• hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp sửa đổi bổ sung bài tập và phương pháp lập báo cáo tài chính

 • hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp sửa đổi bổ sung bài tập và phương pháp lập báo cáo tài chính
   • Số trang: 720
   • Xuất bản: năm 2015
   • Nhà xuất bản: nhà xuất bản tài chính - bộ tài chính
   • Tác giả: Tiến sỹ Phạm Huy Đoán
    Giá bán: 350,000 đồng (Chỉ còn 1 Ngày)
   • Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc
   • Giao hàng sau 30 phút ở HN và TP HCM
   • Đặt hàng tại Hà Nội: 0937 828.186
   • Đặt hàng tại Sài Gòn: 0924.914.918
   • Đặt hàng Toàn Quốc: 0964.988.945

  hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp sửa đổi bổ sung mới nhất

  bài tập và phương pháp lập báo cáo tài chính

  nội dung sách hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp sửa đổi bổ sung

  CHƯƠNG I. CÁC VẤN ĐỂ CƠ BẢN VỀ KÊ TOÁN DOANH NGHIỆP
  I. Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ, yêu cầu và nguyên tắc kế toán doanh nghiệp
  II. Kỹ thuật mỏ sổ, ghi sổ, khoá sổ và sửa chữa sổ kế toán
  III. Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán
  IV. Tổ chức công tác kế toán
  V. Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp

  CHƯƠNG II KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIÊN
  CHƯƠNG III KÊ’ TOÁN TÀI SẢN CỒ ĐỊNH
  CHƯƠNG IV KẾ TOÁN VẬT LIỆU, CÔNG cụ, DỤNG cụ

  I. Khái niệm, phân loại và tính giá vật liệu, công cụ, dụng cụ
  4. Các trường hợp chi phí vật liệu không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế
  II. Kế toán chi tiết vật liệu, công cụ, dụng cụ
  III. Kế toán tổng hợp vật liệu, công cụ, dụng cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên
  Ví dụ kê toán vật ỉiệu theo phương pháp kê khai thường xuyên
  IV. Kê’ toán tổng hợp vật liệu, CCDC theo phương pháp kiểm kê định kỳ
  Ví dụ kê toán vật liệu, công cụ, dụng cụ theo phương pháp kiểm kê định kỳ
  V. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

  hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 sửa đổi bổ sung bài tập và phương pháp lập báo cáo tài chính

  hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp sửa đổi bổ sung

  CHƯƠNG V KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
  I. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương
  Ví dụ kê toán tiển lương và các khoản trích theo lương
  II Kế toán quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
  CHƯƠNG VI KÊ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
  CHƯƠNG VII KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM, HÀNG HOÁ
  VIII KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
  CHƯƠNG IX KẾTOÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ
  CHƯƠNG X KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

  I. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
  II. Kế toán chi phí đi vay
  III. Kế toán chi phí thuê’thu nhập doanh nghiệp
  IV. Kê’toán các khoản thu nhập và chi phí khác
  V. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh
  Ví dụ kê toán xác định kết quả kinh doanh
  VI. Kế toán phân phối lợi nhuận

  CHƯƠNG XI KÊ TOÁN NỢ PHẢI THU, NỢ PHẢI TRẢ VÀ CÁC KHOẢN Dự PHÒNG
  I. Kế toán các khoản nợ phải thu
  Ví dụ kế toán phải thu của khách hàng
  II. Kế toán các khoản nợ phải trả
  Ví dụ kế toán phải trả nguời bán
  III. Kế toán các khoản vay

  Ví dụ kê toán vay ngắn hạn
  Ví dụ kê toán vay dài hạn và nợ dài hạn đến hạn trả
  IV. Kế toán dự phòng phải trả
  V. Kế toán quỹ khen thưỏng, phúc lợi
  VI. Kế toán quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ
  VII. Kế toán quỹ thưỏng ban quản lý điểu hành công ty
  VIII. Kê toán quỹ phát triển khoa học và công nghệ
  I. Nội dung và quy định hạch toán nguồn vốn chủ sỏ hữu
  III. Kế toán chênh lệch tỷ giá
  IV. Kê toán các quỹ thuộc nguồn vốn chủ sỏ hữu

  CHƯƠNG XIII BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  I. Quy định chung
  II. Danh mục và biểu mẫu báo cáo tài chính
  III. Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính

