Sách Luật Thi Hành Án Dân Sự 2015

Sách Luật Thi Hành Án Dân Sự 2015

Sách luật thi hành án dân sự 2015 sửa đổi, bổ sung mới nhất có hiệu lực 1-7-2015 và hệ thống pháp luật Việt Nam về tố tụng dân sự, thi hành án dân sự

Untitled-1

Pháp luật dân sự và tố tụng dân sự đóng vai trò quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam, là công cụ pháp lý thúc đẩy và bảo đảm sự bình đẳng và an toàn trong các quan hệ dân sự, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội đất nước.
Ngày 25/11/2014, Quốc hội thông qua Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung (có hiệu lực từ ngày 01-7-2015), Luật có những điểm mới đáng chú ý sau: Người phải thi hành án có quyền ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án. Mở rộng thẩm quyền thi hành án của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự đối với Quyết định của Tòa án giải quyết phá sản. Thời hạn tự nguyện thi hành án là 10 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án (quy định trước đây là 15 ngày). Ngoài ra, Quốc hội còn thông qua Luật: Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13 ngày 24-11-2014; Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13 ngày 24-11-2014 có hiệu lực thi hành ngày 01-6-2016; và một số văn bản có liên quan khác như: Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24-11-2014 Về việc thi hành Luật Tổ chức tòa án nhân dân; NQ số 82/2014/QH13 ngày 24-11-2014 Về việc thi hành Luật Tổ chức viện kiểm sát nhân dân; TT số 18/2014/TT-BTC ngày 11-02-2014 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự; TTLT số 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP ngày 14-02-2014 Hướng dẫn khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự; TTLT số 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC ngày 28-3-2014 Hướng thi hành Điều 92 Bộ Luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi theo Luật sửa đổi Bộ luật tố tụng dân sự về định giá tài sản, thẩm định giá tài sản; TTLT số 01/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 06-01-2014 Hướng dẫn thi hành Điều 32a của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự…
Nhằm cung cấp cho bạn đọc các quy định pháp luật mới nhất về dân sự, tố tụng dân sự, thi hành án dân sự được thể hiện qua Luật Thi hành án dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự và các quy định liên quan… Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách: “LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 8 QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ TỐ TỤNG DÂN SỰ, THI HÀNH ÁN DÂN SỰ “
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Luật Thi hành án dân sự (đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Thi hành án dân sự số 64/2014/QH13);

Phần II. Bộ luật Tố tụng dân sự và văn bản mới nhất hướng dẫn thi hành;

Phần III. Quy định mới nhất về hòa giải và giải quyết tranh chấp đối với các vụ dân sự;

Phần IV. Quản lý phí, kinh phí và chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự;

Phần V. Hướng dẫn mới nhất về quản lý thi hành án dân sự và công tác cưỡng chế thi hành;

Phần VI. Công tác bồi thường và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thi hành án dân sự;

Phần VII. Luật Tổ chức Tòa án nhân dân – Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (có hiệu lực từ 01-6-2016) và các quy định có liên quan.
Cuốn sách tập hợp, biên soạn có hệ thống các quy định pháp luật về dân sự, tố tụng dân sự, thi hành án dân sự. Hy vọng cuốn sách sẽ có giá trị hữu ích đối với bạn đọc.
Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 436 trang, Giá: 335.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2015.

Sách Luật Doanh Nghiệp Áp Dụng Năm 2015

Trong thời điểm nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn thì việc phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp rất quan trọng, việc này sẽ giúp lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá đúng kết quả hoạt động của doanh nghiệp, xác định được những nguyên nhân tác động đến quá trình và kết quả của hoạt động kinh doanh, từ đó có những định hướng tốt hơn để giúp doanh nghiệp phát triển hiệu quả.
Ngày 26-11-2014, tại kỳ họp thứ VIII, khóa XIII Quốc hội thông qua 3 Luật có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tất cả đều có hiệu lực từ ngày 01-7-2015.
Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có rất nhiều điểm mới nổi bật, đáng chú ý như: Doanh nghiệp có quyền quyết định số lượng, hình thức và nội dung con dấu doanh nghiệp, Công ty TNHH, công ty cổ phần được quyền có nhiều người đại diện theo pháp luật; khi thành lập doanh nghiệp, người đăng ký thành lập phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp khi cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu…
Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 cũng có nhiều điểm mới như quy định thêm các đối tượng được ưu đãi đầu tư, bổ sung ngành, nghề ưu đãi đầu tư mới; quy định cụ thể các ngành, nghề ưu đãi.

