Sách Luật Thi Hành Án Dân Sự 2015

Sách Luật Thi Hành Án Dân Sự 2015

Sách luật thi hành án dân sự 2015 sửa đổi, bổ sung mới nhất có hiệu lực 1-7-2015 và hệ thống pháp luật Việt Nam về tố tụng dân sự, thi hành án dân sự

Untitled-1

Pháp luật dân sự và tố tụng dân sự đóng vai trò quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam, là công cụ pháp lý thúc đẩy và bảo đảm sự bình đẳng và an toàn trong các quan hệ dân sự, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội đất nước.
Ngày 25/11/2014, Quốc hội thông qua Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung (có hiệu lực từ ngày 01-7-2015), Luật có những điểm mới đáng chú ý sau: Người phải thi hành án có quyền ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án. Mở rộng thẩm quyền thi hành án của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự đối với Quyết định của Tòa án giải quyết phá sản. Thời hạn tự nguyện thi hành án là 10 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án (quy định trước đây là 15 ngày). Ngoài ra, Quốc hội còn thông qua Luật: Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13 ngày 24-11-2014; Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13 ngày 24-11-2014 có hiệu lực thi hành ngày 01-6-2016; và một số văn bản có liên quan khác như: Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24-11-2014 Về việc thi hành Luật Tổ chức tòa án nhân dân; NQ số 82/2014/QH13 ngày 24-11-2014 Về việc thi hành Luật Tổ chức viện kiểm sát nhân dân; TT số 18/2014/TT-BTC ngày 11-02-2014 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự; TTLT số 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP ngày 14-02-2014 Hướng dẫn khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự; TTLT số 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC ngày 28-3-2014 Hướng thi hành Điều 92 Bộ Luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi theo Luật sửa đổi Bộ luật tố tụng dân sự về định giá tài sản, thẩm định giá tài sản; TTLT số 01/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 06-01-2014 Hướng dẫn thi hành Điều 32a của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự…
Nhằm cung cấp cho bạn đọc các quy định pháp luật mới nhất về dân sự, tố tụng dân sự, thi hành án dân sự được thể hiện qua Luật Thi hành án dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự và các quy định liên quan… Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách: “LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 8 QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ TỐ TỤNG DÂN SỰ, THI HÀNH ÁN DÂN SỰ “
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Luật Thi hành án dân sự (đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Thi hành án dân sự số 64/2014/QH13);

Phần II. Bộ luật Tố tụng dân sự và văn bản mới nhất hướng dẫn thi hành;

Phần III. Quy định mới nhất về hòa giải và giải quyết tranh chấp đối với các vụ dân sự;

Phần IV. Quản lý phí, kinh phí và chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự;

Phần V. Hướng dẫn mới nhất về quản lý thi hành án dân sự và công tác cưỡng chế thi hành;

Phần VI. Công tác bồi thường và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thi hành án dân sự;

Phần VII. Luật Tổ chức Tòa án nhân dân – Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (có hiệu lực từ 01-6-2016) và các quy định có liên quan.
Cuốn sách tập hợp, biên soạn có hệ thống các quy định pháp luật về dân sự, tố tụng dân sự, thi hành án dân sự. Hy vọng cuốn sách sẽ có giá trị hữu ích đối với bạn đọc.
Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 436 trang, Giá: 335.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2015.

Sách Luật Doanh Nghiệp Áp Dụng Năm 2015

Trong thời điểm nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn thì việc phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp rất quan trọng, việc này sẽ giúp lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá đúng kết quả hoạt động của doanh nghiệp, xác định được những nguyên nhân tác động đến quá trình và kết quả của hoạt động kinh doanh, từ đó có những định hướng tốt hơn để giúp doanh nghiệp phát triển hiệu quả.
Ngày 26-11-2014, tại kỳ họp thứ VIII, khóa XIII Quốc hội thông qua 3 Luật có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tất cả đều có hiệu lực từ ngày 01-7-2015.
Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có rất nhiều điểm mới nổi bật, đáng chú ý như: Doanh nghiệp có quyền quyết định số lượng, hình thức và nội dung con dấu doanh nghiệp, Công ty TNHH, công ty cổ phần được quyền có nhiều người đại diện theo pháp luật; khi thành lập doanh nghiệp, người đăng ký thành lập phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp khi cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu…
Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 cũng có nhiều điểm mới như quy định thêm các đối tượng được ưu đãi đầu tư, bổ sung ngành, nghề ưu đãi đầu tư mới; quy định cụ thể các ngành, nghề ưu đãi.