  Ví dụ vế lập báo cáo tài chính (ví dụ mang tính minh hoạ về lập BCTC của doanh nghiệp)
  PHỤ LỤC SỐ 1. HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
  III Giải thích nội dung và phương pháp ghi chép chứng từ kế toán
  PHỤ LỤC SỐ 2. HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN
  PHỤ LỤC SỐ 3. CÁC VĂN BẢN MỐI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

  Cuốn sách Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp Hướng dẫn ghi sổ kế toán theo các hình thức kế toán, bài tập và phương pháp lập báo cáo tài chính đã trình bày cụ thể, chi tiết nội dung và phương pháp kế toán tất cả các phần hành kế toán theo các chương đã nêu ở trên đồng thời cập nhật các Thông tư mới bổ sung, sửa đổi Chế độ kế toán doanh nghiệp và các văn bản liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, các loại thuế khác và chính sách tài chính doanh nghiệp.
  Đặc biệt, tác giả đưa ra các ví dụ minh hoạ trong từng phần thực hành kế toán, hướng dẫn theo các Thông tư mới nhất phục vụ kịp thời cho công tác thực hành kế toán doanh nghiệp; các ví dụ minh hoạ của từng phần hành kế toán; hướng dẫn định khoản kế toán, lên sơ đồ chữ T và lập báo cáo tài chính của Doanh nghiệp nói chung; Doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính hợp nhất; Doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính tổng hợp

  Mời quý vị theo dõi thêm cuốn sách chế độ kế toán doanh nghiệp năm 2015 mới nhất

  chế độ kế toán doanh nghiệp 2015

  chế độ kế toán doanh nghiệp 2015

  Giá bán: 370.000 đồng/bộ 2 cuốn

  Cuốn sách này hệ thống hóa danh mục tài khoản kế trong trong doanh nghiệp. Trong cuốn này, đã chỉ rõ gồm 10 loại tài khoản kế toán. Cụ thể hóa các loại tài khoản từ tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn, nợ phái trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí sản xuất – kinh doanh, thu nhập khác, chi phí khác, xác định kết quả kinh doanh, các loại tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán ( loại tài khoản 0)…

  “Quyển 1 Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán” được ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 12/3/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Trần Văn Tá, được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 106/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008; Thông tư số 206/2009/TT-BTC ngày 27/10/2009; Thông tư số 224/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009

  Quyển 2 Hệ Thống chứng từ kế toán, sổ kế toán, sơ đồ kế toán và phương pháp lập cáo cáo tài chính

  NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
  Đặt mua sách liên hệ:
  - tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
  nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
  (MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)

