biểu thuế xuất nhập khẩu 2017 | biểu thuế xnk năm 2017 mới nhất của bộ tài chính » sách mới nhất » Sổ Tay Tra Cứu Các Tiêu Chuẩn, Định Mức Chi Tiêu Nội Bộ Trong Cơ Quan Hành Chinh Sự Nghiệp

Sổ Tay Tra Cứu Các Tiêu Chuẩn, Định Mức Chi Tiêu Nội Bộ Trong Cơ Quan Hành Chinh Sự Nghiệp

Sổ Tay Tra Cứu Các Tiêu Chuẩn, Định Mức Chi Tiêu Nội Bộ Trong Cơ Quan Hành Chinh Sự Nghiệp

Trong công tác quản lý tài chính, tài sản của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, việc mua sắm, sử dụng tài sản, khoản chi và các chi phí phát sinh sao cho hiệu quả, đúng tiêu chuẩn, định mức hiện đang là một trong những mối quan tâm hàng đầu. Do vậy, để tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản nhà nước, trong thời gian qua, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách liên quan đến lĩnh vực này, cụ thể là Luật đấu thầu, các quy định về quản lý tính hao mòn tài sản nhà nước; quản lý, xử lý và sắp xếp tài sản nhà nước, tạm ứng vốn Kho bạc;…Mới đây nhất là sửa đổi quy định xử phạt hành chính khi gây lãng phí của công được quy định tại Nghị định số 58/2015/NĐ-CP ngày 16/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21-11-2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

tieu-chuan-dinh-muc-chi-tieu-noi-bo

Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị và những người quan tâm tìm hiểu các tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tiếp khách, công tác phí; đấu thầu, mua sắm tài sản; quản lý tính hao mòn, sử dụng sắp xếp tài sản nhà nước; tạm ứng, thanh toán, quyết toán ngân sách và các chi phí phát sinh; chế độ chi tiêu nội bộ thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngân sách, tài sản; đồng thời cập nhật những quy định mới nhất về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý và sử dụng tài sản nhà nước…Nhà xuất bản Tài Chính xin giới thiệu cuốn sách:
“SỔ TAY TRA CỨU NHANH CÁC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU NỘI BỘ, TIẾP KHÁCH, CÔNG TÁC PHÍ, HỘI HỌP, PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI VÀ CÁC CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP”
Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:
Phần thứ nhất. Tra cứu nhanh các tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tiếp khách, công tác phí, hội họp trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;
Phần thứ hai. Tra cứu nhanh các tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị làm việc, sử dụng trụ sở, phương tiện đi lại;
Phần thứ ba. Tra cứu nhanh các tình huống đấu thầu, đặt hàng, mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước;
Phần thứ tư. Tra cứu nhanh các tình huống quản lý tính hao mòn, sử dụng, xử lý, sắp xếp tài sản nhà nước;
Phần thứ năm. Tra cứu nhanh các tình huống tạm ứng vốn, thanh quyết toán, quản lý, sử dụng ngân sách và các chi phí phát sinh khác trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;
Phần thứ sáu. Tra cứu nhanh các tình huống chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước và sự nghiệp công lập;
Phần thứ bảy. Tra cứu nhanh các tình huống thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngân sách, tài sản nhà nước;
Phần thứ tám. Quy định mới nhất về quản lý, quyết toán kinh phí nhà nước và mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 335.000 đ/ cuốn

Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Văn Bản Hướng Dẫn Xử Phạt Vi Phạm Trong Mọi Lĩnh Vực

Xử lý vi phạm hành chính là biện pháp nhằm giáo dục ý thức chấp hành chế độ, chính sách của Đảng và nhà nước, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, giúp mọi người có ý thức hơn về hành động và trách nhiệm của mình. Xử lý vi phạm hành chính bao gồm xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính khác. Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt hành chính.

 

luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-tap-I

 

Để giúp cho các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc các ngành và địa phương trong cả nước, các cơ quan quản lý nhà nước và bạn đọc thuận tiện trong việc tìm hiểu và thực hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản bộ sách “LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT VI PHẠM MỚI NHẤT TRONG MỌI LĨNH VỰC”, bao gồm 2 tập.

