services for phd lucy gray wordsworth professional article review writer service for school pay for my top phd essay on hacking a & p by john updike summary top essay ghostwriter for hire ca pay to get best persuasive essay on shakespeare custom book review writer services for mba professional biography writer services for masters cultural artifact definition professional creative essay writing service online write my government critical thinking popular speech proofreading services for university do my philosophy biography custom thesis proposal writer services au popular university essay editor website for masters cheap report writers service us cheap research paper ghostwriters service uk cheap custom essay ghostwriting website au popular course work proofreading website gb write me earth science bibliography top speech editor services gb education writing site top papers ghostwriter websites for masters help with popular scholarship essay on hillary clinton cheap reflective essay editing site au esl cheap essay editor sites gb pay to get engineering curriculum vitae do my social studies thesis statement critical analysis essay ghostwriting for hire us top masters literature review sample popular creative writing editor for hire usa humanism in hamlet esl dissertation chapter ghostwriting for hire for mba cheap persuasive essay editing service uk best creative writing ghostwriting site online help me write ecology dissertation results biography writers for hire ca custom creative writing writer sites best university bibliography examples united states expansionism esl movie review writers service online top rhetorical analysis essay editor site uk esl letter editor websites online popular letter writers websites ca pay for my human resource management research paper professional case study writers service for phd top academic essay editing websites best dissertation ghostwriters websites for masters pay to get custom creative essay on civil war a prayer for owen meany symbols help me write best admission essay on pokemon go do my u.s. history and government dissertation results best dissertation abstract writing sites popular personal essay editor service for school university essay ghostwriting services uk help me write cheap definition essay on shakespeare best dissertation ghostwriting services uk cheap scholarship essay ghostwriter services usa write my cheap college essay popular case study ghostwriters services us

Bản quyền thuộc về: NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH

Tổ 10, nghĩa đô, Cầu Giấy, Hà Nội

CN NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH TẠI TP. HCM

Số 124 , khu phố 9, phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP HCM

Bán hàng Online: 0937 82 81 86