Sách Luật Thi Hành Án Dân Sự 2015

Sách Luật Thi Hành Án Dân Sự 2015

Sách luật thi hành án dân sự 2015 sửa đổi, bổ sung mới nhất có hiệu lực 1-7-2015 và hệ thống pháp luật Việt Nam về tố tụng dân sự, thi hành án dân sự

Untitled-1

Pháp luật dân sự và tố tụng dân sự đóng vai trò quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam, là công cụ pháp lý thúc đẩy và bảo đảm sự bình đẳng và an toàn trong các quan hệ dân sự, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội đất nước.
Ngày 25/11/2014, Quốc hội thông qua Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung (có hiệu lực từ ngày 01-7-2015), Luật có những điểm mới đáng chú ý sau: Người phải thi hành án có quyền ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án. Mở rộng thẩm quyền thi hành án của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự đối với Quyết định của Tòa án giải quyết phá sản. Thời hạn tự nguyện thi hành án là 10 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án (quy định trước đây là 15 ngày). Ngoài ra, Quốc hội còn thông qua Luật: Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13 ngày 24-11-2014; Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13 ngày 24-11-2014 có hiệu lực thi hành ngày 01-6-2016; và một số văn bản có liên quan khác như: Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24-11-2014 Về việc thi hành Luật Tổ chức tòa án nhân dân; NQ số 82/2014/QH13 ngày 24-11-2014 Về việc thi hành Luật Tổ chức viện kiểm sát nhân dân; TT số 18/2014/TT-BTC ngày 11-02-2014 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự; TTLT số 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP ngày 14-02-2014 Hướng dẫn khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự; TTLT số 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC ngày 28-3-2014 Hướng thi hành Điều 92 Bộ Luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi theo Luật sửa đổi Bộ luật tố tụng dân sự về định giá tài sản, thẩm định giá tài sản; TTLT số 01/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 06-01-2014 Hướng dẫn thi hành Điều 32a của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự…
Nhằm cung cấp cho bạn đọc các quy định pháp luật mới nhất về dân sự, tố tụng dân sự, thi hành án dân sự được thể hiện qua Luật Thi hành án dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự và các quy định liên quan… Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách: “LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 8 QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ TỐ TỤNG DÂN SỰ, THI HÀNH ÁN DÂN SỰ “
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Luật Thi hành án dân sự (đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Thi hành án dân sự số 64/2014/QH13);

Phần II. Bộ luật Tố tụng dân sự và văn bản mới nhất hướng dẫn thi hành;

Phần III. Quy định mới nhất về hòa giải và giải quyết tranh chấp đối với các vụ dân sự;

Phần IV. Quản lý phí, kinh phí và chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự;

Phần V. Hướng dẫn mới nhất về quản lý thi hành án dân sự và công tác cưỡng chế thi hành;

Phần VI. Công tác bồi thường và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thi hành án dân sự;

Phần VII. Luật Tổ chức Tòa án nhân dân – Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (có hiệu lực từ 01-6-2016) và các quy định có liên quan.
Cuốn sách tập hợp, biên soạn có hệ thống các quy định pháp luật về dân sự, tố tụng dân sự, thi hành án dân sự. Hy vọng cuốn sách sẽ có giá trị hữu ích đối với bạn đọc.
Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 436 trang, Giá: 335.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2015.

SÁCH LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN ÁP DỤNG 1/7/2015

Ngày 27-11-2014, tại kỳ họp thứ 8, khóa XIII Quốc hội đã thông qua Luật Công an số 73/2014/QH13 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2015); Luật có nhiều điểm mới, trong đó nội dung được quan tâm là quy định về hệ thống cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân. Việc thăng, phong cấp bậc hàm đã có nhiều thay đổi, kể cả đối với sinh viên, học sinh tốt nghiệp các trường CAND; Giảm số lượng sĩ quan cấp tướng; Quy định cụ thể cấp bậc hàm sĩ quan Công an biệt phái…