  Sách cùng loại

  how to change a tire essay popular cv editing site creative essay proofreading for hire au top custom essay writing website for masters popular letter ghostwriters for hire uk cheap cover letter ghostwriting site for school esl movie review ghostwriters sites for university esl academic essay writer site au pay to write earth science thesis statement esl scholarship essay ghostwriter sites uk cheap dissertation introduction editor websites ca popular cover letter editor websites us custom admission essay ghostwriters site usa top dissertation chapter writer services for phd top critical thinking writers website for university calvinism vs. lutheranism cheap cover letter editing for hire ca best dissertation chapter ghostwriter site best article ghostwriters websites for mba top book review writer site for mba literature review writing services ca what does patriotism mean to you essay rhetorical analysis essay editing services ca best paper ghostwriter website for phd custom creative essay writers for hire for masters best critical analysis essay editor for hire for phd definition essay ghostwriters websites best definition essay ghostwriting services us top cover letter writing service for mba popular homework writers for hire for phd type my finance cover letter pay for popular masters essay online custom curriculum vitae ghostwriter site usa what is a kouros custom school course work why should to kill a mockingbird be taught in schools cheap academic essay writing site online popular admission paper ghostwriters service gb the crucible religion top book review editor services uk esl homework editing service for masters custom school essay proofreading sites for university popular annotated bibliography proofreading services for university type my english thesis statement crime as a social problem popular school masters essay ideas custom papers ghostwriting for hire for mba best article review editor sites online popular letter ghostwriting sites gb write popular content online cheap research paper editor services ca top personal essay editing for hire online help with my mathematics problem solving seminole patchwork history cheap dissertation results editor for hire us esl dissertation results writers websites for masters top masters essay writing site professional mba essay editing site uk popular business plan ghostwriters service ca pay for esl critical essay on hacking help me write family and consumer science homework professional dissertation ghostwriter services for school esl creative essay editor services au esl dissertation introduction writing services who colonized uganda esl book review writer service usa literature review ghostwriters websites ca descriptive essay writers sites uk cheap dissertation introduction writing websites for phd popular paper ghostwriting services for mba write my professional dissertation chapter online cheap term paper proofreading for hire for mba professional home work writer sites gb custom homework writing sites usa pay to get calculus thesis best creative essay ghostwriters website for masters cheap mba essay ghostwriting websites us custom content writing for hire for university best home work ghostwriter service gb professional paper writing sites gb cheap university essay ghostwriting sites for masters custom personal essay editor website for school best letter editing service au personal statement ghostwriter site usa esl definition essay writing service for mba top cheap essay writers sites for school popular article review ghostwriting websites gb write anthropology dissertation professional case study ghostwriting websites for phd top dissertation results writers website ca popular academic essay ghostwriters for hire for school esl blog writing service gb cheap problem solving ghostwriters site ca best cv writer for hire for mba speech on police brutality esl college essay writing site usa best college essay editing site for mba help with university essay on hacking custom dissertation hypothesis ghostwriting websites for mba write me theater studies report custom thesis proposal proofreading websites for masters pay to write cheap academic essay online help with my economics business plan best letter writing website uk top home work editing website au pay to get film studies term paper pay to get professional scholarship essay on donald trump business plan ghostwriting service ca help writing geography dissertation hypothesis top dissertation abstract editor site gb esl dissertation methodology editor websites for school professional literature review writing service for masters pay for top creative essay on lincoln best case study writing sites for college top phd essay topic cheap report editing for hire for university top masters essay editor service for mba custom masters essay on presidential elections write political science thesis pay for my dissertation proposal online custom assignment ghostwriters for hire for mba custom creative writing editing service for phd cheap dissertation abstract ghostwriter services pay to get zoology letter phd writer for hire online custom custom essay ghostwriting websites for masters professional course work writer website write me esl persuasive essay on hillary custom creative writing ghostwriter sites au top thesis proposal editing services for university popular creative writing writer services for school esl masters argumentative essay advice popular papers editor site us custom persuasive essay writer site us write me english bibliography pay for calculus research proposal custom essay editing for hire ca order government report botany essay writers service best phd essay writer sites ca custom college report example top creative writing ghostwriter site uk sleep by salvador dali cheap college essay writer sites uk write my professional critical analysis essay on brexit custom university dissertation results sample help with my economics article distinguish between classical and operant conditioning popular paper writer for hire for mba esl dissertation proposal writers services uk esl school essay proofreading service for school cheap dissertation introduction writing for hire us professional business plan ghostwriter for hire online logic editing service help me write custom school essay on civil war pay to write accounting dissertation professional analysis essay ghostwriting service for college professional dissertation hypothesis writer sites ca help writing women and gender studies personal statement order esl university essay on civil war popular cheap essay editor website usa professional critical thinking writing services au custom analysis essay proofreading websites us professional assignment editor websites help with composition critical thinking top blog post ghostwriter service for masters esl dissertation conclusion writer for hire for mba top article review editor services for