• chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 quyển 1 mới nhất

 • chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 quyển 1 mới nhất
   • Số trang: 520
   • Xuất bản: năm 2015
    Giá bán: 298,000 đồng (Chỉ còn 1 Ngày)
   • Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc
   • Giao hàng sau 30 phút ở HN và TP HCM
   • Đặt hàng tại Hà Nội: 0937 828.186
   • Đặt hàng tại Sài Gòn: 0924.914.918
   • Đặt hàng Toàn Quốc: 0964.988.945

  sách chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 quyển 1

  cập nhật thông tư mới nhất

  Ngày 22/12/2014, Bộ Tài Chính đã ký ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp mới theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC,  Chế độ kế toán mới sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015, thay thế cho chế độ kế toán cũ theo Quyết định số 15. Chế độ kế toán mới ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế trong giai đoạn mới, thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh và hội nhập quốc tế.

  Một số điểm mới của chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC
  + Tài khoản kế toán: Tôn trọng bản chất hơn hình thức. Chế độ kế toán DN mới xây dựng kế toán linh hoạt, cởi mở trên tinh thần cởi trói cho doanh nghiệp, trao cho doanh nghiệp quyền quyết định nhiều hơn trong tổ chức kế toán. Chế độ kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC cập nhật tối đa các nội dung của CMKT quốc tế trên nguyên tắc không trái với Luật kế toán; thiết kế lại toàn bộ các tài khoản phản ánh đầu tư tài chính theo thông lệ quốc tế;

  chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 quyển 1

  ảnh bìa: sách chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 quyển 1

  Giá bán: 290.000 đồng

  + Sổ kế toán: Các doanh nghiệp không bắt buộc phải áp dụng mẫu sổ kế toán như trước mà được tự thiết kế, xây dựng riêng phù hợp với yêu cầu quản lý và đặc điểm hoạt động của mình.

  + Chứng từ kế toán: Tất cả các loại chứng từ đều mang tính hướng dẫn. Doanh nghiệp được tự thiết kế biểu mẫu riêng phù hợp với yêu cầu quản lý và đặc điểm hoạt động.

  sách chế độ kế toán doanh nghiệp năm 2015 có giá bán: 290.000 đồng

  + Báo cáo tài chính: Bổ sung, sửa đổi nhiều chỉ tiêu của BCĐKT; Bổ sung chỉ tiêu Lãi suy giảm trên cổ phiếu của BCKQKD; Bổ sung sửa đổi một số chỉ tiêu của BCLCTT. Phần thuyết minh BCTC hầu như mới toàn bộ, xây dựng trên nguyên tắc minh bạch, công khai, linh hoạt.

  Nhằm giúp cộng đồng những người làm kế toán và doanh nghiệp thuận tiện trong việc nghiên cứu, áp dụng chế độ kế toán mới. Tạp chí Thuế đã phối hợp với các đơn vị chức năng và các chuyên gia ké toán, tập hợp, biên soạn cuốn sách “Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp” với những nội dung sau:

  - Những điểm mới về hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.

  - Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp (gồm danh mục hệ thống tài khoản kế toán doan nghiệp; Nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép từng tài khoản, có ví dụ minh hoạ bằng số liệu cụ thể cho mỗi nội dung)

  - Sơ đồ hạch toán kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu

   

  CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2015 – QUYỂN 1 – HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2015

  MỤC LỤC

  HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

  PHẦN I: NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THEO THÔNG TƯ SỐ 200/2014/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH NGÀY 22/12/2014.

  PHẦN II; HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

  A. DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

  B. NỘI DUNG, KẾT CẤU VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

  I. LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN

  II. LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ

  III. LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU

  IV. LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU

  V. LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH

  VI. LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC.

  VII. LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC

  VIII. LOẠI TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

  PHẦN III: SƠ ĐỒ KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU (BAO GỒM 141 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN)

  Hy vọng cuốn sách chế độ kế toán doanh nghiệp năm 2015 này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các đơn vị, kế toán trưởng và kế toán viên trong công tác hạch toán kế toán tại doanh nghiệp và cho các nhà nghiên cứu quân tâm đến chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2015/TT-BTC

   

  mời quý vị theo dõi thêm cuốn sách

  SÁCH TUYỂN TẬP MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC HỘI NGHỊ MỚI NHẤT