CAM-NANG-PHAP-LUAT-DANH-CHO-CONG-AN-NHAN-DAN

Trước đó, ngày 20-11-2014 Quốc hội cũng thông qua nhiều dự án Luật quan trọng liên quan đến công tác tư pháp – hộ tịch như: Luật Căn cước công dân số 59/2014/QH13, quyết định cấp thẻ Căn cước công dân cho mọi công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên từ ngày 01/01/2016; Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016, quy định mọi công dân Việt Nam, người không quốc tịch thường trú tại Việt Nam đều phải đăng ký hộ tịch với mức lệ phí theo quy định.
Bên cạnh đó, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan cũng đã ban hành biện pháp thi hành Luật Cư trú cùng nhiều văn bản pháp quy mới liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh, tiếp công dân, hoạt động hòa giải cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo, quản lý hộ tịch như: Luật xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người Việt Nam số  47/2014/QH13 (có hiệu lực thi hành từ 01-01-2015); NĐ số 64/2014/NĐ-CP ngày 26-06-2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; NQ số 759/2014/UBTVQH13 ngày 15-5-2014 Quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân…
Để giúp các cơ quan quản lý nhà nước kịp thời nắm bắt những thông tin trên cũng hỗ trợ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bảo đảm những quy định mới trên thực sự đi vào cuộc sống; Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách “CẨM NANG PHÁP LUẬT DÀNH CHO NGÀNH CÔNG AN NHÂN DÂN- LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 8, KHÓA XIII ( CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01-07-2015)”.
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Luật Cư trú và hướng dẫn mới nhất về quản lý cư trú;

Phần II. Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, khóa XIII (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2015);

Phần III. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, khóa XIII; Phần IV. Luật Công chứng được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, khóa XIII (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2015);

Phần V. Luật Tiếp công dân – Luật Hòa giải cơ sở và hướng dẫn giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính; Phần VI. Hướng dẫn quản lý nhập, xuất cảnh và quản lý tờ khai nhập cảnh/xuất cảnh;

Phần VII. Quy chế quản lý ghi chép, lưu trữ và đăng ký hộ tịch;

Phần VIII. Luật Công an nhân dân được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8, khóa XIII (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2015); Phần IX. Luật Căn cước Công dân được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8, khóa XIII (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2016); Phần X. Luật Hộ tịch được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, khóa XIII (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2016).
Nội dung cuốn sách hệ thống các chế định pháp luật liên quan. Hy vọng cuốn sách sẽ giúp cho lực lượng cán bộ, công chức công tác tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tìm hiểu và áp dụng đúng chính sách pháp luật.
Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 436 trang, Giá: 335.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2015.

Từ khóa tìm kiếm trên google:

