• sách đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội năm 2015 mới nhất

 • sách đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội năm 2015 mới nhất
   • Số trang: 605
   • Xuất bản: tháng 6 năm 2015
    Giá bán: 325,000 đồng (Chỉ còn 1 Ngày)
   • Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc
   • Giao hàng sau 30 phút ở HN và TP HCM
   • Đặt hàng tại Hà Nội: 0937 828.186
   • Đặt hàng tại Sài Gòn: 0924.914.918
   • Đặt hàng Toàn Quốc: 0964.988.945

  sách đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội năm 2015

  đơn giá xây dựng công trình hà nội 2015 mới nhất

  Nội dung cuốn đơn giá xây dựng công trình hà nội năm 2015 phần xây dựng và lắp đặt được cập nhật Quyết định số 798/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của UBND Thành phố Hà Nội

  sách đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội năm 2015

  sách đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội năm 2015

  Giá bán: 325.000 đồng/cuốn

  Chúng tôi xin trích đoạn nội dung đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội năm 2015:

  MỘT SỐ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI – PHẦN XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT

  (Kèm theo Quyết định số 798/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội)

  Phần I

  THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

  I. NỘI DUNG, ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG

  Đơn giá công trình xây dựng Thành phố Hà Nội là chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tổng hợp, bao gồm toàn bộ chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng như 1m3 tường gạch, 1m2 sơn bả, 100m2 ván khuôn… từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

  1. Đơn giá xây dựng công trình gồm các chi phí sau

  1.1. Chi phí vật liệu

  Là giá trị vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung).

  Chi phí vật liệu quy định trong tập đơn giá bao gồm chi phí hao hụt vật liệu ở khâu thi công.

  Giá vật liệu xây dựng trong đơn giá tính theo Bảng giá vật liệu đến chân công trình trên địa bàn Hà Nội theo mặt bằng giá quý IV năm 2014 và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Cụ thể:

  - Giá vật liệu đối với các mã sơn theo định mức đã công bố tại Quyết định số 1172/QĐ-BXD:

  + Đối với các vật liệu đã có tại công bố giá vật liệu liên sở: Vận dụng lấy theo giá các mã với đặc điểm tương đồng về kích thước và đặc điểm kỹ thuật theo công bố giá số 04/2014/CBGVL-LS ngày 01/12/2014.

  + Đối với các vật liệu chưa có tại công bố giá vật liệu liên sở: Lấy theo giá khảo sát tại nhà cung cấp và một số cơ sở cung cấp vật liệu.

  + Công bố đơn giá theo định mức từng loại sơn đã được công bố tại Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng.

  - Đối với các mã đơn giá thuộc định mức công bố tại Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng: Trong đơn giá chỉ bao gồm: chi phí nhân công lắp đặt, chi phí máy (theo từng mã đơn giá) chưa bao gồm đơn giá vật liệu, khi sử dụng các mã đơn giá trên để lập dự toán, chủ đầu tư căn cứ mục tiêu đầu tư, yêu cầu về thiết kế, kỹ thuật và mặt bằng giá tại thời điểm lập để tổ chức xác định chi phí vật liệu theo quy định.

  1.2. Chi phí nhân công: Áp dụng đơn giá nhân công tại Quyết định 3796/QĐ-UBND ngày 16/7/2014 của UBND Thành phố về việc công bố giá nhân công thị trường và hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công, đối với các công trình sử dụng ngân sách trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  1.3. Giá ca máy thi công

  Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng và Quyết định số 5477/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 của UBND Thành phố về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  Giá ca máy được xác định cụ thể như sau:

  a. Đơn giá nhiên liệu, năng lượng (chưa bao gồm VAT): Giá điện: 1.388 đ/1kwh theo Quyết định 4887/QĐ-BCT ngày 30/5/2014 của Bộ Công Thương (lấy theo mức giá bán điện giờ bình bình thường bán cho các ngành sản xuất với cấp điện áp dưới 6KV).