  VÀ NHỮNG BÀI PHÁT BIỂU QUAN TRỌNG THƯỜNG DÙNG TRONG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP DOANH NGHIỆP

  tuyển tập các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị năm 2015 mới nhất hay nhất

  Giá bán: 335.000 đồng

  Nội dung chính tuyển tập các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị năm 2015
  Phần thứ nhất. KỸ NĂNG Tổ CHỨC SỰ KIỆN, HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, CUỘC HỌP, CÁC NGÀY LỄ LỚN TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
  1. Mười kỹ năng để tổ chức thành công sự kiện
  2. Để tổ chức sự kiện hiệu quả hơn
  3. Kinh nghiệm tổ chức một chương trình giao lưu
  4. Lên kế hoạch tổ chức một chương trình sự kiện
  5. Để tổ chức một hội thảo thành công
  6. Kỹ năng và phương pháp tổ chức hội thảo
  7. Kỹ năng và phương pháp tổ chức hội nghị, hội thi
  8. Kỹ năng tổ chức hoạt động nhân các ngày lễ lớn
  9. Vai trò và chức năng của hội họp
  10. Kỹ năng điều hành cuộc họp hiệu quả
  11. Chuẩn bị cho một cuộc họp
  12. Cách tiến hành cuộc họp
  Phần thứ hai cuốn sách tuyển tập các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị  2015  có nội dung

  KỸ NĂNG DIỄN THUYẾT ĐỐI THOẠI, VÀ BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG CỦA CÁC THUYẾT GIA NỔI TIẾNG
  MỤC I. KỸ NĂNG DIỄN THUYẾT, ĐỐI THOẠI VÀ TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN …..
  1. Kỹ năng thuyết trình
  2. Kỹ năng và phương pháp tổ chức diễn đàn
  3. Kỹ năng và phương pháp tổ chức đối thoại
  4. Kỹ năng để trở thành lãnh dạo diễn thuyết giỏi
  5. Kỹ năng nói chuyện trước đám đông
  MỤC II. BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG CỦA CÁC THUYẾT GIA Nổi TIÊNG
  6. Hướng dẫn diễn thuyết hiệu quả của tác giả Dale Carnegie
  7. Bí quyết thuyết trình của Steve Jobs
  8. 3 điểm nhấn quan trọng và kỹ thuật diễn thuyết ngắn của Nick Vujicic
  9. Nói theo phong cách Barack Obama
  10. Lincoln: hùng biện bằng diễn văn
  Phần thứ ba. TUYỂN TẬP CÁC MẪU HƯỚNG DẪN VÀ QUY TRÌNH TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI, HỘI HỌP

   

  chế độ kế toán doanh nghiệp quyển 1 theo thông tư 200 có giá: 298.000 đồng

  NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
  Đặt mua sách liên hệ:
  - tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
  nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
  (MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)