luat-doanh-nghiep-2015

Luật Quản lý và sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 quy định rõ về các vấn đề liên quan đến việc đầu tư, bổ sung vốn nhà nước, các cơ chế về vốn, huy động vốn, thẩm quyền về vốn, quyết định đầu tư, quản lý nợ, đầu tư ra ngoài doanh nghiệp, cơ cấu lại vốn tại doanh nghiệp….
Bên cạnh đó, các Bộ có liên quan cũng ban hành các quy định pháp luật mới khác như: NĐ số 128/2014/NĐ-CP ngày 31-12-2014 về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước; NĐ số 115/2014/NĐ-CP ngày 03-12-2014 Quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp nhà nước; TT số 29/2014/TT-NHNN ngày 09-10-2014 Hướng dẫn các ngân hàng thương mại phối hợp với ngân hàng phát triển Việt Nam trong việc thực hiện cơ chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn…
Để các doanh nghiệp kịp thời có những tài liệu trên, Nhà xuất bản tài chính cho xuất bản cuốn sách: “LUẬT DOANH NGHIỆP – LUẬT ĐẦU TƯ – LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP   VÀ KỸ NĂNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP”

(áp dụng ngày 01-7-2015)
Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau:
Phần I. Kỹ năng phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Phần II. Luật Doanh nghiệp được thông qua tại kỳ họp thứ 8, khóa XIII
Phần III. Luật Đầu tư được thông qua tại kỳ họp thứ 8, khóa XIII
Phần IV. Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp được thông qua tại kỳ họp thứ 8, khóa XIII
Phần V. Chế độ giám sát, kiểm tra, quản lý hoạt động doanh nghiệp
Phần VI. Quy chế vay vốn ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hiệu quả
Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 444 trang, Giá: 350.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2015.