  b. Tiền lương và phụ cấp: Tiền lương thợ điều khiển máy được tính theo nguyên tắc được nêu tại mục 1.2 nêu trên.

  c. Tỷ lệ khấu hao:

  - Đối với các loại máy, thiết bị thi công xây dựng công trình được xác định là tài sản cố định, tỷ lệ khấu hao được xác định theo quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

  - Đối với các loại máy, thiết bị thi công xây dựng công trình không được xác định là tài sản cố định (không thuộc quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013), tỷ lệ khấu hao được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

  2. Kết cấu đơn giá xây dựng

  Đơn giá được trình bày theo nhóm, loại công tác và được mã hóa thống nhất. Mỗi đơn giá được trình bày tóm tắt thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện và biện pháp thi công, được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

  đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội năm 2015được chia làm 6 phần như sau:

  Phần I. Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng

  Phần II. Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hà Nội (phần công bố mới) gồm:

  Chương 1. Công tác sơn (12 mã).

  Chương 2. Lắp đặt hệ thống điện công trình (01 mã).

  Phần III: Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hà Nội (phần sửa đổi) gồm:

  Chương 3. Lắp đặt hệ thống điện công trình (63 mã).

  Chương 4. Lắp đặt các loại ống và phụ tùng (14 mã).

  Phần IV. Bảng giá vật liệu đến chân công trình chưa bao gồm VAT chọn để tính đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

  Phần V. Bảng giá nhân công chọn để tính đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

  Phần VI. Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình sử dụng xây dựng đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

  Mỗi loại đơn giá công tác xây dựng được trình bày tóm tắt thành phần công việc, điều kiện thi công, biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác đó.

  sách đơn giá xây dựng công trình hà nội năm 2015 được phát hành vào tháng 5 năm 2015

  - Các thành phần hao phí trong đơn giá được xác định theo nguyên tắc sau:

  + Hao phí vật liệu chính được xác định trên cơ sở định mức theo quy định của Nhà nước và giá vật liệu, vật tư đến chân công trình chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

  + Hao phí vật liệu phụ khác được tính bằng tỷ lệ % của vật liệu chính.

  + Hao phí nhân công là hao phí bình quân của lao động chính và phụ được xác định trên cơ sở giá nhân công thị trường đã được công bố tại Quyết định 3796/QĐ-UBND ngày 16/7/2014 của UBND Thành phố. Trên cơ sở giá nhân công do các chủ đầu tư khảo sát, căn cứ vào tính chất công trình, trình độ các loại thợ trong công trình xây dựng, chủ đầu tư lập hoặc điều chỉnh giá nhân công trong dự toán, đảm bảo quyền lợi người lao động và chống thất thoát, lãng phí.

  + Hao phí máy và thiết bị thi công chính được tính bằng số lượng cả máy sử dụng và giá ca máy và thiết bị thi công của UBND Thành phố Hà Nội công bố có điều chỉnh chi phí nhiên liệu, chi phí nhân công. Hao phí máy và thiết bị thi công khác được tính bằng tỷ lệ % của chi phí máy và thiết bị thi công chính.

  II. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

  1. Đơn giá xây dựng công trình do UBND Thành phố Hà Nội công bố để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo lập dự toán công trình xây dựng, giá gói thầu và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn nhà nước do UBND Thành phố Hà Nội quản lý theo quy định.

  2. Đối với những công tác xây dựng sử dụng loại vật liệu khác với loại vật liệu được chọn để tính trong đơn giá hoặc chưa có trong tập đơn giá này thì Chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, nhà thầu xây lắp căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công, điều kiện thi công và phương pháp xây dựng đơn giá, định mức theo quy định, hướng dẫn của Bộ Xây dựng và UBND Thành phố Hà Nội để tổ chức thực hiện theo các quy định hiện hành.

  3. Khi lập dự toán trên cơ sở tập đơn giá này thì tại thời điểm lập dự toán được bổ sung, điều chỉnh các khoản chi phí sau:

  - Chi phí vật liệu được tính bổ sung phần chênh lệch giữa giá vật liệu tại thời điểm lập dự toán và giá vật liệu được chọn tính trong tập đơn giá.

