biểu thuế xuất nhập khẩu 2017 | biểu thuế xnk năm 2017 mới nhất của bộ tài chính » sách tổng hợp » sách biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean trung quốc ACFTA năm 2015 – 2018
 • sách biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean trung quốc ACFTA năm 2015 – 2018

 • sách biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean trung quốc ACFTA năm 2015 – 2018
   • Số trang: 770000
   • Xuất bản: năm 2015
    Giá bán: 450,000 đồng (Chỉ còn 1 Ngày)
   • Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc
   • Giao hàng sau 30 phút ở HN và TP HCM
   • Đặt hàng tại Hà Nội: 0937 828.186
   • Đặt hàng tại Sài Gòn: 0924.914.918
   • Đặt hàng Toàn Quốc: 0964.988.945

  sách biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean trung quốc ACFTA năm 2015 – 2018 mới ban hành ngày 14-11-2014

  Cuốn sách biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ACFTA cập nhật Thông tư số 166/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Trung Quốc giai đoạn 2015-2018.

  sách biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean trung quốc ACFTA năm 2015 - 2018

  Ảnh bìa sách biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean trung quốc ACFTA 2015

  Để các bạn hiểu rõ nội dung  Thông tư số 166/2014/TT-BTC  chúng tôi xin trích đoạn

  Căn cứ Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện giữa các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Ả (ASEAN) và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc), kỷ ngày 04 tháng 11 năm 2002 tại Campu-chia, được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn tại Quyết định 890/2003/QĐ/CTN ngày 26 tháng 11 năm 2003;
  Căn cứ Hiệp định Thương mại Hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác Kỉnh tế Toàn diện ASEAN — Trung Quắc, kỷ ngày 29 tháng 11 năm 2004 tại Lào và Biên bản ghi nhớ giữa Việt Nam và Trung Quốc về một số vấn đề trong Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Trung Quốc, ký ngày 18 tháng 7 năm 2005 tại Trung Quắc, đã được Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê dưyệt tại Quyết định số 257/2005/OĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2005;
  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế;
  Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư  166/2014/TT-BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN— Trung Quốc giai đoạn 2015 — 2018.
  Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
  đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN
  - Trung Quốc giai đoạn 2015-2018 (thuế suất ưu đãi đặc biệt áp dụng sau đây gọi là thuế suất ACFTA).
  1) Cột “Mã hàng” và cột “Mô tả hàng hóa” được xây dựng trên cơ sở Đanh mục Biểu thuế quan hài hòa ASEAN 2012 (AHTN 2012) và phân loại theo cấp mã 8 số hoặc 10 số.
  2) Cột “Thuế suất ACFTA (%)”: mức thuế suất áp dụng cho từng năm, được áp dụng từ ngày 0Ỉ tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm, bắt đầu từ năm 2015 cho đến hết năm 2018.
  3) Ký hiệu hàng hóa nhập khẩu không được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt ACFTA tại thời điểm tương ứng.
  4) Cột “Nước không được hường ưu đãi”: những mặt hàng nhập khẩu từ nước có thể hiện ký hiệu tên nước (được quy định tại điểm (2) Điều 2Thông tư này) không được áp dụng thuế suất ACFTA quy định tại Thông tư này.
  Điều 2. Điều kiện để hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất ACFTA
  Hàng hóa nhập khẩu để được áp dung thuế suất thuế ACFTA phải đáp
  ứng đủ các điều kiện sau:
  1) Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đậc biệt ban hành kèm theo
  Thông tư này.
  2) Được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước là thành viên của Hiệp
  định Thương mại hàng hóa ASEAN – Trung Quốc, bao gồm các nước sau:
  Bru-nây Đa-ru-sa-lam (BN)
  Vương quôc Cam-pu-chia (KH)
  Cộng hoà In-đô-nê-xi-a (ID)
  Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào (LA)
  Ma-ỉai-xi-a (MY)
  Liên bang Mi-an-ma (MM)
  Cộng hoà Phi-líp-pin (PH)
  Cộng hoà Xinh-ga-po (SG)
  Vương quôc Thái Lan (TH)
  Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CN)
  Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước) (VN)
  3) Được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu, quy định tại khoản 2 Điều này, đến Việt Nam, theo quy định của Bộ Công Thương.
  4) Thoả mãn các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Trung Quốc, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN – Trung Quốc (viết tắt là c/o – Mau E) theo quy định của Bộ Công Thương.
  Điều 3. Hiệu lực thi hành
  Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015; thay thế Thông tư số 162/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt
  Nam để thực hiện Khu vực Thương mại tự do ASEAN – Trung Quốc giai đoạn 2012-2014. Trong quá ừình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời để Bộ Tài chính có hướng dẫn bổ sung cho phù hợp

  Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean trung quốc ACFTA năm 2015 – 2018

  Mời các bạn theo dõi thêm cuốn sách

  hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2015 mới nhất

  sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2015

  Giá bán 335.000 đồng/cuốn

  Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng ban hành nhiều Thông tư mới hướng dẫn bổ sung, cập nhật Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước.
  Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân kịp thời nắm bắt những thông tin mới nêu trên, Nhà xuất bản Tài Chính giới thiệu cuốn sách: HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2015 – QUY ĐỊNH MỚI VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH & PHÂN BỔ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2015.
  Nội dung cuốn sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2015 gồm các phần chính sau đây:
  Phần thứ nhất. Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
  Phần thứ hai. Hướng dẫn quản lý, điều hành ngân sách nhà nước và mã số đơn vị có quan hệ ngân sách
  Phần thứ ba. Hướng dẫn vận hành, khai thác Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS)
  Phần thứ tư. Quy định về quản lý, sử dụng vốn đầu tư có sử dụng ngân sách nhà nước
  Phần thứ năm. Hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia
  Phần thứ sáu. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ngân sách nhà nước
  Phần thứ bảy. Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước

  sách biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean trung quốc ACFTA năm 2015 – 2018 có giá bán 450.000 đồng/cuốn

   

  NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
  Đặt mua sách liên hệ:
  - tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
  nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
  (MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)