  • luat thi hanh an dan su 2015
do my best college essay on hillary clinton popular assignment ghostwriter websites au popular masters essay writing for hire us order geometry biography esl letter ghostwriter websites ca song edmund waller best bibliography ghostwriting websites au professional thesis proposal writing site online write me biology thesis proposal top thesis statement ghostwriting service curiosity by alastair reid top presentation editing site for phd esl dissertation conclusion writing services for mba order essays respect in the military pay to write literature critical thinking creative essay writers site uk help with esl rhetorical analysis essay on lincoln top presentation ghostwriter site for school resolving power equation cheap masters resume samples professional resume writer for hire for masters pay to write leadership essay pay to write professional argumentative essay on trump expository editing sites online cheap masters essay writing websites best research proposal writing service gb professional rhetorical analysis essay writers service gb custom analysis essay ghostwriting websites for school popular annotated bibliography editing site for university popular homework ghostwriters website for college pay to do cheap definition essay on donald trump professional speech writing websites for school cheap home work writing service for phd top assignment writing website usa cheap bibliography writing services for masters top argumentative essay writers website usa do my engineering argumentative essay esl definition essay ghostwriting for hire for mba top essay ghostwriting for hire us professional personal essay editor for hire for mba professional critical essay ghostwriter service gb birthday party essay popular dissertation proposal ghostwriter sites au professional annotated bibliography editor websites for mba thesis statement ghostwriting website ca popular report editor service for masters custom school essay editing website for college popular critical analysis essay on usa letter editor websites uk pay for my religious studies dissertation methodology best analysis essay ghostwriter site for phd blog post ghostwriting site esl academic essay editing service ca top report writers websites au top blog writer service usa best school essay writing services us help with best rhetorical analysis essay on civil war help with esl college essay on lincoln help writing custom dissertation introduction online top rhetorical analysis essay writers websites usa best expository essay editing site for college esl content ghostwriters for hire for school cheap analysis essay editing for hire pay for communication dissertation popular reflective essay writing service gb cheap home work ghostwriter service online custom mba book review ideas custom literature review writers services au top university essay ghostwriter sites custom case study proofreading services au custom definition essay ghostwriters site esl creative essay ghostwriter sites us canterbury tales squire popular content ghostwriter for hire ca custom papers writer services for mba popular book review ghostwriters site for mba esl dissertation proposal ghostwriting websites for university professional blog ghostwriting sites online under jeffersonian republicanism esl creative writing editing websites for masters best editing service cheap term paper writer services usa esl dissertation results ghostwriting site uk religious studies ghostwriter websites custom literature review proofreading service for phd custom case study writing site au professional thesis statement editor sites au professional home work ghostwriters sites for phd professional problem solving editor sites popular book review writing websites for masters esl business plan writers for hire for masters members of the triple alliance cheap dissertation proposal editing service for phd do my shakespeare studies assignment cheap university dissertation conclusion topics professional phd papers example esl argumentative essay ghostwriting service for phd esl article editor website us research proposal ghostwriter service uk professional masters literature review topics custom essay editing service for masters best essays editing service ca professional admission paper editor sites for school custom school essay writer sites au best dissertation hypothesis ghostwriter site online professional descriptive essay editor services for phd best blog post editor website online self-reliance emerson analysis best application letter ghostwriting services for university esl dissertation methodology ghostwriting sites for masters popular research proposal writer sites for school popular annotated bibliography ghostwriter service ca best phd business plan topics popular definition essay ghostwriting website gb esl business plan proofreading site for phd persuasive essay ghostwriting website au professional cv editor website write management paper custom college dissertation abstract samples top dissertation proofreading for hire for college top school literature review topics esl dissertation introduction editing services gb popular admission essay ghostwriters services for college popular dissertation chapter ghostwriters site for phd pay to get best admission essay on shakespeare top masters essay ghostwriter for hire for masters cheap custom essay writing website for school write my english as second language cv write me esl phd essay on donald trump professional best essay proofreading websites for masters professional cover letter editor for hire for college esl personal statement ghostwriters website for masters custom book review ghostwriter service usa letter from birmingham city jail summary article review writer for hire usa professional rhetorical analysis essay ghostwriters services usa best best essay writer sites uk sociology ghostwriter website popular creative writing ghostwriting service for mba dissertation abstract writers services gb popular thesis statement writers websites nancy oliver twist help writing top report mcdonalds customer support esl reflective essay editor site for phd popular phd essay ghostwriter websites for school best dissertation chapter writers service uk top homework editing sites popular critical analysis essay ghostwriting for hire for phd best phd problem solving buy chemistry bibliography best literature review writing sites usa definition essay editor services us professional annotated bibliography writing sites for mba pay to get family and consumer science term paper custom biography ghostwriters website au top dissertation hypothesis ghostwriter sites custom report ghostwriter websites for school best dissertation chapter writer site online top critical analysis essay writer sites au custom book review writing websites for masters professional homework writing sites for school descriptive essay writer for hire online popular article editing sites gb best mba presentation example buy philosophy biography cinnamon peeler esl reflective essay editor site au custom dissertation results proofreading website usa professional college essay writers for hire usa imagery in animal farm best college essay ghostwriter service popular critical thinking proofreading for hire for college best mba essay ghostwriting website top academic essay writer sites usa buy esl rhetorical analysis essay on civil war cheap creative writing editor website for mba professional creative writing editor website for mba pay for custom creative essay on shakespeare write me logic research proposal professional movie review editing services for mba professional research paper writers websites for university top papers writing sites gb cheap blog post writers site au top dissertation writing for hire gb best masters personal essay example top book review writing website for masters popular dissertation hypothesis editing website for phd cheap dissertation abstract writers for hire uk write anthropology dissertation hypothesis business plan ghostwriters site gb do my women and gender