  - Chi phí nhân công được điều chỉnh khi giá nhân công tăng hoặc giảm so với đơn giá nhân công tính toán tại tập đơn giá này. Khi lập dự toán cần căn cứ về mặt điều kiện mặt bằng giá nhân công thực tế trên thị trường tại từng khu vực và các quy định hiện hành của nhà nước để điều chỉnh chi phí nhân công cho phù hợp.

  - Chi phí máy thi công được điều chỉnh các khoản chi phí sau:

  + Chi phí lương nhân công điều khiển máy, thiết bị: Điều chỉnh tương tự như điều chỉnh chi phí nhân công đã hướng dẫn trên.

  + Chi phí nhiên liệu: Điều chỉnh bổ sung phần chênh lệch giữa giá nhiên liệu tại thời điểm lập dự toán và giá nhiên liệu được chọn tính trong bảng giá ca máy và thiết bị thi công do UBND Thành phố Hà Nội công bố.

  4. Xử lý chuyển tiếp

  - Các mã đơn giá được công bố tại Phần II của tập đơn giá này là các đơn giá công bố mới. Các mã đơn giá được công bố tại Phần III của tập đơn giá này thay thế các mã đơn giá tương ứng tại Quyết định số 5479/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 của UBND Thành phố Hà Nội.

  - Đối với các công trình xây dựng trên địa bàn Hà Nội chưa lập dự toán hoặc đã lập dự toán (đối với các công tác xây dựng công bố trong tập đơn giá này) theo các tập định mức do Bộ Xây dựng công bố kèm theo các văn bản số 1172/QĐ-BXD, số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 nhưng đến thời điểm tập đơn giá này được công bố có hiệu lực chưa tổ chức mở thầu hoặc chỉ định thầu thì Chủ đầu tư quyết định lập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo tập đơn giá này.

  - Đối với công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã mở thầu hoặc chỉ định thầu trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thì tiến hành theo các nội dung đã được phê duyệt. Việc điều chỉnh được thực hiện theo các nội dung quy định tại hợp đồng và các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

  Quý vị nên dùng cuốn sách đơn giá xây dựng công trình hà nội năm 2015 với cuốn sách định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng và lắp đặt

  sách định mức dự toán xây dựng công trình năm 2015 phần xây dựng

  sách định mức dự toán xây dựng công trình năm 2015 mới nhất

  Giá bán: 750.000 đồng/bộ 2 cuốn

  PHẦN ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2015 – PHẦN XÂY DỰNG (SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG)
  Nội dung của cuốn sách định mức dự toán xây dựng công trình năm 2015 bao gồm những phần chính sau:

  Phần I. Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng

  Phần II. Công tác đào, đắp đất, đá, cát

  Phần III. Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi

  Phần IV. Công tác làm đ­ường

  Phần V. Công tác xây gạch đá

  Phần VI. Công tác bê tông tại chỗ

  Phần VII. Công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn

  Phần VIII. Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ

  Phần IX. Sản xuất, lắp dựng cấu kiện sắt thép

  Phần X. Công tác làm mái, làm trần và các công tác hoàn thiện khác

  Phần XI. Các công tác khác

   

  sách luật xây dựng năm 2015

  Áp dụng từ ngày 01-01-2015

  ( theo luật xây dựng số 50/2014/QH13 )

  Ngày 18/06/2014, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 đã thông qua Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 sau đây chúng tôi gọi là luật xây dựng năm 2015, quyết định miễn cấp Giấy phép xây dựng đối với nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 07 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2, có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt từ ngày 01/01/2015.

  sách luật xây dựng năm 2015 cập nhật văn bản pháp quy về lĩnh vực xây dựng như: TT 04/2014/TT-BXD ngày 22-4-2014 Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng; TT 75/2014/TT-BTC ngày 12-6-2014 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng; TT 02/2014/TT-BXD ngày 12-02-2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

  sách luật xây dựng năm 2015 mới nhất nhà xuất bản xây dựng
  sách luật xây dựng năm 2015

  Để quý cơ quan đơn vị có được các tài liệu nói trên NXB LAO ĐỘNG cho biên soạn và phát hành cuốn sách: “LUẬT XÂY DỰNG NĂM 2015 SỬA ĐỔI BỔ SUNG – QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, THẨM TRA THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG”.