Nội dung TẬP 1 gồm những phần chính sau:

PhầnI. Quy định chung về xử lý vi phạm hành chính;

Phần II. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, tệ nạn xã hội và văn hóa – du lịch;

Phần III. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, giáo dục và dạy nghề;

Phần IV. Xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ;

Phần V. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện và khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão;

Phần VI. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí, xuất bản;

Phần VII. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và bảo vệ rừng;

Phần VIII. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Phần IX. Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, thi hành án dân sự, hợp tác xã;

Phần X. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội;

Phần XI. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông;

Phần XII. Xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.

Nội dung TẬP 2 gồm những phần chính sau:

PhầnI. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng sản phẩm, sản xuất, buôn bán hàng giả;

Phần II. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm;

Phần III. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và xây dựng;

Phần IV. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hóa đơn;

Phần V. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tiền tệ, ngân hàng;

Phần VI. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan;

Phần VII. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Phần VIII. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số;

Phần IX. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, hoạt động ngành nông nghiệp và vật liệu nổ;

Phần X. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu; hoạt động khoa học và chuyển giao công nghệ;

Phần XI. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp và năng lượng nguyên tử.

Nội dung cuốn sách được sắp xếp trình tự thời gian và có giá trị thực tiễn, là một tài liệu thực sự cần thiết cho các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp và các bạn đọc tìm hiểu và thực hiện đúng các quy định về công tác xử lý vi phạm hành chính.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 1428 trang, Giá: 880.000đ/ bộ (Tập 1 giá: 450.000đ; Tập 2 giá: 430.000đ) . Nộp lưu chiểu quý III / 2015.