luat-doanh-nghiep-2015

Sách luật doanh nghiệp áp dụng năm 2015

Luật Quản lý và sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 quy định rõ về các vấn đề liên quan đến việc đầu tư, bổ sung vốn nhà nước, các cơ chế về vốn, huy động vốn, thẩm quyền về vốn, quyết định đầu tư, quản lý nợ, đầu tư ra ngoài doanh nghiệp, cơ cấu lại vốn tại doanh nghiệp….
Bên cạnh đó, các Bộ có liên quan cũng ban hành các quy định pháp luật mới khác như: NĐ số 128/2014/NĐ-CP ngày 31-12-2014 về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước; NĐ số 115/2014/NĐ-CP ngày 03-12-2014 Quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp nhà nước; TT số 29/2014/TT-NHNN ngày 09-10-2014 Hướng dẫn các ngân hàng thương mại phối hợp với ngân hàng phát triển Việt Nam trong việc thực hiện cơ chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn…
Để các doanh nghiệp kịp thời có những tài liệu trên, Nhà xuất bản tài chính cho xuất bản cuốn sách: “LUẬT DOANH NGHIỆP – LUẬT ĐẦU TƯ – LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP   VÀ KỸ NĂNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP”

(áp dụng ngày 01-7-2015)
Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau:
Phần I. Kỹ năng phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Phần II. Luật Doanh nghiệp được thông qua tại kỳ họp thứ 8, khóa XIII
Phần III. Luật Đầu tư được thông qua tại kỳ họp thứ 8, khóa XIII
Phần IV. Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp được thông qua tại kỳ họp thứ 8, khóa XIII
Phần V. Chế độ giám sát, kiểm tra, quản lý hoạt động doanh nghiệp
Phần VI. Quy chế vay vốn ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hiệu quả
Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 444 trang, Giá: 350.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2015.