  Sách cùng loại

  cheap custom essay editor website for mba esl movie review ghostwriters website usa pay to write masters essay on usa esl dissertation introduction editing websites top argumentative essay proofreading site for college top persuasive essay writer site for mba custom creative writing editing websites us top presentation editor service uk write custom academic essay on donald trump death of the moth summary esl dissertation proposal writers sites au custom phd essay editing websites au antebellum reform movement help me write math dissertation proposal professional critical analysis essay writers for hire usa top college case study ideas top blog post ghostwriters websites usa popular mba application letter example top reflective essay writing sites gb help with college essay on donald trump esl article ghostwriters website for phd cheap school speech example buy health admission essay phd essay editing websites au best dissertation ghostwriters site usa order school essay on brexit esl masters essay ghostwriting site for university write me popular assignment online best scholarship essay ghostwriting websites online help with my top article review online pay to get custom presentation online pay for women and gender studies course work okonkwo kills himself pay to get professional problem solving popular dissertation proposal ghostwriting service for masters help writing top academic essay on shakespeare the crucible and the red scare popular phd admission paper topic research paper ghostwriting website uk custom scholarship essay editing service usa custom rhetorical analysis essay writers websites us top problem solving writers website help with u.s. history and government course work best thesis writers website gb esl reflective essay proofreading services online custom personal statement ghostwriter website ca popular case study editing site for school popular content writer site au cheap masters essay editing website best dissertation proofreading websites cheap thesis statement ghostwriter sites online popular college biography examples pay to get leadership movie review professional dissertation conclusion ghostwriters site esl report editing websites us pay to write mathematics dissertation hypothesis custom bibliography ghostwriters websites us best literature review writer websites gb professional dissertation writer websites uk buy psychology thesis popular essays ghostwriter site for mba best article ghostwriting service usa literature review editor sites us best critical analysis essay ghostwriting website au esl annotated bibliography writing service online best dissertation chapter writers services professional letter writer for hire for school professional ghostwriters site us cheap creative essay editor site uk amy tans two kinds college writing websites usa top phd business plan advice cheap academic essay ghostwriting for hire usa custom presentation ghostwriters website gb cheap critical essay ghostwriter site the tragedy of othello cheap critical essay ghostwriting services online esl cheap essay ghostwriter for hire professional bibliography proofreading site for school popular article writing websites online esl content writing service gb help with my top reflective essay on usa popular dissertation abstract ghostwriting service for phd cheap dissertation writing websites us professional blog post writers sites au top dissertation hypothesis writers services au cheap blog post ghostwriter service for phd shakespeare studies essay ghostwriting for hire help with nursing admission paper esl bibliography writer services for college professional dissertation hypothesis writers website uk type my statistics dissertation professional critical essay editing sites gb custom letter proofreading service uk professional dissertation proposal writers sites usa popular cover letter ghostwriting services for university rhetorical analysis essay editing services ca custom personal essay ghostwriters website for masters esl application letter proofreading website ca perfect day for bananafish analysis pay to get popular custom essay online popular home work proofreading service for mba popular article ghostwriter websites cheap business plan editor for hire ca blog ghostwriting site ca esl research proposal editing site ca popular cv writers for hire ca professional bibliography writing website for phd esl scholarship essay editing website for masters cheap term paper writer websites ca remedial math writer services custom speech editor for hire gb esl dissertation abstract editor websites for school best thesis ghostwriters site ca top critical analysis essay editing website gb top business plan editing websites for masters custom best essay ghostwriting service professional rhetorical analysis essay writer site ca the birthmark characters cheap problem solving editor services uk esl dissertation results editor site uk cheap article review writing sites online professional dissertation results editor service for university cheap argumentative essay writers websites au esl reflective essay writer websites uk custom business plan editing site us cheap movie review ghostwriters website online help with my cheap school essay online custom analysis essay editor services au zoology editor website pay to get theater studies cv popular annotated bibliography ghostwriters websites for mba top admission paper ghostwriter websites us write my philosophy annotated bibliography help me write family and consumer science movie review popular essays writers for hire us phd essay editor services au write popular descriptive essay on civil war cheap research proposal writer websites ca cheap university essay writers websites ca best cover letter ghostwriter service us cheap papers writing website for phd the great depression essay application letter ghostwriter websites au help with geometry dissertation proposal cheap course work editing website popular reflective essay writer websites gb esl dissertation proposal ghostwriter website gb cheap cv writing sites for college custom analysis essay ghostwriter services for mba custom thesis writing for hire for phd professional masters essay ghostwriter for hire au popular thesis proposal writers websites for mba best dissertation proposal ghostwriters for hire gb help with my custom masters essay online best problem solving writer service for masters pay to write anthropology course work popular business plan editor website for phd help with my best home work application letter editing sites professional application letter editing services for masters type my geology problem solving top dissertation writing sites for college cheap biography ghostwriters sites for phd the secret lion by alberto alvaro rios cheap research paper editor services for masters popular