recitatif toni morrison top personal statement ghostwriting websites popular college dissertation abstract sample professional custom essay writers website us popular dissertation introduction writer service for phd esl home work ghostwriting for hire for masters custom expository essay ghostwriter site online custom custom essay proofreading sites for university professional college dissertation samples custom case study editor service uk cheap dissertation abstract editing website gb on dumpster diving by lars eighner essay pay to get popular resume cheap dissertation writers site au professional academic essay editor services au cheap book review writer websites online gender identity essay top school essay writer for hire usa top creative writing writing service uk top term paper editor services for university best school research proposal advice geometry writers services top dissertation results writer for hire for university best research proposal writing sites for masters edvard grieg morning esl university essay on pokemon go best dissertation abstract ghostwriters for hire online cheap assignment ghostwriter website au custom course work writing sites uk best mba definition essay topics top article review ghostwriters websites popular problem solving proofreading sites for college help me write cheap reflective essay on hillary best dissertation proposal ghostwriting for hire for college literature review ghostwriter websites us best dissertation chapter editor website for mba best school essay ghostwriting website for college literature review writing service pay to get tourism dissertation methodology cheap article editing websites au help with remedial math biography professional annotated bibliography writing sites for mba pay to do world affairs home work top papers ghostwriter site esl college reflective essay advice professional homework writers websites book review writers help with my popular masters essay on hillary clinton cheap critical essay ghostwriting services for phd best resume ghostwriter site for mba school writers site jonathan swift a modest proposal summary top definition essay ghostwriters site for mba critical writer site usa senator beveridge examples of sociological imagination professional blog post proofreading site au popular dissertation ghostwriting sites us esl letter writing sites for school do my esl cheap essay on hacking top presentation editing for hire usa cheap masters research proposal example problem solving proofreading sites uk cheap critical thinking writer services for school professional college custom essay assistance cheap homework ghostwriting websites online pay to do shakespeare studies research paper function of an artery best analysis essay writers for hire us diocletian and constantine professional blog writers website us popular annotated bibliography writers site au what is jeffersonian republicanism professional cover letter writers services au type my expository essay on lincoln cheap essays writer services for university the beet queen summary professional case study ghostwriter for hire for college order shakespeare studies home work custom expository essay proofreading services gb best argumentative essay writer website for masters cheap papers ghostwriting for hire uk esl presentation proofreading sites for phd popular assignment ghostwriting services for university esl dissertation methodology writer for hire usa content ghostwriting website gb cheap content writers website us professional thesis statement writing service usa esl speech ghostwriting service type my economics thesis proposal write me professional masters essay on hillary earth science essay editor site popular dissertation abstract editing site for masters best proofreading website usa help with my philosophy course work custom biography writers websites gb top bibliography proofreading service online type my life science home work popular course work writing sites ca article editing for hire online papers editing site usa custom thesis statement ghostwriter websites popular letter writing service professional home work editor sites for college popular university essay writers site online professional assignment ghostwriter service ca popular scholarship essay ghostwriter for hire for masters professional thesis editor websites for college top scholarship essay writers service for college curriculum vitae ghostwriter for hire us esl admission paper ghostwriter site for phd phd ghostwriter sites au research paper ghostwriter website online custom dissertation hypothesis editor sites us top blog post writers service online cause essay examples popular content ghostwriter websites top report ghostwriter sites gb buy ecology article da vinci code sophie cheap assignment writer sites uk esl creative writing ghostwriting site gb compare jamestown and plymouth dissertation introduction ghostwriter websites uk new jersey plan vs. virginia plan professional mba argumentative essay topics case study editor services uk cheap application letter ghostwriter websites usa esl dissertation abstract editor websites au help with my leadership research proposal custom content writing service for university popular case study ghostwriting service us cheap dissertation writers service gb best masters essay writing websites for college popular mba essay ghostwriter services au top dissertation conclusion writing services ca popular persuasive essay writers websites us popular academic essay proofreading sites for phd esl case study writing websites online custom assignment writers website rhetorical analysis editor services us cheap case study ghostwriting for hire for school pay to do medicine paper popular research paper ghostwriting sites au cheap case study editor service au help me write esl critical essay on lincoln examples for critical thinking professional speech editing for hire ca professional descriptive essay proofreading website us cheap phd dissertation conclusion samples professional home work proofreading websites usa esl analysis essay ghostwriting for hire usa top business plan editor service for college top academic essay proofreading site gb best report ghostwriters website for phd best cheap essay ghostwriting websites for school professional university essay on pokemon go the signalman sparknotes course work writing service au write my statistics letter cheap college cheap essay sample professional dissertation writers for hire for masters cheap problem solving writing services gb order literature admission essay pay to write professional university essay on hacking thesis proposal writer sites online best cheap essay writers site ca popular dissertation proposal ghostwriters site for mba top blog ghostwriters service for phd popular academic essay ghostwriter website for mba physical education philosophy statements top creative essay writing site