the tortilla curtain sparknotes bullying essays 5 paragraph top admission essay editing site usa professional blog writer for hire uk reflective writers services gb best speech writers site for phd esl college curriculum vitae advice seven pounds wikipedia cheap biography ghostwriting sites for university shakespeare studies essay writer site cheap mba book review examples custom school essays ideas best book review ghostwriter websites for university pay to write art & architecture home work custom case study ghostwriters service for masters help writing sociology resume best business plan proofreading service best research proposal editing websites for phd professional application letter writing website au help writing professional rhetorical analysis essay on shakespeare australian involvement in vietnam custom case study editing sites for school top argumentative essay proofreading services for masters cheap phd essay ghostwriting sites us top thesis statement editor websites for college best thesis proposal writing sites for mba professional report writers website for college cheap speech writing services custom application letter writer services for mba write my health thesis statement top school essay writing service for mba do my cheap school essay on founding fathers custom school research proposal help professional personal essay writing site for mba professional speech ghostwriters for hire gb best biography ghostwriters website au write my custom critical analysis essay on civil war best personal essay ghostwriters services gb pay for cheap academic essay on lincoln shakespeare studies essay ghostwriting for hire esl case study proofreading services best phd research proposal sample popular dissertation conclusion writing websites for university help with cheap dissertation custom resume proofreading service for university communication editor for hire esl dissertation writing service ca top home work ghostwriter site pay to get art & architecture research proposal popular curriculum vitae ghostwriters site for school help with popular paper cheap cover letter editor services au custom dissertation proposal writers website for masters pay for my professional descriptive essay on usa julius caesar tragic hero essay write astronomy blog post pay to get health dissertation chapter esl argumentative essay ghostwriters services us best bibliography editor for hire uk best homework ghostwriter site ca cheap resume writing website for college best business plan ghostwriter services uk top custom essay ghostwriting sites au custom cover letter editor website for mba popular creative essay writer website for mba custom dissertation conclusion writers website for masters best personal essay ghostwriters website for mba feminism essay popular presentation writing website online top mba article review ideas popular book review editing sites uk best cover letter writer websites for mba family and consumer science ghostwriting service blog post editor site gb top masters article topic professional definition essay editor site for university best masters thesis statement sample best critical thinking ghostwriting website gb esl article review editing sites usa top essays writer services uk custom paper ghostwriters website custom curriculum vitae writing services for phd best dissertation introduction ghostwriter websites best phd creative writing ideas buy music personal statement best dissertation introduction writing for hire usa best phd essay editing website gb custom personal statement writing services for school cheap phd essay topics popular book review writing service online esl university article example pay to do top argumentative essay on hacking cheap essays ghostwriter for hire usa pay to do human resource management term paper cheap argumentative essay writing for hire online research proposal ghostwriter services us the genet affair popular thesis statement editor for hire for mba popular resume ghostwriters services for college professional editor for hire for college cheap university article review advice top business plan ghostwriter sites uk best case study editor service for mba popular dissertation abstract editing sites for mba top reflective essay ghostwriters services for school custom phd paper advice esl dissertation hypothesis proofreading for hire gb order esl course work online popular argumentative essay writers for hire for masters movie review ghostwriting services gb religious studies editor sites describe manifest destiny art & architecture essay writer service professional homework ghostwriter services for university pay to do popular phd essay popular cv proofreading websites for mba pay to get custom phd essay becoming a world power best scholarship essay writing service for school popular dissertation hypothesis editing for hire ca best essay writing website us custom creative writing writer site uk custom dissertation methodology ghostwriters services online custom dissertation chapter editor sites online pay to get top phd essay on lincoln esl dissertation introduction editing websites for mba order esl descriptive essay on civil war custom scholarship essay proofreading website for phd hamlet research paper write me life science research proposal danger zone book best homework writing website ca best research paper editing for hire usa professional phd essay editing websites for mba cheap academic essay editing websites custom college essay editing websites for mba best biography proofreading websites ca university editor websites popular university home work help critical essay ghostwriters site au custom term paper writer site for university top movie review editing site for university esl biography proofreading sites for university custom mba speech topics custom thesis statement editor service usa cheap literature review writing website popular reflective essay writing services au popular curriculum vitae ghostwriters website online esl school problem solving ideas pay to get cheap resume online my forbidden face top dissertation conclusion writing service for mba film studies ghostwriter site best article review proofreading for hire for school esl university essay writing service us popular expository essay writing website uk tourism writer for hire help me write top letter top writer for hire for school human rights research paper write law business plan professional essays editing service gb should internet be censored popular cheap essay writing site for school esl custom essay on trump best home work ghostwriting site for school critical analysis ghostwriter service ca professional masters school essay topics popular content writer site au type my science personal statement when was king louis executed pay for drama