  Nội dung sách luật xây dựng 2015 bao gồm phần chính sau:

  Phần thứ nhất. Luật Xây dựng (sửa đổi)
  Phần thứ hai. Giám định tư pháp trong hoạt động xây dựng, thẩm tra thiết kế công trình, bảo đảm chất lượng công trình xây dựng
  Phần thứ ba. Thu, nộp, quản lý phí xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng
  Phần thứ tư. Công tác quản lý thiết kế đô thị, quản lý nhà ở
  Phần thứ năm. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản, quản lý công trình
  Phần thứ sáu: Luật đầu tư

  NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
  Đặt mua sách liên hệ:
  - tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
  nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
  (MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)
  popular blog post writing sites uk professional descriptive essay writer for hire for university cheap article review editor for hire us popular home work ghostwriters website for college write me chemistry cover letter cheap assignment proofreading websites ca cultural experience essay best dissertation results ghostwriters website au best curriculum vitae writer sites for college criminal law essay ghostwriters website top analysis essay ghostwriters service uk greek mythology research paper best annotated bibliography writers websites gb best cheap essay writer site for mba top best essay ghostwriter sites for college top cheap essay writers service for phd esl article ghostwriters site gb best personal statement editing website for phd professional phd essay writers websites uk business plan ghostwriters service online esl cheap essay ghostwriters site for phd professional dissertation methodology ghostwriting sites gb english as second language essay editor for hire popular reflective essay ghostwriting for hire for mba custom persuasive essay writing site for university pay for cheap definition essay online critical analysis essay editing services online custom presentation writers websites gb type my marketing thesis esl university college essay sample type my finance home work esl academic essay proofreading sites ca professional homework editing services for school cheap dissertation abstract proofreading services for school masters essay writing websites gb popular personal statement writing websites for college best argumentative essay ghostwriters site usa help writing professional masters essay on usa top argumentative essay ghostwriter site usa how it feels to be colored me pdf popular dissertation conclusion editing site online professional home work ghostwriter sites au case study writers site write me education literature review order speech essay do my management dissertation chapter pay to do custom school essay popular business plan ghostwriter websites usa professional biography ghostwriting services for phd write my education course work cheap rhetorical analysis essay ghostwriters for hire esl descriptive essay ghostwriting services for masters popular critical essay editor website au custom article review editing for hire for phd report writer services usa help with my esl masters essay on hillary clinton esl dissertation introduction writing sites for phd help me write top university essay on trump popular college essay editor for hire au professional report ghostwriter websites au best custom essay writers site for mba best persuasive essay proofreading websites professional school home work advice help me write astronomy letter professional dissertation proposal writing for hire for university best academic essay writers site for school popular article ghostwriters website uk esl application letter proofreading sites us pay for my best academic essay on usa professional article writing for hire uk professional case study writers site ca expository writer service uk best research paper editor websites gb popular persuasive essay writing for hire au write custom expository essay on hillary professional masters thesis proposal example help with my education dissertation introduction analysis editing for hire au esl dissertation introduction writing site for college help with esl papers best letter writing service for university top mba essay writer website best letter ghostwriters websites for phd cheap dissertation conclusion ghostwriter site gb popular dissertation chapter writing services ca popular critical analysis essay writer services pay for music admission essay best critical analysis essay ghostwriters site top literature review writers site buy esl masters essay on usa esl descriptive essay writer for hire usa popular literature review editor sites for school esl scholarship essay editing services ca business editor website esl best essay writers website for college university editor services online custom school essay proofreading sites for university how democratic was andrew jackson dbq example pay to do cheap essay on trump professional rhetorical analysis essay proofreading site for school top dissertation chapter ghostwriters website ca custom content editor sites uk custom book review writing website top definition essay ghostwriter services for school top movie review writers service for university popular assignment ghostwriting website usa help writing math blog buy chemistry essays best persuasive essay ghostwriter for hire for phd cheap article review ghostwriters website uk custom dissertation introduction writers services gb custom analysis essay ghostwriters sites ca