literature review ghostwriter for hire for college critical analysis essay writers site online esl thesis proposal writer website for university university writing services online custom essays proofreading websites usa pay for medicine course work cheap writer for hire for mba cheap reflective essay ghostwriters services uk thesis editor website cheap papers editor sites for masters write me cheap analysis essay on founding fathers help with my professional critical essay on lincoln esl curriculum vitae ghostwriter site uk cheap school paper examples brave new world society help writing professional rhetorical analysis essay on shakespeare topic for university essay english as second language essay ghostwriters site best bibliography editor sites for phd professional creative essay writers services for school research proposal writers services online best presentation writer service us professional admission paper proofreading for hire uk help with my theater studies homework pay for my environmental studies content popular article review writer sites for masters top curriculum vitae proofreading services uk custom letter editor website for mba esl homework writing site ca esl admission paper writers services for mba dissertation hypothesis examples custom paper ghostwriting services gb write my popular university essay on lincoln custom university research paper help write medicine bibliography popular report editor service us esl cv editor websites usa popular thesis ghostwriting service uk professional school essay ghostwriters site for mba didion on morality custom mba blog post sample custom thesis ghostwriters websites for university fences by august wilson themes esl dissertation proposal proofreading services for mba cheap personal statement writers website for college home work writer sites ca help writing professional argumentative essay on donald trump top dissertation hypothesis proofreading websites ca top personal essay ghostwriting site for mba popular application letter writing website ca best business plan proofreading sites for university custom resume ghostwriters sites for phd popular argumentative essay writing service for masters esl dissertation ghostwriting site for phd cheap cover letter ghostwriter for hire au esl content editor service uk professional article editor sites for university custom blog ghostwriters sites for college pay to do top argumentative essay on hacking custom thesis statement ghostwriting websites curriculum vitae writers sites us rhetorical analysis ghostwriters website usa esl curriculum vitae editing sites custom research proposal ghostwriting services for college pay to get remedial math content professional descriptive essay proofreading services best mba essay proofreading site usa top report editor site for school cheap dissertation introduction writer website for mba esl research proposal proofreading sites au best mba essay writing website gb popular definition essay ghostwriters service for college best assignment writing websites gb do my geometry bibliography analysis editing website online order mathematics book review esl academic essay ghostwriting sites for mba popular literature review editing sites for college cheap blog post writers website for mba expository writers for hire uk law essay writing for hire custom course work writing for hire for university article review ghostwriter websites ca custom essays writer websites usa syrian refugee crisis essay write me speech cover letter top scholarship essay proofreading website online best admission essay editing websites for masters best literature review ghostwriters for hire online top dissertation methodology writers websites write me cheap dissertation chapter online admission essay writer sites us custom assignment writer sites for school esl dissertation hypothesis ghostwriting service online help me write psychology dissertation best cheap essay writers services uk professional term paper proofreading for hire for college popular dissertation hypothesis editor site creative essay editing services online popular homework proofreading websites ca buy film studies book review help me write top college essay on founding fathers cheap case study editor site uk custom thesis proposal editor websites us custom masters essay ghostwriting website for university cheap critical thinking writer website for phd analyzing ads essay esl ghostwriter site for school best personal essay ghostwriter sites usa popular creative essay ghostwriter site for masters order drama dissertation results family video employee best biography editor for hire us admission proofreading site au custom blog writers websites online popular thesis proposal writer sites for school professional course work writing for hire for masters esl blog post ghostwriter for hire gb cheap business plan writing service online best thesis proposal editing site us professional letter ghostwriter for hire for masters pay for popular persuasive essay on hillary clinton custom thesis proposal editor sites us esl literature review ghostwriter websites usa popular research paper writing services for phd popular dissertation chapter writers service ca professional analysis essay writing site gb popular curriculum vitae editor site for college professional admission paper writer site ca esl term paper editor sites au cheap masters essay proofreading site for phd pro con essay outline pay for my top expository essay on brexit pay to get mathematics biography cheap analysis essay writers websites for school top literature review writers service au do my journalism term paper thesis proofreading for hire au cell phone use while driving persuasive essay type my drama article business plan writing sites us write me professional creative essay on brexit esl report writing for hire for college write me cheap scholarship essay on presidential elections macbeth blood symbolism popular admission essay writing service us type my popular university essay on hillary cheap expository essay ghostwriter site online cheap scholarship essay ghostwriting website cheap creative writing ghostwriter for hire for mba popular critical essay writing services au popular article writer services gb best blog writing website for college esl university essay writers website for phd custom admission essay writer for hire gb professional mba essay editing website usa cheap essays writer website for mba professional movie review ghostwriter services us best thesis statement editor website gb popular university reflective essay topic esl admission essay writing service ca top college essay ghostwriting for hire for college custom school bibliography sample top problem solving ghostwriting site for college pay to get world literature presentation custom essays ghostwriters sites us cheap thesis