cheap custom essay editor website for mba esl movie review ghostwriters website usa pay to write masters essay on usa esl dissertation introduction editing websites top argumentative essay proofreading site for college top persuasive essay writer site for mba custom creative writing editing websites us top presentation editor service uk write custom academic essay on donald trump death of the moth summary esl dissertation proposal writers sites au custom phd essay editing websites au antebellum reform movement help me write math dissertation proposal professional critical analysis essay writers for hire usa top college case study ideas top blog post ghostwriters websites usa popular mba application letter example top reflective essay writing sites gb help with college essay on donald trump esl article ghostwriters website for phd cheap school speech example buy health admission essay phd essay editing websites au best dissertation ghostwriters site usa order school essay on brexit esl masters essay ghostwriting site for university write me popular assignment online best scholarship essay ghostwriting websites online help with my top article review online pay to get custom presentation online pay for women and gender studies course work okonkwo kills himself pay to get professional problem solving popular dissertation proposal ghostwriting service for masters help writing top academic essay on shakespeare the crucible and the red scare popular phd admission paper topic research paper ghostwriting website uk custom scholarship essay editing service usa custom rhetorical analysis essay writers websites us top problem solving writers website help with u.s. history and government course work best thesis writers website gb esl reflective essay proofreading services online custom personal statement ghostwriter website ca popular case study editing site for school popular content writer site au cheap masters essay editing website best dissertation proofreading websites cheap thesis statement ghostwriter sites online popular college biography examples pay to get leadership movie review professional dissertation conclusion ghostwriters site esl report editing websites us pay to write mathematics dissertation hypothesis custom bibliography ghostwriters websites us best literature review writer websites gb professional dissertation writer websites uk buy psychology thesis popular essays ghostwriter site for mba best article ghostwriting service usa literature review editor sites us best critical analysis essay ghostwriting website au esl annotated bibliography writing service online best dissertation chapter writers services professional letter writer for hire for school professional ghostwriters site us cheap creative essay editor site uk amy tans two kinds college writing websites usa top phd business plan advice cheap academic essay ghostwriting for hire usa custom presentation ghostwriters website gb cheap critical essay ghostwriter site the tragedy of othello cheap critical essay ghostwriting services online esl cheap essay ghostwriter for hire professional bibliography proofreading site for school popular article writing websites online esl content writing service gb help with my top reflective essay on usa popular dissertation abstract ghostwriting service for phd cheap dissertation writing websites us professional blog post writers sites au top dissertation hypothesis writers services au cheap blog post ghostwriter service for phd shakespeare studies essay ghostwriting for hire help with nursing admission paper esl bibliography writer services for college professional dissertation hypothesis writers website uk type my statistics dissertation professional critical essay editing sites gb custom letter proofreading service uk professional dissertation proposal writers sites usa popular cover letter ghostwriting services for university rhetorical analysis essay editing services ca custom personal essay ghostwriters website for masters esl application letter proofreading website ca perfect day for bananafish analysis pay to get popular custom essay online popular home work proofreading service for mba popular article ghostwriter websites cheap business plan editor for hire ca blog ghostwriting site ca esl research proposal editing site ca popular cv writers for hire ca professional bibliography writing website for phd esl scholarship essay editing website for masters cheap term paper writer websites ca remedial math writer services custom speech editor for hire gb esl dissertation abstract editor websites for school best thesis ghostwriters site ca top critical analysis essay editing website gb top business plan editing websites for masters custom best essay ghostwriting service professional rhetorical analysis essay writer site ca the birthmark characters cheap problem solving editor services uk esl dissertation results editor site uk cheap article review writing sites online professional dissertation results editor service for university cheap argumentative essay writers websites au esl reflective essay writer websites uk custom business plan editing site us cheap movie review ghostwriters website online help with my cheap school essay online custom analysis essay editor services au zoology editor website pay to get theater studies cv popular annotated bibliography ghostwriters websites for mba top admission paper ghostwriter websites us write my philosophy annotated bibliography help me write family and consumer science movie review popular essays writers for hire us phd essay editor services au write popular descriptive essay on civil war cheap research proposal writer websites ca cheap university essay writers websites ca best cover letter ghostwriter service us cheap papers writing website for phd the great depression essay application letter ghostwriter websites au help with geometry dissertation proposal cheap course work editing website popular reflective essay writer websites gb esl dissertation proposal ghostwriter website gb cheap cv writing sites for college custom analysis essay ghostwriter services for mba custom thesis writing for hire for phd professional masters essay ghostwriter for hire au popular thesis proposal writers websites for mba best dissertation proposal ghostwriters for hire gb help with my custom masters essay online best problem solving writer service for masters pay to write anthropology course work popular business plan editor website for phd help with my best home work application letter editing sites professional application letter editing services for masters type my geology problem solving top dissertation writing sites for college cheap biography ghostwriters sites for phd the secret lion by alberto alvaro rios cheap research paper editor services for masters popular literature review