curriculum vitae top personal statement editor services gb popular curriculum vitae writer website for college professional assignment proofreading services ca cheap paper writers site for phd cheap college essays topic cheap argumentative essay ghostwriter websites gb esl phd essay editing site ca help with my professional phd essay on hillary clinton university ghostwriter service online top rhetorical analysis essay proofreading service for masters write my expository essay on donald trump professional course work ghostwriter website for university popular mba dissertation chapter professional research proposal writing for hire for college professional school research proposal topic esl creative essay proofreading services ca cheap term paper writer sites online esl dissertation writer for hire online best dissertation results editor for hire online professional bibliography ghostwriting services gb case study proofreading for hire resume writer for hire gb ordinary people novel deviance topics cheap critical analysis essay ghostwriter services gb lady macbeth character traits popular admission essay editing website au custom essay for masters cheap expository essay proofreading for hire for school basketball essays custom proofreading service professional book review ghostwriter for hire ca world literature essay editing websites pay for my physics homework custom critical thinking ghostwriters websites best college essay ghostwriting website for phd pay to write custom phd essay on hillary personal essay ghostwriters websites au best annotated bibliography ghostwriter site for school popular business plan editor site for phd do my cheap speech immigrant experience essay top proofreading for hire us pay to do esl expository essay on pokemon go red scare vs salem witch trials esl dissertation hypothesis writer for hire usa assignment proofreading for hire au popular admission essay ghostwriter websites gb time phased budget template cheap home work ghostwriter websites for university pay to do management dissertation chapter custom phd essay writers website for masters custom research proposal proofreading website for mba professional thesis writers sites uk best writer service usa academic essay proofreading services best blog editing service for mba professional phd essay writing websites ca popular resume editor service online cheap problem solving writing site uk custom resume writers services uk why its important to vote best admission essay ghostwriter services for masters article editor for hire online popular masters article review sample esl mba business plan sample esl expository essay ghostwriters service gb book review writer site au custom dissertation writing service best case study writing service gb cheap bibliography ghostwriters sites usa best research proposal writer services for college top dissertation chapter ghostwriters services for university my ideal person custom curriculum vitae editor sites au custom custom essay ghostwriters sites usa pay for my popular academic essay write english case study help me write custom critical essay on civil war top term paper writers for hire au descriptive essay ghostwriters site cheap content writing sites for university popular dissertation ghostwriter services for school custom personal statement writing service us popular dissertation introduction proofreading services for phd top blog post ghostwriting services ca help writing best persuasive essay on brexit professional creative essay on shakespeare best blog post ghostwriting websites uk custom cover letter ghostwriter for hire ca pay to do professional persuasive essay online rise of political parties in the 1790s write me esl creative essay on civil war best cheap essay writers services online do my political science admission paper essay on entrepreneurship pay to get popular personal essay on hillary clinton cheap dissertation introduction ghostwriters services for university top college scholarship essay advice popular university problem solving help pay for music dissertation conclusion pay to do psychology cover letter best blog post editing services for college themes in oliver twist top dissertation hypothesis proofreading for hire custom book review writers site online best speech writer for hire for college popular case study ghostwriter websites au popular application letter editing websites for mba custom article writer for hire gb custom descriptive essay proofreading service uk pay to write argumentative essay on pokemon go family heritage meaning botany essay proofreading site top college essay ghostwriting service for university popular speech editor service for phd samneric in lord of the flies pay to get astronomy problem solving custom dissertation ghostwriter website usa custom blog post ghostwriter sites uk cheap rhetorical analysis essay writers for hire for phd pay to write critical analysis essay help writing esl school essay on trump top article review writing site uk u.s. history and government essay writing service research proposal writer website gb pay for mathematics course work cheap rhetorical analysis essay writer website gb custom personal statement ghostwriters sites us custom dissertation writer website for university cheap critical analysis essay ghostwriter websites for mba cheap expository essay writers website usa custom book review ghostwriting service usa cheap annotated bibliography writers site for school professional analysis essay ghostwriters service au esl mba essay editing website uk esl report ghostwriters for hire for university help with cheap expository essay on hillary clinton custom phd essay editing sites us esl thesis proposal ghostwriting website cheap dissertation chapter writers service for school write best expository essay on hillary clinton the crucible thomas putnam pay for my professional descriptive essay on hillary top rhetorical analysis essay editor for hire for university the darling anton chekhov write my popular university essay on lincoln pay to get world literature dissertation abstract professional thesis proposal proofreading services for university professional critical thinking ghostwriters websites for school top cheap essay ghostwriters sites for college cheap thesis writing website for mba write music business plan mill harm principle cheap research proposal writers for hire for college order custom personal essay on lincoln professional university assignment advice top cheap essay ghostwriter for hire for school help writing mathematics curriculum vitae red scare and salem witch trials composition essay ghostwriters website best best essay writing websites au what is article 231 esl book review proofreading services for phd professional best essay proofreading for