pay to write psychology dissertation write my poetry dissertation conclusion order custom assignment online pay to write literature term paper write me life science article review cheap dissertation introduction writer site for college top bibliography ghostwriter websites online popular home work editor sites for phd popular school essay ghostwriters service for college of mice and men word count esl thesis editor websites gb best masters dissertation abstract topics best best essay ghostwriter site uk custom custom essay editor for hire us best reflective essay writing services us best literature review ghostwriter sites for phd professional cover letter writers service usa cheap dissertation chapter proofreading website online best literature review proofreading sites for school top curriculum vitae proofreading services for phd cheap dissertation chapter ghostwriters services for college top curriculum vitae writer service for mba professional annotated bibliography ghostwriting sites online buy popular creative essay online help writing finance curriculum vitae top essay editor services for phd phd essay editor websites usa help writing english as second language article professional cv editor websites for phd popular dissertation results editor website usa esl custom essay ghostwriter service au top dissertation chapter writers website online professional term paper writers sites for university help me write popular critical analysis essay on pokemon go buy social studies dissertation chapter white only scholarships popular critical thinking proofreading for hire for college popular phd essay ghostwriting websites online custom analysis essay ghostwriters services for college professional assignment writer for hire ca simon death lord of the flies popular college essay writer service uk how to write an essay about your name write my cheap descriptive essay on lincoln professional research proposal ghostwriter sites online type my professional argumentative essay on founding fathers cheap phd essay writers site for phd custom school papers examples top rhetorical analysis essay writing service for mba best critical essay writing site for phd order economics blog pay for top cheap essay on brexit game of politics popular dissertation abstract writing sites au best literature review writer site us professional academic essay writing website why i want to be a physical therapist essay custom dissertation hypothesis editor services au violin and pitcher the relationship between reading and writing top annotated bibliography proofreading service for masters help with poetry blog post top report ghostwriters sites ca cheap creative essay ghostwriting for hire best movie review editor service ca write mathematics course work help me write world affairs dissertation abstract esl homework ghostwriters websites for college esl college essay editing service for university pay to write esl masters essay online lord of the flies thesis statement she is my hero professional college course work examples help with human resource management thesis esl university blog do my descriptive essay online popular rhetorical analysis essay ghostwriters services for mba top annotated bibliography ghostwriters site for phd pay for cheap reflective essay on hillary clinton top phd essay ghostwriter for hire professional biography ghostwriter for hire online popular biography ghostwriter websites for masters top admission paper writing websites for school dissertation methodology writers sites custom scholarship essay ghostwriter service gb popular essays writing site for mba best thesis proposal writers service ca pay to write best descriptive essay cheap masters dissertation hypothesis ideas best literature review ghostwriters for hire for masters esl masters paper topics pay for esl phd essay on civil war help writing top argumentative essay on hacking esl argumentative essay editing sites for school cheap critical essay editor website for school popular masters university essay examples custom article review ghostwriter website for college professional bibliography ghostwriting websites us best critical thinking proofreading services for phd young goodman brown conflict do my literature speech professional literature review writing sites us top phd term paper topic custom movie review ghostwriters website us expository essay proofreading services uk pay for my physics cover letter his last duchess best letter writer services gb sample for creative essay popular scholarship essay ghostwriting services uk custom research proposal proofreading sites us type my botany presentation esl admission paper ghostwriters website for mba custom bibliography editing websites for college professional annotated bibliography ghostwriting for hire us popular dissertation proposal ghostwriters for hire online top home work writers site for phd top course work writing website for school professional problem solving writers site for college professional term paper ghostwriter website custom term paper ghostwriters services usa cheap college personal statement examples nursing essay editing site pay for best admission essay on pokemon go best definition essay writing sites for school in cold blood themes professional literature review proofreading website us sonnys blues setting write my religious studies literature review best article review ghostwriting websites for mba write me leadership personal statement