  Sách cùng loại

  pay for my psychology speech top content ghostwriters websites for phd best phd essay ghostwriter websites for university professional thesis statement writing website uk custom resume ghostwriting service for college top dissertation hypothesis ghostwriter websites au professional dissertation proofreading services creative writing editing sites usa custom best essay editor for hire au custom descriptive essay ghostwriting websites for school esl cover letter writer sites for school professional personal essay writing service online popular movie review writing for hire online popular mba application letter popular dissertation methodology editor websites professional university essay ghostwriting websites usa help me write psychology cover letter critical analysis essay proofreading websites online professional dissertation methodology editing site for phd custom paper ghostwriting services uk calculus essay ghostwriting for hire pay for my top phd essay on hacking write my esl masters essay on hacking popular dissertation chapter ghostwriters site for university netflix case study cheap dissertation ghostwriters website for masters cheap thesis proposal ghostwriters site for masters professional dissertation chapter proofreading websites for phd how to mark a book mortimer adler cheap expository essay proofreading service au do my best descriptive essay on donald trump thesis proposal editing websites au phd essay ghostwriters services usa write world affairs thesis top dissertation results ghostwriter site for university curriculum vitae ghostwriting for hire au help with environmental studies assignment professional masters essay editor services for phd cheap school essay ghostwriting websites popular article review writing website us professional argumentative essay editing site usa cheap rhetorical analysis essay editor sites for mba assignment proofreading site popular case study editing service for phd professional presentation proofreading service for phd cheap creative writing editor services uk do my social studies term paper popular expository essay writers services for school top college thesis statement popular mba definition essay ideas popular mba essay editor sites cheap business plan writing website usa top dissertation abstract writer websites uk custom college essay ghostwriter website uk help writing esl argumentative essay on presidential elections top critical analysis essay ghostwriting service ca cheap mba case study ideas best article review editor sites ca esl college thesis topics esl dissertation conclusion editing sites us help with science critical thinking cheap personal essay ghostwriter services popular expository essay writing sites for school custom content writer sites uk cheap research paper ghostwriter service au type my esl scholarship essay on donald trump help with esl admission essay on usa professional essays ghostwriting services ca write my ancient civilizations article review top content writers website au popular scholarship essay ghostwriter site uk cheap curriculum vitae ghostwriter site for university masters writers services us esl content proofreading websites for phd pay for best descriptive essay on founding fathers help writing drama home work custom dissertation writers websites usa top admission essay ghostwriting websites us professional dissertation hypothesis proofreading for hire for masters help with accounting essays custom university cv topics professional article editor service online custom scholarship essay editor website for school popular college expository essay advice professional reflective essay writers websites for school professional mba case study samples book review ghostwriters services au write my top analysis essay on lincoln custom writers services for college esl college essay ghostwriter site for university esl writers websites gb top persuasive essay ghostwriters websites ca cheap university essay ghostwriting service for college professional definition essay ghostwriting websites for phd do my popular persuasive essay on pokemon go esl case study ghostwriters for hire for university my last duchess analysis custom biography ghostwriting sites for college best mba school essay advice custom dissertation chapter writing websites for university esl dissertation chapter editing site for university esl personal essay proofreading site ca professional critical analysis essay proofreading services for school top descriptive essay editing services for college critical analysis writer services descriptive editing sites uk best article review ghostwriter for hire for phd school writing sites au custom dissertation writer sites for college pay to do tourism business plan popular persuasive essay proofreading service for college dissertation introduction proofreading websites au best university problem solving advice top research paper ghostwriters websites popular persuasive essay ghostwriting service us pro con euthanasia critical ghostwriting for hire custom creative essay editing site for college esl book review writer websites uk dissertation conclusion writer site ca i would like to go to top school essay ghostwriters for hire au professional annotated bibliography writer websites uk scholarship essay ghostwriting services us best expository essay writing service uk cheap homework editor services gb popular creative essay proofreading services for college esl admission paper ghostwriter for hire au custom mba personal essay assistance top dissertation hypothesis ghostwriting sites au popular dissertation chapter editor services au do my professional thesis statement cheap research proposal writers service buy life science dissertation results top home work editor services pay for custom custom essay on hillary clinton type my biology dissertation hypothesis popular phd essay writer websites us professional papers proofreading services online custom dissertation hypothesis ghostwriter website gb popular application letter writing sites for university pay for my environmental studies article review esl dissertation abstract ghostwriters service for university help me write ecology thesis proposal descriptive writing website beowulf imagery best cv editing for hire for school rhetorical analysis writers website au pay to get custom phd essay on hillary clinton popular personal essay editor website for university popular dissertation proposal ghostwriters site for mba pay for my art & architecture presentation best personal statement ghostwriting services uk popular content editing website us of studies by francis bacon summary pay to do popular argumentative essay on shakespeare top home work writing websites for school esl letter proofreading website gb popular phd dissertation abstract topic order physics content cheap annotated bibliography writers sites ca cheap curriculum vitae writer services ca critical essay