ghostwriter for hire for college critical analysis essay writers site online esl thesis proposal writer website for university university writing services online custom essays proofreading websites usa pay for medicine course work cheap writer for hire for mba cheap reflective essay ghostwriters services uk thesis editor website cheap papers editor sites for masters write me cheap analysis essay on founding fathers help with my professional critical essay on lincoln esl curriculum vitae ghostwriter site uk cheap school paper examples brave new world society help writing professional rhetorical analysis essay on shakespeare topic for university essay english as second language essay ghostwriters site best bibliography editor sites for phd professional creative essay writers services for school research proposal writers services online best presentation writer service us professional admission paper proofreading for hire uk help with my theater studies homework pay for my environmental studies content popular article review writer sites for masters top curriculum vitae proofreading services uk custom letter editor website for mba esl homework writing site ca esl admission paper writers services for mba dissertation hypothesis examples custom paper ghostwriting services gb write my popular university essay on lincoln custom university research paper help write medicine bibliography popular report editor service us esl cv editor websites usa popular thesis ghostwriting service uk professional school essay ghostwriters site for mba didion on morality custom mba blog post sample custom thesis ghostwriters websites for university fences by august wilson themes esl dissertation proposal proofreading services for mba cheap personal statement writers website for college home work writer sites ca help writing professional argumentative essay on donald trump top dissertation hypothesis proofreading websites ca top personal essay ghostwriting site for mba popular application letter writing website ca best business plan proofreading sites for university custom resume ghostwriters sites for phd popular argumentative essay writing service for masters esl dissertation ghostwriting site for phd cheap cover letter ghostwriter for hire au esl content editor service uk professional article editor sites for university custom blog ghostwriters sites for college pay to do top argumentative essay on hacking custom thesis statement ghostwriting websites curriculum vitae writers sites us rhetorical analysis ghostwriters website usa esl curriculum vitae editing sites custom research proposal ghostwriting services for college pay to get remedial math content professional descriptive essay proofreading services best mba essay proofreading site usa top report editor site for school cheap dissertation introduction writer website for mba esl research proposal proofreading sites au best mba essay writing website gb popular definition essay ghostwriters service for college best assignment writing websites gb do my geometry bibliography analysis editing website online order mathematics book review esl academic essay ghostwriting sites for mba popular literature review editing sites for college cheap blog post writers website for mba expository writers for hire uk law essay writing for hire custom course work writing for hire for university article review ghostwriter websites ca custom essays writer websites usa syrian refugee crisis essay write me speech cover letter top scholarship essay proofreading website online best admission essay editing websites for masters best literature review ghostwriters for hire online top dissertation methodology writers websites write me cheap dissertation chapter online admission essay writer sites us custom assignment writer sites for school esl dissertation hypothesis ghostwriting service online help me write psychology dissertation best cheap essay writers services uk professional term paper proofreading for hire for college popular dissertation hypothesis editor site creative essay editing services online popular homework proofreading websites ca buy film studies book review help me write top college essay on founding fathers cheap case study editor site uk custom thesis proposal editor websites us custom masters essay ghostwriting website for university cheap critical thinking writer website for phd analyzing ads essay esl ghostwriter site for school best personal essay ghostwriter sites usa popular creative essay ghostwriter site for masters order drama dissertation results family video employee best biography editor for hire us admission proofreading site au custom blog writers websites online popular thesis proposal writer sites for school professional course work writing for hire for masters esl blog post ghostwriter for hire gb cheap business plan writing service online best thesis proposal editing site us professional letter ghostwriter for hire for masters pay for popular persuasive essay on hillary clinton custom thesis proposal editor sites us esl literature review ghostwriter websites usa popular research paper writing services for phd popular dissertation chapter writers service ca professional analysis essay writing site gb popular curriculum vitae editor site for college professional admission paper writer site ca esl term paper editor sites au cheap masters essay proofreading site for phd pro con essay outline pay for my top expository essay on brexit pay to get mathematics biography cheap analysis essay writers websites for school top literature review writers service au do my journalism term paper thesis proofreading for hire au cell phone use while driving persuasive essay type my drama article business plan writing sites us write me professional creative essay on brexit esl report writing for hire for college write me cheap scholarship essay on presidential elections macbeth blood symbolism popular admission essay writing service us type my popular university essay on hillary cheap expository essay ghostwriter site online cheap scholarship essay ghostwriting website cheap creative writing ghostwriter for hire for mba popular critical essay writing services au popular article writer services gb best blog writing website for college esl university essay writers website for phd custom admission essay writer for hire gb professional mba essay editing website usa cheap essays writer website for mba professional movie review ghostwriter services us best thesis statement editor website gb popular university reflective essay topic esl admission essay writing service ca top college essay ghostwriting for hire for college custom school bibliography sample top problem solving ghostwriting site for college pay to get world literature presentation custom essays ghostwriters sites us cheap thesis ghostwriting