cheap letter ghostwriter service us cheap papers writing services for phd best dissertation introduction ghostwriters sites for phd custom cheap essay ghostwriting services for masters best scholarship essay editing website online write my thesis proposal write remedial math essays popular dissertation introduction ghostwriting websites for college cheap thesis proposal editing website uk esl research paper ghostwriting services online presentation ghostwriter for hire gb professional masters essay writers sites esl course work proofreading sites uk professional custom essay writing service us write me cheap essay on donald trump popular college essay ghostwriters website uk custom definition essay ghostwriters services for masters custom university personal essay example esl college cheap essay advice cheap annotated bibliography editing service us help writing literature dissertation results pay to write english as second language creative writing cheap custom essay writing website usa help writing cheap dissertation proposal popular movie review editing website for masters professional problem solving ghostwriting services popular bibliography ghostwriter service online top resume proofreading sites au research paper writers site popular speech editor for hire cheap content ghostwriter website for college popular rhetorical analysis essay editing websites for masters professional thesis statement writing site online popular mba term paper example custom dissertation methodology proofreading service au paper ghostwriting services gb professional creative essay writing website usa critical analysis proofreading for hire online tone of othello pay to get esl descriptive essay on hillary clinton popular term paper editor website usa pay to get ancient civilizations annotated bibliography professional book review ghostwriting website au help with custom reflective essay help with best definition essay online cheap home work writing website ca concussion research paper admission paper proofreading services uk cheap assignment writer website gb top report writer site for school custom article review editing service for school professional expository essay ghostwriters services online help with my popular analysis essay on pokemon go professional literature review ghostwriter website usa write top problem solving online custom critical thinking ghostwriters service for masters top phd essay writing sites au cheap application letter ghostwriters site uk pay to write government literature review buy psychology content custom persuasive essay writer for hire usa cheap report ghostwriting sites for mba cheap cv ghostwriting website gb esl persuasive essay writers service for masters esl dissertation hypothesis writers service uk best dissertation abstract proofreading service usa popular admission paper writers service us esl bibliography editing websites for university popular application letter ghostwriting service ca esl scholarship essay writers websites au popular cover letter proofreading site for masters esl masters essay writing website au professional personal statement writers site for college write me top rhetorical analysis essay on civil war best essays ghostwriter website esl presentation writer service usa order science essays popular course work editing sites ca esl resume editing service online pay for my geology paper esl masters essay ghostwriter service uk best scholarship essay ghostwriter sites us help with esl best essay on trump custom dissertation proofreading service professional dissertation abstract writer websites us cheap essays editing websites gb esl personal essay ghostwriters site online custom phd essay editor website au lucinda matlock analysis top university essay editor services gb professional content proofreading service gb top custom essay writing for hire for college custom dissertation abstract ghostwriting for hire au pay to get women and gender studies problem solving custom dissertation chapter writer website usa biology essay writers website masters essay writer services uk oranges by gary soto analysis best business plan writers site online esl cv proofreading for hire for phd cheap creative writing editor services uk cheap business plan writers sites for college custom blog post ghostwriters services paper writers site usa custom bibliography writing service usa esl personal statement editor website online cheap masters essay ghostwriters website gb true friendship definition write me family and consumer science movie review help me write esl definition essay on presidential elections best resume writer services for masters cheap problem solving writing website for school term paper writing for hire ca personal essay writing services usa cheap letter editor services gb top speech editing website for phd best academic essay writers service for school popular movie review ghostwriter site gb help with my trigonometry home work popular persuasive essay editor websites usa best application letter ghostwriters for hire for phd popular papers ghostwriters site us esl dissertation methodology writing for hire for masters write my phd essay custom reflective essay writer services for phd top research proposal writers site for university cheap homework editor services gb write professional application letter papers editing service ca esl article proofreading site for phd popular assignment ghostwriter sites popular university best essay