proofreading site online popular scholarship essay writer websites gb the darkling thrush meaning best definition essay editor service us pay for professional descriptive essay on trump schizophrenia journal entries compare communism and capitalism custom academic essay proofreading website for college top article review ghostwriters service usa in an oligopolistic market professional dissertation methodology ghostwriters website for masters order popular admission essay on lincoln professional masters resume sample cheap dissertation conclusion writer services usa top curriculum vitae editing sites online top home work ghostwriting website online cheap persuasive essay on presidential elections popular dissertation abstract proofreading service for masters help me write music speech best scholarship essay writers website for school custom dissertation chapter ghostwriters website for phd professional masters thesis example custom creative essay writer site usa help writing women and gender studies course work buy zoology dissertation results write popular custom essay on pokemon go thesis statement ghostwriting services usa custom bibliography proofreading for hire for mba best case study ghostwriters sites uk cheap phd dissertation methodology topic professional speech proofreading website us popular assignment editor sites usa custom papers editing website ca reflective essay ghostwriter service online best movie review writer service for university write my descriptive essay on hacking top argumentative essay ghostwriter for hire for phd custom dissertation conclusion writer websites for school write me custom reflective essay on lincoln dissertation proofreading site us esl masters cheap essay assistance popular thesis proposal ghostwriting services au pay for personal essay on donald trump pay to do geology blog buy health article review help with my geometry application letter best resume proofreading site for school cheap movie review writers for hire for masters best best essay on usa professional content writing services for college popular report writers website us best article ghostwriter website gb type my best dissertation methodology online help me write drama home work top university essay ghostwriting websites for university esl university essay ghostwriter site for mba custom papers writers website for university popular school essay ghostwriter for hire au best letter writing website uk esl home work writers site ca best university blog post advice normative crisis model descriptive ghostwriters services us buy law home work best dissertation chapter editing service for mba custom blog post writer website for masters top essay ghostwriting site usa top letter writing service uk top home work writing websites for masters cheap critical analysis essay editor website uk write my women and gender studies movie review popular business plan ghostwriter service for phd best papers ghostwriters services usa popular dissertation abstract ghostwriters website au cheap best essay ghostwriting site for masters custom personal essay ghostwriters service usa esl admission paper writers websites us best editor websites online order argumentative essay on hillary clinton best university essay writer for hire for university professional movie review editor websites usa top ghostwriter website uk thesis writers for hire us microsoft competitors analysis help with my music book review essays on basketball pay for engineering article cheap biography editor sites for college no sex in violence persuasive essay editing services au pay to get math essay custom cheap essay editing sites us esl content writers site for college help me write professional academic essay on hillary clinton buy custom scholarship essay on hillary clinton custom article review editor sites uk esl dissertation chapter ghostwriter service online professional personal essay ghostwriters site us john updike essays pay to do custom speech online cheap university personal statement advice custom phd essay ghostwriting for hire for school type my top academic essay on civil war type my logic blog post custom dissertation results writer services ca admission paper proofreading websites us cheap assignment proofreading sites au pay for literature research paper assignment writing site online best business plan editor website for masters communication editor websites best curriculum vitae editor service gb cheap academic essay editing websites for phd top dissertation writing service for masters term paper writing sites uk professional school essay writers service uk esl proofreading website ca best critical essay writer for hire uk esl creative essay ghostwriting sites au home work editor services gb pay for my political science paper help with my physics dissertation abstract professional blog post proofreading websites usa cheap research paper writers services for school best homework writer site for college esl research proposal writers service online type my esl phd essay on trump custom essays editor sites usa cheap editor websites for phd best dissertation hypothesis writing for hire for university esl personal essay ghostwriting sites au top biography ghostwriter services for phd persuasive essay writer sites top scholarship essay writers site ca cheap critical essay ghostwriters sites professional dissertation conclusion writing services gb top critical thinking writing sites help me write definition essay on brexit order english as second language dissertation hypothesis help with family and consumer science blog custom blog post writers service gb why people fight popular creative essay proofreading website ca esl cover letter editor sites for mba custom school essay ghostwriting service uk best dissertation introduction ghostwriter service au top reflective essay writers websites gb popular mba essay writing sites gb cheap custom essay writing website for school write me professional definition essay on pokemon go professional dissertation introduction editor website ca professional mba problem solving examples top resume ghostwriting service uk fahrenheit 451 dystopia esl dissertation writers site for university cheap thesis ghostwriting service for school help with geography bibliography popular literature review writers website gb college proofreading for hire ca top masters essay writers services for mba cheap case study proofreading for hire for masters esl research proposal ghostwriter for hire online popular blog ghostwriting service usa esl college essay writer website au research paper ghostwriting service online pay to get zoology admission paper top admission essay proofreading site us esl book review writer website usa pay to write esl scholarship essay on founding fathers turbo and nitrous popular annotated bibliography proofreading website for phd dissertation chapter writing sites uk esl blog post writer service dumpster diving by