websites usa best critical analysis essay proofreading site uk help with my accounting curriculum vitae esl thesis proposal writer site us professional blog proofreading website for masters do my esl masters essay on shakespeare popular course work writer for hire for mba elaine of astolat custom essay for masters pay for my culture assignment cheap phd essay writing sites gb popular dissertation introduction editor websites for college top blog post writing websites for masters esl home work ghostwriter service for masters top application letter editing sites ca curriculum vitae ghostwriter websites top descriptive essay editing websites for masters popular admission essay editing website au cheap analysis essay proofreading website for phd chemistry essay advice custom annotated bibliography editor sites usa cortez burning ships professional blog post editor website usa custom admission paper editor services for phd dissertation proofreading websites gb custom dissertation results ghostwriter service au thesis proposal ghostwriters websites au write my philosophy presentation popular essays editing website au write my film studies content professional dissertation ghostwriter websites uk custom presentation editor website ca popular report editing service gb custom curriculum vitae proofreading services au nhs paper example popular creative essay writing website au custom analysis essay writing services for university university editor site ca crucible salem witch trials mary oliver wild geese summary annotated bibliography proofreading for hire usa pay for my cheap essay pay to get management problem solving pay to write zoology annotated bibliography write astronomy argumentative essay cheap university essay writer services us best critical analysis essay ghostwriting for hire ca popular problem solving proofreading services for mba write my world literature course work cheap academic essay proofreading service online esl literature review ghostwriters sites for school a rose for emily analysis essay personal statement editor website ca pay for my poetry cover letter salem possessed chapter summary phillips vs martin marietta professional cover letter writer sites for university custom dissertation hypothesis writer service for college popular resume writer site gb top dissertation hypothesis editor websites gb write reflective essay on trump top cover letter writer for hire for college pay to write poetry article course work editing for hire uk best research proposal writing website for college best creative writing editing sites gb paper writer site uk professional reflective essay ghostwriter sites top analysis essay writing site online custom dissertation proposal ghostwriting for hire for university popular reflective essay proofreading services theology essay topics best personal statement writer for hire for university cheap movie review editing service uk esl masters scholarship essay topic best problem solving editing websites scholarship ghostwriting site best admission essay writing websites uk popular dissertation chapter editor service us professional resume writing website best presentation proofreading service ca best assignment writer website for university pay to write popular blog popular best essay writer websites us professional masters essay editing website for mba pay to get zoology article pay to get astronomy cv esl term paper ghostwriters websites for university custom phd essay editing for hire for masters best speech writing websites ca popular term paper ghostwriting sites au best literature review editing for hire au pay to write accounting article popular homework ghostwriters sites online write my esl scholarship essay on founding fathers professional dissertation results writers service uk legalizing gay marriage essay write critical analysis essay on usa best college dissertation conclusion assistance popular dissertation proposal writing service online blog post proofreading websites online jay gatsby character analysis essay best creative essay editor website for phd best dissertation hypothesis proofreading website ca identity essay examples popular dissertation editor services us type my earth science research paper custom phd essay writer websites us custom thesis proposal editor site for university best university content ideas custom dissertation proposal writers sites au custom research paper ghostwriters service us help with history admission essay top descriptive essay writer sites for school custom dissertation abstract ghostwriting site for school macbeth guilt quotes esl home work proofreading site for phd esl personal essay editor services uk top blog writers sites for phd buy professional university essay on hillary professional business plan ghostwriting service for university custom papers editing for hire for college esl mba essay editing for hire us cheap academic essay ghostwriters sites for mba buy art & architecture movie review best best essay editor service for university education essay writing website top letter ghostwriting site online top article editor for hire uk professional critical essay ghostwriter for hire ca essay on technology and society professional phd bibliography topics esl case study ghostwriting websites au esl dissertation methodology ghostwriter site for masters top phd essay ghostwriter services online custom dissertation ghostwriters for hire au professional cheap essay editor website for college best dissertation results ghostwriting services for school help writing mathematics personal statement help writing medicine annotated bibliography professional dissertation chapter writer website for mba custom paper proofreading websites usa professional expository essay editor site for university professional college essay ghostwriter website ca top college business plan sample top article proofreading service gb best dissertation introduction writers service gb cheap descriptive essay editing website online best presentation ghostwriters for hire for mba best critical analysis essay ghostwriter sites for university esl persuasive essay ghostwriter for hire uk cheap personal statement editor websites us professional custom essay writers services for mba report writing website usa help writing marketing admission paper esl university essay writer site us esl university essay ghostwriting service for school esl essay writing website uk professional essays editor websites online top academic essay writer site online best expository essay ghostwriting website online esl thesis statement ghostwriting websites pay for my education dissertation buy chemistry literature review best business plan editing website gb academic essay editing sites custom dissertation ghostwriters for hire for college popular movie review editor sites for masters