masters professional admission essay proofreading websites gb cheap phd essay ghostwriter sites gb cheap book review editing websites us order history thesis proposal top masters essay proofreading services ca best course work ghostwriting websites best definition essay writing websites au popular definition essay writers website for masters best thesis statement writers website for mba top homework editing for hire for phd order film studies dissertation results custom academic essay ghostwriter site ca best school essay writers services online cheap article editing services for college professional masters critical analysis essay example pay for thesis statement best homework ghostwriters sites for school curriculum vitae writer for hire usa esl letter writers site for phd esl dissertation conclusion ghostwriting sites au shirley bassey greatest hits top resume editor service ca best term paper ghostwriter website us cheap cover letter editor for hire for college professional essays writer sites gb popular argumentative essay writer site au professional letter writing sites gb esl school content topics best critical analysis essay ghostwriters site ca best essay writer sites for mba top home work writer website ca professional rhetorical analysis essay writers sites ca professional critical analysis essay ghostwriting website au professional creative essay proofreading service online professional resume editor website for masters thesis proofreading websites online top descriptive essay writer website uk popular case study writer for hire us custom admission essay ghostwriting websites for university type my top book review online cheap critical thinking ghostwriter sites for school professional dissertation hypothesis editing sites for phd cheap mba critical thinking topics custom mba personal essay assistance best course work editor for hire online custom ghostwriting website for college analysis writing website uk professional dissertation introduction ghostwriter websites online esl essays writer site ca tone of othello professional thesis proposal ghostwriting site for university esl movie review editing for hire gandhi essays why is censorship necessary cheap report ghostwriter for hire ca dissertation proposal writers site custom assignment writing website for masters esl resume writing websites gb best presentation writers website top definition essay ghostwriter site for school esl letter writing site for phd esl dissertation results editor services esl persuasive essay ghostwriter websites for mba custom biography editor site for university esl term paper writers websites uk buy cheap rhetorical analysis essay on shakespeare best content writing website usa best literature review editing for hire for college top best essay proofreading for hire for school professional dissertation editor for hire for college best dissertation chapter writing site professional academic essay writers services for phd cora munroe esl home work editor for hire for masters cheap creative writing proofreading websites for school custom creative writing editing for hire for masters pay to do top admission essay on presidential elections custom personal statement editing sites for university cheap phd dissertation methodology topic esl thesis statement proofreading sites for school custom business plan proofreading services for phd all about me papers type my religious studies creative writing write my film studies bibliography popular critical essay writer website usa top college essay proofreading websites for phd buy nursing dissertation abstract write my cheap college essay invisible man battle royal custom literature review editor sites uk popular dissertation introduction editing websites gb pay for my geometry dissertation methodology esl dissertation conclusion ghostwriting service best thesis proposal ghostwriter services for mba help me write political science movie review definition writing service online pay for my logic blog esl cv ghostwriters sites professional dissertation chapter ghostwriter website for school best content writers websites for school type my custom cheap essay on founding fathers popular movie review ghostwriting websites for school top masters essay writer site for phd esl dissertation editing service usa presentation topics pay to get history dissertation best biography proofreading sites top mba essay writing websites gb custom analysis essay writing for hire us popular dissertation conclusion ghostwriter sites for school custom best essay editor sites for mba norma rea top problem solving ghostwriters sites for phd college essay editing websites usa top university literature review ideas cheap argumentative essay writers service irony in scarlet letter challenges of being a teenage parent best dissertation proposal ghostwriter site online write me calculus paper best dissertation abstract editing sites for masters cheap thesis proposal ghostwriter websites au cheap admission paper proofreading website uk esl admission paper writers for hire for mba cheap content ghostwriter services pay to write popular creative essay on shakespeare analysis editing for hire au cheap descriptive essay ghostwriter website online cheap curriculum vitae ghostwriter for hire for college pay to do custom school essay professional reflective essay writers sites us write my best rhetorical analysis essay on donald trump help with analysis essay best assignment writers services us esl creative essay proofreading for hire usa custom dissertation results writer services ca write my ancient civilizations bibliography cheap bibliography writing service au popular school essay writer site for university pay for my esl critical essay on presidential elections rhetorical analysis editing website usa custom blog post writers service gb top reflective essay ghostwriter websites uk esl rhetorical analysis essay proofreading website au professional critical thinking writers sites us professional personal essay writer service ca esl course work proofreading websites for mba top dissertation abstract proofreading website gb help writing family and consumer science biography best biography ghostwriter website type my top persuasive essay on hacking cheap university essay editing website online type my best report online plautus menaechmi summary best presentation ghostwriters for hire online custom scholarship essay editing for hire for phd popular dissertation introduction writing service au calculus essay ghostwriters websites cheap literature review writers websites for university esl article review ghostwriting website popular biography ghostwriting websites us best essays writer services us best literature review writers sites ca cheap phd dissertation hypothesis help cheap phd paper advice professional masters article advice professional dissertation proposal ghostwriter site for university best resume writing websites for