for university bibliography editor site uk top argumentative essay writing service popular cv editing for hire for school best essay writer website for masters esl blog editor service for university professions for women woolf argumentative writer for hire online top research paper proofreading sites for phd top assignment writer site au popular phd university essay assistance cheap rhetorical analysis essay ghostwriting service au best homework editor websites for college help with human resource management thesis statement professional critical analysis essay editor service for university help me write esl bibliography custom letter writer sites ca cheap custom essay ghostwriters service for university best college application letter topic esl article writer site gb custom dissertation methodology writers for hire gb phd proofreading for hire online professional cv ghostwriter for hire professional papers proofreading website for school custom research proposal writers service for school professional creative writing proofreading websites for college blog post writer service gb best curriculum vitae writer sites online young goodman brown thesis popular reflective essay writers website usa professional literature review writer website for college professional thesis statement writers service for mba custom cover letter ghostwriters site ca popular dissertation conclusion editor websites ca best best essay writer service for masters write me world literature personal statement professional phd essay editor for hire for phd top thesis ghostwriters service for masters write me science content esl business plan writer websites ca cavour italian unification cheap speech ghostwriter services uk top movie review ghostwriter service for university esl phd personal statement examples best papers ghostwriting site for school top thesis statement ghostwriting services au do my cheap blog online custom thesis statement ghostwriters services for university write custom personal essay on usa custom thesis statement editor sites for phd best homework writer service gb popular dissertation hypothesis ghostwriter sites usa pay for popular presentation online popular masters essay editor websites for masters popular business plan writer service for college top definition essay proofreading website for mba esl article review ghostwriter website for masters custom masters essay editing websites us esl scholarship essay writer website for masters cheap thesis proposal editing websites for phd type my film studies critical thinking custom university university essay examples write me criminal law critical thinking custom argumentative essay writer services for mba professional custom essay editor websites uk cheap resume ghostwriter service for university esl home work writers for hire ca custom annotated bibliography ghostwriting site for phd custom university case study examples professional definition essay proofreading sites for college article ghostwriter websites us best critical analysis essay editor site au top masters movie review samples creative proofreading for hire online order family and consumer science book review custom proofreading services for masters best essay ghostwriters website for masters top movie review ghostwriting sites gb pay to write popular persuasive essay on presidential elections top college masters essay topic thesis proposal editor sites au odor of verbena do my music curriculum vitae popular personal essay editing service for college cheap dissertation chapter writing service usa top dissertation chapter ghostwriter for hire us pay to write top phd essay on shakespeare pay to do drama thesis pay to get botany blog post persuasive article on smoking esl academic essay editor websites for mba write me education movie review custom dissertation ghostwriter services for school popular rhetorical analysis essay proofreading for hire for school top ghostwriting service usa best assignment writing sites au different types of audit opinions write my math letter best presentation editor sites us write me custom report pay to write masters essay on founding fathers popular business plan ghostwriters sites us esl letter writers sites for masters top admission essay writers website for college professional argumentative essay ghostwriter sites us professional creative essay editor service for school esl expository essay ghostwriting services for phd popular thesis statement writers services for mba best curriculum vitae ghostwriters service for phd top cheap essay proofreading for hire gb article help cheap assignment writing websites uk pay for best critical analysis essay on pokemon go custom dissertation methodology ghostwriters services ca esl school essay writers service online popular case study editing service online custom application letter editing website uk esl argumentative essay ghostwriting service for university popular letter ghostwriter site us best expository essay writing website us professional blog editor site for university cheap application letter writer services gb ideas for research proposal top report editing services ca best research proposal ghostwriter sites gb professional movie review ghostwriting website au help with my professional best essay on usa custom movie review editing service uk professional dissertation methodology editor services for university esl personal statement editor services au cheap critical analysis essay editor for hire us top analysis essay ghostwriting service for school expository writing website us professional writing website for mba top presentation ghostwriter service us custom article review editing for hire for school popular dissertation hypothesis writers services au custom biography ghostwriting for hire for school violent video games should be banned essay popular blog editor service for phd custom dissertation introduction proofreading sites ca esl admission essay editing website for college top critical essay ghostwriting service for mba popular report ghostwriters websites gb cheap essay proofreading site uk custom custom essay ghostwriters site for masters tartuffe religious hypocrisy professional university essay proofreading websites esl cheap essay editor services for university custom thesis statement writer for hire for mba esl argumentative essay writing services usa pay for human resource management essays cheap dissertation hypothesis editing site for masters persuasive essay on medicine pay to do religious studies argumentative essay professional academic essay writers websites for masters help writing geography thesis statement order composition business plan cheap personal statement writing site ca esl thesis statement writing site for mba cheap home work editing website for college do my anthropology movie review cheap mba essay ghostwriter site gb professional argumentative essay editing website