advice professional reflective essay ghostwriters service us type my english assignment popular dissertation conclusion writers websites for university police brutality thesis top best essay editing sites uk cheap assignment writers website for college custom critical analysis essay writing sites for college best research paper writers service us perceptual errors pay for my definition essay on lincoln custom letter ghostwriter websites for phd help with custom report online custom phd essay ghostwriters for hire usa buy college essay on shakespeare esl content ghostwriter services online why is antigone the tragic hero top persuasive essay editor site ca cheap critical essay editing website uk cheap best essay editing website usa custom personal statement editor site for mba esl best essay writer for hire for school best papers ghostwriter site gb best descriptive essay writing website online help with my custom research paper online esl course work editing sites top dissertation abstract ghostwriters websites ca top college descriptive essay topic top school admission paper topics custom masters expository essay topics top letter writers for hire for mba popular thesis statement editor websites for college esl rhetorical analysis essay proofreading for hire us popular report proofreading site for college professional cover letter editing for hire for masters popular school essay ghostwriting service uk popular research proposal writing services au pay to do psychology business plan esl business plan writers site usa cheap creative writing editor service for masters best analysis essay ghostwriting for hire usa three weaknesses of the articles of confederation do my popular literature review online custom biography writer site online pay for esl scholarship essay on hillary clinton cheap descriptive essay editor websites for school write my psychology report professional phd essay editing service uk pay for top argumentative essay on shakespeare help writing geography bibliography cheap speech ghostwriting services gb pay for professional phd essay on hacking write my life science dissertation proposal top admission essay ghostwriting for hire for school popular persuasive essay proofreading service for college help writing classic english literature home work religion in the victorian era best personal essay writer for hire for phd pay to get professional phd essay on donald trump popular persuasive essay editor services scarlett letter themes hamlet and madness help with my medicine problem solving who is to blame in romeo and juliet esl scholarship essay ghostwriters sites uk popular persuasive essay writer sites gb best cheap essay writers for hire custom book review ghostwriting services usa help writing tourism problem solving order ancient civilizations paper cheap personal essay ghostwriting site for masters esl blog ghostwriter websites for mba professional blog post editor site gb cheap definition essay proofreading services for phd top presentation ghostwriting site for university order ecology article review top school essay proofreading services usa annotated bibliography writer service esl creative essay editor site for mba professional phd critical essay help professional personal statement writers website for masters esl custom essay writers website ca custom homework writing websites for school help with my technology movie review popular problem solving writing site for phd esl dissertation conclusion writing services for mba best reflective essay editing services for mba top movie review writer site ca popular blog post writer service gb top literature review editor website ca best admission essay writers services usa popular mba annotated bibliography assistance esl research paper ghostwriter services online speech ghostwriter services us cheap paper ghostwriter website for masters cheap problem solving proofreading service uk professional essay writing sites us custom school personal statement help pay to write popular academic essay on hillary cheap personal statement writer websites for masters esl definition essay editing for hire for mba type my custom creative essay on presidential elections best thesis proposal ghostwriting services online custom argumentative essay ghostwriter services for phd best research proposal editing service uk journalism essay writers site top argumentative essay writer sites gb write me top admission essay on usa professional paper writing sites gb popular dissertation conclusion ghostwriters for hire au top rhetorical analysis essay writers service for phd professional thesis proposal ghostwriters services for phd help me write professional school essay online irony in the crucible professional school essay ghostwriter websites ca wallace good people esl speech editing websites for phd greek influences order journalism research proposal write my esl persuasive essay on presidential elections cheap school academic essay ideas top admission paper writers websites uk cheap thesis proofreading website us sociology writing service esl blog post writer services for phd cheap university dissertation introduction advice

  Bản quyền thuộc về: NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH

  Tổ 10, nghĩa đô, Cầu Giấy, Hà Nội

  CN NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH TẠI TP. HCM

  Số 124 , khu phố 9, phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP HCM

  Bán hàng Online: 0937 82 81 86