university professional college annotated bibliography help writing professional academic essay on hillary creative essay ghostwriting service ca custom personal statement editing service usa professional academic essay proofreading website for phd order best course work comparison of buddhism and christianity cheap mba essay editing for hire usa top phd critical essay help top expository essay writers for hire for university esl custom essay ghostwriters services us blog post ghostwriters services college pressure type my professional dissertation hypothesis online cheap masters essay on shakespeare analysis writing sites online top letter ghostwriting services uk anthropology essay proofreading site best papers proofreading websites for masters popular personal essay writers service for college best content proofreading website usa popular content ghostwriters website us letter proofreading site gb top descriptive essay writing for hire online professional school creative essay topic buy engineering content environmental studies essay writing website mathematics essay proofreading site professional course work editor website au top scholarship essay editor site gb custom literature review ghostwriter websites usa top dissertation methodology proofreading services for school custom phd essay writers websites us popular argumentative essay editing service for university critical analysis editor sites ca cheap phd essay editor website for masters letter from birmingham jail thesis algebra essay editing websites write my thesis best blog post writer services usa esl rhetorical analysis essay writer services for school professional college phd essay advice custom phd home work sample top dissertation proposal ghostwriter for hire us custom dissertation results writing websites for college type my trigonometry essays best thesis ghostwriter sites usa top annotated bibliography ghostwriter for hire usa paper writer services us professional thesis statement editor sites au professional essays writers for hire uk top application letter writer services usa custom scholarship essay ghostwriter website usa critical analysis essay ghostwriting site best book review ghostwriting sites for mba argumentative essay writer websites uk professional dissertation conclusion editing sites au write my law business plan custom masters essay writer site for university personal essay on technology custom dissertation editing websites gb popular mba admission essay ideas top custom essay writing site au write me esl university essay on presidential elections sociology proofreading service order life science term paper competitors of walmart popular application letter ghostwriting sites gb custom dissertation proposal writing websites online best biography ghostwriter site pay for custom college essay on pokemon go top papers ghostwriters services for phd top bibliography editing service for mba cheap expository essay writer services gb cheap home work editor sites uk zoology essay editor website professional descriptive essay editing website for college help me write literature movie review cheap creative essay writers service online buy environmental studies dissertation methodology custom movie review editor for hire gb cheap dissertation hypothesis writers site for masters popular paper writing service usa popular best essay ghostwriter service for masters best dissertation introduction ghostwriters service online business plan ghostwriting professional course work writers for hire black plague economic effects phd editing sites au top personal statement editing website for masters hobbes and locke professional resume ghostwriter site gb editorial essay example esl assignment writing service usa type my law case study cheap dissertation results ghostwriters sites online pay for my persuasive essay on civil war popular home work editing service au popular cheap essay editor service papers ghostwriting site us professional college research paper topics custom critical analysis essay writers for hire usa esl phd essay editing sites uk esl blog post writers sites professional university curriculum vitae help best expository essay proofreading for hire for college pay to do popular rhetorical analysis essay on civil war cheap resume editing site gb top home work writers site au popular thesis statement ghostwriters for hire us help with my poetry dissertation abstract cheap article review editor for hire us custom argumentative essay ghostwriter service for college article review writers website au custom dissertation introduction writing website for school help me write top university essay on hillary help with esl curriculum vitae online cheap thesis editing site for phd best admission paper ghostwriter sites for masters top dissertation ghostwriters service best masters dissertation conclusion examples best research proposal writer services top analysis essay proofreading services cheap presentation writing service uk best annotated bibliography ghostwriter sites ca popular expository essay writing for hire usa professional writer sites top report writing for hire for mba order english as second language home work popular book review writing website ca best reflective essay editing for hire online popular speech proofreading services uk popular phd essay ghostwriting website for college area 51 essay professional literature review editing website for mba custom problem solving ghostwriter service uk pay to get music annotated bibliography custom essays ghostwriter websites for mba popular dissertation chapter ghostwriter sites best academic essay ghostwriting services for phd article editor for hire cheap expository essay writing service us biological functions of water popular thesis statement ghostwriter for hire for university professional course work ghostwriters sites for school custom dissertation abstract editor sites gb pay to write esl persuasive essay on shakespeare pay to do statistics essays cheap reflective essay proofreading for hire for college cheap movie review ghostwriter for hire uk popular critical analysis essay ghostwriter sites online esl university essay writers websites for masters help me write family and consumer science blog custom assignment writing services gb custom cv ghostwriter website online descartes dualism quotes cheap best essay ghostwriting website help with criminal law article pay to write poetry admission paper write my popular school essay on hillary clinton custom phd annotated bibliography essay ghostwriters service uk best letter ghostwriting services au custom cheap essay editing site for college

  Bản quyền thuộc về: NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH

  Tổ 10, nghĩa đô, Cầu Giấy, Hà Nội

  CN NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH TẠI TP. HCM

  Số 124 , khu phố 9, phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP HCM

  Bán hàng Online: 0937 82 81 86