lars eighner summary cheap university essay editing for hire uk top literature review writer services for college do my anthropology dissertation introduction custom creative writing ghostwriters site for masters popular thesis statement editor website custom report editing site for masters top dissertation introduction editor services for mba top rhetorical analysis essay editing site uk order poetry content help with my professional college essay online best research paper proofreading for hire for mba best paper ghostwriter service usa admission ghostwriters service au top problem solving ghostwriter service ca popular biography writers website us custom bibliography editing services cheap presentation writers service us cheap analysis essay ghostwriting website american reform movements professional analysis essay writers site online night elie wiesel essay rudy movie review blog post editing websites uk custom school essay writing site us pay for my cheap academic essay on hacking help me write article review popular application letter writing for hire us cheap definition essay writers sites for masters top critical essay ghostwriter website for mba paper ghostwriting site usa descriptive essay writing websites us custom letter proofreading sites gb popular argumentative essay writer site au popular problem solving writing services usa curriculum vitae proofreading service usa popular assignment writing sites best papers editor for hire ca esl course work editor websites for college popular university personal statement examples cheap dissertation proposal ghostwriting websites for university odyssey of the gods argumentative essay on education system the three deaths write my cheap academic essay on shakespeare best critical analysis essay ghostwriters websites online why is macbeth cursed pay to do top definition essay on brexit custom cover letter writers for hire for mba popular college essay editor for hire au cheap book review ghostwriting website ca help with my popular critical analysis essay on presidential elections pay for cheap school essay the crucible genre popular biography ghostwriter websites usa professional article ghostwriting for hire for school help writing top personal essay on hacking professional dissertation chapter editor for hire online popular school essay ghostwriters sites for school my antonia essay topics custom paper editor sites for mba top academic essay editor sites gb custom presentation editing for hire online write me custom best essay online cheap literature review writer website online speech editor websites pay to write shakespeare studies dissertation results esl dissertation proposal ghostwriting website usa cheap thesis statement writers services uk type my dissertation abstract online top research paper editor sites us custom business plan editor websites uk best report writers website uk pay to get u.s. history and government movie review best blog writing service gb best university essay writers website au definition essay writers for hire ca write ancient civilizations course work logic writer service professional literature review ghostwriter websites uk critical essay writing sites uk custom admission paper ghostwriting service for phd best curriculum vitae proofreading service for phd top letter editing site for masters argumentative research essay example professional personal statement writers site au best mba college essay example pay to write popular personal essay on hillary dissertation results ghostwriters pay to write best college essay online professional problem solving ghostwriting for hire ca pay to get best critical essay on lincoln professional dissertation conclusion ghostwriting for hire uk personal writers for hire ca critical analysis proofreading service au esl research proposal editor service online popular college dissertation chapter help cheap creative writing ghostwriter site ca cheap argumentative essay editing website uk what are people for custom college case study topics pay to write professional dissertation best biography editor websites usa popular dissertation writing site online best application letter writing websites for phd esl homework ghostwriters service for school esl admission essay ghostwriters websites for university custom school admission essay example top admission paper ghostwriter site us custom report writer for hire us cheap school essay ghostwriters service for college best university book review example popular dissertation hypothesis editor websites for university math essay writers site custom curriculum vitae writers service gb business essay editing service esl persuasive essay ghostwriters service for college professional resume editing service gb top custom essay editing sites for phd order top reflective essay online pay to write popular definition essay on lincoln esl cheap essay editor for hire for mba esl resume ghostwriters service us write technology dissertation conclusion best university essay ghostwriting sites for college custom homework writers site online custom critical thinking editing service for masters popular case study editor service for school mentor essay dissertation results editor websites uk alcee arobin custom papers writers website ca custom report editor websites uk professional thesis proposal writers website for masters esl admission essay ghostwriters websites buy nursing annotated bibliography cheap curriculum vitae editor sites for college esl masters essay writer service gb professional cover letter editing for hire for school order statistics blog post cheap report ghostwriter services uk cheap critical essay editor websites uk best case study ghostwriters sites best phd essay editing service for masters professional dissertation introduction ghostwriter site archery art top thesis statement ghostwriters website for college help with journalism biography popular definition essay proofreading for hire for masters type my top cv custom dissertation introduction ghostwriter service online custom admission essay ghostwriter site for school top course work writer service au pay to do custom definition essay on civil war admission essay proofreading website uk custom dissertation results writer website for phd write calculus application letter best application letter writers site online esl cover letter ghostwriters websites online cheap admission paper ghostwriter service for phd best mba term paper samples dissertation hypothesis writers website au custom analysis essay editor site for masters calculus essay ghostwriters websites esl cheap essay ghostwriting site for college

  Bản quyền thuộc về: NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH

  Tổ 10, nghĩa đô, Cầu Giấy, Hà Nội

  CN NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH TẠI TP. HCM

  Số 124 , khu phố 9, phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP HCM

  Bán hàng Online: 0937 82 81 86