hire usa paper proofreading services au esl problem solving writing services uk pay to get professional critical analysis essay on trump popular speech writers service us top paper ghostwriter site gb professional blog proofreading websites for mba best persuasive essay ghostwriter sites for phd pay to get popular custom essay on presidential elections pay for my poetry course work custom cv writer services for masters custom biography writers site for mba custom article review writer site for college esl mba creative writing topics professional curriculum vitae ghostwriters websites uk professional letter ghostwriter for hire for masters best essay writing websites for mba top admission essay ghostwriting websites ca cheap mba essay ghostwriter websites usa bibliography ghostwriting site gb help writing ancient civilizations letter professional report editing service for university custom school definition essay sample cheap article review proofreading website for college professional presentation writers services gb top persuasive essay editing service gb help me write geography papers esl school essay writer website us top creative writing ghostwriting website for college esl writing site for university help writing top rhetorical analysis essay on usa write essay help me write cheap definition essay on civil war esl custom essay ghostwriter for hire usa popular papers ghostwriter websites for masters top presentation ghostwriting site us esl cv writing website for phd top admission essay editing site for mba pay for my popular university essay on presidential elections top content ghostwriters websites for school acquired need theory best dissertation hypothesis proofreading services macbeth witch quotes popular cv editing sites gb professional definition essay ghostwriting for hire for masters esl annotated bibliography editor website for masters cheap business plan ghostwriting sites ca best business plan ghostwriter sites au academic essay writers websites ca popular business plan writer websites for college write me custom critical essay on pokemon go top application letter ghostwriter sites au help with esl creative essay top mba cv samples top school definition essay advice best persuasive essay ghostwriters site for school pay to do custom admission paper custom custom essay editing website for phd cheap dissertation results proofreading service for phd top critical analysis essay ghostwriting site for mba help me write custom college essay on founding fathers cheap thesis proofreading service usa cheap admission essay writer site for school best annotated bibliography ghostwriting website online custom home work writer site usa help me write esl college essay on hacking esl blog editing for hire for phd popular bibliography editing service au cultural differences between us and india cheap thesis proposal writers services for school write best scholarship essay on donald trump professional papers editor services for masters cheap problem solving editing sites top research proposal proofreading websites for mba cheap best essay writing websites for university order esl academic essay on shakespeare pay to do english as second language dissertation hypothesis pay to get human resource management dissertation introduction cheap biography ghostwriter site for masters professional business plan ghostwriter services usa best definition essay writer site for school top best essay writers for hire us write content online calculus essay proofreading site esl creative essay ghostwriting websites us article review writing site usa popular movie review proofreading websites online professional biography ghostwriter website uk esl business plan editor services for school type my best expository essay online esl dissertation ghostwriter website for mba professional cover letter writer service us professional dissertation results editor site for university best school essay ghostwriters for hire professional analysis essay editing for hire us custom bibliography proofreading services us cheap letter editing service for phd top research proposal writing website for mba best reflective essay editor website us popular college dissertation introduction advice best book review ghostwriting sites us masters editor service online respiratory system essay write me best phd essay on presidential elections cheap personal statement writing services for school speech ghostwriters websites online top term paper writers service usa esl reflective essay ghostwriting for hire for school custom paper ghostwriting services gb best thesis statement editor sites for university top literature review ghostwriters sites speech writers sites online popular case study editing site for school professional dissertation abstract ghostwriting sites ca professional admission essay editor websites for phd content writers for hire us write human resource management dissertation chapter professional dissertation writing for hire for college professional letter ghostwriter services us professional thesis proposal editor service for masters celia a slave summary professional paper ghostwriters sites ca help writing drama content custom phd essay editing for hire for masters cheap dissertation abstract writer sites cheap creative essay ghostwriter websites for masters cheap cover letter ghostwriting website for mba popular papers editing for hire gb pay for my ancient civilizations essay professional presentation ghostwriter websites ca best annotated bibliography editing site for university professional cover letter editing service usa esl ghostwriter for hire for college esl college article topics cheap mba essay ghostwriting website ca tobacco essay pay to get government resume professional assignment writer service ca help me write criminal law speech esl paper editor for hire usa custom analysis essay writers service online best report editor website usa top argumentative essay proofreading site for college best custom essay ghostwriting for hire online help with best business plan online cheap expository essay editor websites au custom mba essay ghostwriting website usa pay to get music book review esl dissertation ghostwriter services us diabetes research paper dissertation conclusion ghostwriting site custom blog post ghostwriting websites ca top annotated bibliography ghostwriting websites ca cheap essays ghostwriting for hire for college blood meridian themes professional homework writing website gb esl critical thinking writer services for university pay to write journalism case study esl college admission paper topics best blog ghostwriting website online essay writers site usa professional papers editor sites us professional book review ghostwriting sites usa popular masters case study topics