for mba cheap critical essay ghostwriters services au custom article writer websites ca cheap curriculum vitae ghostwriting services us best university dissertation ideas help with my professional custom essay on hillary clinton top dissertation conclusion proofreading site ca esl masters essay editing services uk help writing religious studies report popular university research paper assistance write me english as second language argumentative essay top university essay ghostwriter for hire online dissertation introduction editor website us popular annotated bibliography editing site write physics dissertation introduction top expository essay editing service us professional essay editor sites uk best essays ghostwriter services for college esl term paper proofreading service uk esl application letter editing website gb professional cheap essay editor website best thesis proposal writer websites ca pay to get best admission essay on shakespeare cheap mba essay editing services uk custom home work editor services usa popular cheap essay proofreading service esl homework writer website for phd do my best critical analysis essay on pokemon go esl speech ghostwriter services for phd professional literature review writing sites us professional speech editor services uk to autumn analysis top article writers service au esl personal statement ghostwriting service for school professional phd assignment top problem solving editor sites for school write accounting article popular rhetorical analysis essay ghostwriting for hire for college cheap movie review editing websites for mba what is the theme of letter from birmingham jail write biology application letter pay to get top school essay on hillary clinton professional report ghostwriter services online cheap analysis essay proofreading websites online chemistry ghostwriter site top cheap essay writer services uk custom thesis writer services for school class president speech ideas cheap reflective essay editing websites uk police brutality research papers esl definition essay editing sites gb top dissertation writing website ca popular dissertation hypothesis writer services for masters best university report ideas type my marketing business plan cheap cheap essay editing service usa cheap dissertation conclusion editing websites for university cheap term paper editor services for college cheap dissertation abstract ghostwriter for hire for school popular masters resume samples heather birds composition writing site esl rhetorical analysis essay ghostwriting services uk best thesis statement ghostwriter sites for university article review writer for hire au academic essay editing site ca order professional speech esl expository essay proofreading service au custom university university essay help cheap dissertation results ghostwriter sites for university help with professional movie review online esl research paper ghostwriting services us write me best phd essay on hillary esl annotated bibliography editor sites gb popular creative writing ghostwriters website for university top course work proofreading sites for mba cheap thesis statement ghostwriters site popular dissertation results writing service cheap critical essay editing sites for mba professional essays proofreading service au descriptive editing websites ca top admission essay ghostwriters sites us 17th century poetry popular problem solving ghostwriters website gb best paper ghostwriters websites for college write me best creative essay on presidential elections custom speech ghostwriting for hire us professional problem solving ghostwriter websites gb pay for expository essay on civil war top annotated bibliography ghostwriter for hire us write cheap dissertation abstract custom application letter ghostwriting website uk women and gender studies editor services popular creative essay ghostwriters sites for college esl university essay ghostwriter for hire for masters esl essay proofreading site usa popular business plan editing for hire ca best cover letter ghostwriter service usa pay to get shakespeare studies course work bibliography writer sites gb popular definition essay proofreading for hire for phd cheap dissertation proposal writing services for phd professional definition essay editor for hire for university write me tourism dissertation proposal top dissertation methodology ghostwriter services popular definition essay editor service us best research proposal proofreading website uk best dissertation chapter ghostwriters services au custom admission paper writer services for masters type my cheap dissertation abstract best definition essay writing sites us custom blog proofreading websites for school cheap letter ghostwriters website online cheap dissertation abstract editor website best admission paper editing service gb paper editor website uk professional cover letter editor services esl term paper editor site for school top term paper ghostwriters website for phd top argumentative essay ghostwriter sites for university esl essay ghostwriters website gb custom thesis proposal ghostwriting for hire for university best dissertation proposal proofreading services au cheap papers writer services for masters cheap business plan editing for hire for mba rhetorical analysis proofreading for hire au professional business plan ghostwriting service for school cheap papers editing for hire letter writer sites online custom thesis proofreading website gb esl home work editing website us how to start a who am i essay a dolls house nora professional literature review editor websites for college westward expansion benefits top persuasive essay writer site ca write custom persuasive essay online order social studies admission paper pay for my marketing case study popular dissertation proofreading website ca write my custom definition essay on lincoln cheap personal statement ghostwriter for hire for college esl presentation proofreading sites usa cheap essay proofreading site for university popular phd curriculum vitae topic popular speech ghostwriting site for phd professional dissertation abstract writers site for college esl term paper editor website for university negative effects of technology essay custom case study ghostwriters for hire au best presentation proofreading website uk write me esl dissertation results online custom biography writers sites for school cheap personal statement proofreading websites james madison foreign policy pay for cheap cheap essay on civil war custom papers ghostwriter site uk night elie wiesel annotations top descriptive essay ghostwriters for hire online the pearl the movie popular argumentative essay editor websites for school cheap movie review ghostwriters sites usa college writing service us top article review ghostwriters services for phd critical analysis essay editing site ca esl admission paper ghostwriting service for university