ghostwriting websites usa best critical analysis essay proofreading site uk help with my accounting curriculum vitae esl thesis proposal writer site us professional blog proofreading website for masters do my esl masters essay on shakespeare popular course work writer for hire for mba elaine of astolat custom essay for masters pay for my culture assignment cheap phd essay writing sites gb popular dissertation introduction editor websites for college top blog post writing websites for masters esl home work ghostwriter service for masters top application letter editing sites ca curriculum vitae ghostwriter websites top descriptive essay editing websites for masters popular admission essay editing website au cheap analysis essay proofreading website for phd chemistry essay advice custom annotated bibliography editor sites usa cortez burning ships professional blog post editor website usa custom admission paper editor services for phd dissertation proofreading websites gb custom dissertation results ghostwriter service au thesis proposal ghostwriters websites au write my philosophy presentation popular essays editing website au write my film studies content professional dissertation ghostwriter websites uk custom presentation editor website ca popular report editing service gb custom curriculum vitae proofreading services au nhs paper example popular creative essay writing website au custom analysis essay writing services for university university editor site ca crucible salem witch trials mary oliver wild geese summary annotated bibliography proofreading for hire usa pay for my cheap essay pay to get management problem solving pay to write zoology annotated bibliography write astronomy argumentative essay cheap university essay writer services us best critical analysis essay ghostwriting for hire ca popular problem solving proofreading services for mba write my world literature course work cheap academic essay proofreading service online esl literature review ghostwriters sites for school a rose for emily analysis essay personal statement editor website ca pay for my poetry cover letter salem possessed chapter summary phillips vs martin marietta professional cover letter writer sites for university custom dissertation hypothesis writer service for college popular resume writer site gb top dissertation hypothesis editor websites gb write reflective essay on trump top cover letter writer for hire for college pay to write poetry article course work editing for hire uk best research proposal writing website for college best creative writing editing sites gb paper writer site uk professional reflective essay ghostwriter sites top analysis essay writing site online custom dissertation proposal ghostwriting for hire for university popular reflective essay proofreading services theology essay topics best personal statement writer for hire for university cheap movie review editing service uk esl masters scholarship essay topic best problem solving editing websites scholarship ghostwriting site best admission essay writing websites uk popular dissertation chapter editor service us professional resume writing website best presentation proofreading service ca best assignment writer website for university pay to write popular blog popular best essay writer websites us professional masters essay editing website for mba pay to get zoology article pay to get astronomy cv esl term paper ghostwriters websites for university custom phd essay editing for hire for masters best speech writing websites ca popular term paper ghostwriting sites au best literature review editing for hire au pay to write accounting article popular homework ghostwriters sites online write my esl scholarship essay on founding fathers professional dissertation results writers service uk legalizing gay marriage essay write critical analysis essay on usa best college dissertation conclusion assistance popular dissertation proposal writing service online blog post proofreading websites online jay gatsby character analysis essay best creative essay editor website for phd best dissertation hypothesis proofreading website ca identity essay examples popular dissertation editor services us type my earth science research paper custom phd essay writer websites us custom thesis proposal editor site for university best university content ideas custom dissertation proposal writers sites au custom research paper ghostwriters service us help with history admission essay top descriptive essay writer sites for school custom dissertation abstract ghostwriting site for school macbeth guilt quotes esl home work proofreading site for phd esl personal essay editor services uk top blog writers sites for phd buy professional university essay on hillary professional business plan ghostwriting service for university custom papers editing for hire for college esl mba essay editing for hire us cheap academic essay ghostwriters sites for mba buy art & architecture movie review best best essay editor service for university education essay writing website top letter ghostwriting site online top article editor for hire uk professional critical essay ghostwriter for hire ca essay on technology and society professional phd bibliography topics esl case study ghostwriting websites au esl dissertation methodology ghostwriter site for masters top phd essay ghostwriter services online custom dissertation ghostwriters for hire au professional cheap essay editor website for college best dissertation results ghostwriting services for school help writing mathematics personal statement help writing medicine annotated bibliography professional dissertation chapter writer website for mba custom paper proofreading websites usa professional expository essay editor site for university professional college essay ghostwriter website ca top college business plan sample top article proofreading service gb best dissertation introduction writers service gb cheap descriptive essay editing website online best presentation ghostwriters for hire for mba best critical analysis essay ghostwriter sites for university esl persuasive essay ghostwriter for hire uk cheap personal statement editor websites us professional custom essay writers services for mba report writing website usa help writing marketing admission paper esl university essay writer site us esl university essay ghostwriting service for school esl essay writing website uk professional essays editor websites online top academic essay writer site online best expository essay ghostwriting website online esl thesis statement ghostwriting websites pay for my education dissertation buy chemistry literature review best business plan editing website gb academic essay editing sites custom dissertation ghostwriters for hire for college popular movie review editor sites for masters