studies personal statement professional masters essay writers services popular cv ghostwriter sites gb popular book review writers sites custom university descriptive essay topic cheap article review writing for hire uk best term paper ghostwriter websites for college health essay editing website write my finance dissertation methodology custom expository essay writers sites for phd professional descriptive essay writer service for school scott amedure cheap personal statement ghostwriting services for phd help with my cheap university essay on presidential elections popular argumentative essay writing site online buy history cover letter best course work editing for hire for mba esl blog writing websites usa custom biography editor for hire uk best research proposal writers for hire for university custom dissertation hypothesis editor services for masters write astronomy annotated bibliography letter writing sites uk custom creative essay editor service us cheap presentation writer site for mba best mba thesis top biography writing website for school pay to get calculus personal statement professional blog post writers services gb esl critical thinking ghostwriters site online professional cheap essay editing services for masters why was imperialism a cause of ww1 popular school dissertation proposal samples custom university term paper ideas cheap assignment editing website online best literature review editing service uk orange county conservative top course work ghostwriters services gb cheap creative writing writers service for phd top movie review ghostwriting site gb pay for my government article review book review writer websites annotated bibliography ghostwriter websites us popular blog post proofreading sites us cheap thesis statement writing website us help with medicine research proposal custom dissertation chapter ghostwriter services usa professional academic essay editing services au cheap thesis proposal writing for hire ca logic writing website custom phd essay ghostwriters service for phd cheap scholarship essay writers sites cheap curriculum vitae writer services ca custom creative essay editor for hire usa top movie review writers service for mba write me esl definition essay on hacking custom homework proofreading for hire us best thesis proposal ghostwriter service ca harry potter essay custom mba personal essay assistance do my cheap report online esl analysis essay ghostwriter websites for school popular problem solving writing site au custom university essay writers service usa popular college essay writers website for college cheap dissertation conclusion writers for hire usa best dissertation results ghostwriting service gb cheap masters essay ghostwriter websites for college professional descriptive essay ghostwriters services au popular home work ghostwriter for hire uk popular research proposal writer website popular reflective essay ghostwriter sites for school esl critical thinking ghostwriter site online popular blog post ghostwriter website for mba buy esl college essay on lincoln write my cheap descriptive essay on usa rhetorical analysis essay proofreading site online esl biography writers service au popular article ghostwriters website for masters professional creative essay ghostwriter websites for university best critical essay writer for hire uk best term paper writing website online cheap movie review ghostwriters sites usa top critical essay writing for hire ca top masters essay on hacking top masters essay ghostwriters website for school esl thesis statement ghostwriter websites for college type my geology case study esl phd essay assistance professional case study proofreading service usa custom homework ghostwriting services popular article review writing service ca help with history dissertation introduction cheap paper ghostwriting website us cheap cover letter writing sites for masters help me write cheap cover letter online popular analysis essay proofreading for hire gb best movie review editor services ca top dissertation results proofreading site for masters popular phd essay ghostwriter service for masters best term paper ghostwriter services usa help with professional essays online best masters analysis essay topics top best essay writing services for university scholarship essay ghostwriters site au top dissertation hypothesis ghostwriting sites for college custom admission essay writers site for college cheap personal statement editor sites for phd cheap home work ghostwriting sites gb top dissertation introduction writing site for university help with my leadership movie review write me cheap essay on trump top movie review ghostwriter sites usa pay for my shakespeare studies essays top school essay proofreading sites for college popular thesis proposal editor website for mba critical essay proofreading site custom best essay editing site uk essays about immigration popular persuasive essay editing for hire for phd top cv ghostwriting service ca custom critical analysis essay editor service online esl mba essay writers for hire write me life science curriculum vitae custom persuasive essay editor website usa top best essay writers site esl custom essay editing site gb cheap descriptive essay editing sites au professional definition essay ghostwriters websites for university top problem solving editor site uk popular personal statement ghostwriter sites for college professional rhetorical analysis essay proofreading site for masters best academic essay ghostwriting sites for college help me write sociology application letter top dissertation chapter writers website online custom speech writers website ca esl personal essay ghostwriters website au buy esl phd essay online best admission essay writers for hire pay to do marketing dissertation hypothesis cheap problem solving ghostwriting website professional persuasive essay writers website popular college blog advice cheap assignment editor services us personal writing websites au world literature essay writer websites top best essay writing website uk essay on decision making biography ghostwriting services us pay to get culture course work type my life science application letter top course work writers websites ca top masters custom essay example buy world affairs dissertation introduction pay for remedial math movie review yellow wallpaper characters top literature review proofreading site usa esl blog writers services online critical analysis proofreading for hire online help me write classic english literature research proposal professional course work writing services for phd cheap cv writer websites for masters top movie review writer services ca help me write cheap persuasive essay on pokemon go top presentation proofreading website au pay to do technology essay top term paper writers for hire au esl course work editing services us popular dissertation methodology ghostwriters for hire for university tortillas jose antonio burciaga esl article writers services au popular biography ghostwriting website us best phd essay writing service au cv proofreading service online creative essay writing websites ca popular masters masters essay advice professional biography writing site gb top article review editor services for university best article ghostwriter website gb popular dissertation introduction writer for hire usa esl paper writing services ca seminole patchwork history best cv proofreading website for mba custom article editor websites online cheap critical thinking ghostwriting sites online top school reflective essay samples custom report ghostwriters for hire top research paper writers service au emily dickinson nature poems analysis essay ghostwriting service popular blog post editor website for masters top critical thinking writing sites expository proofreading for hire uk top rhetorical analysis essay on civil war american culture essay esl paper writing websites for phd pay for human resource management content best critical thinking ghostwriting websites au professional paper ghostwriters service buy algebra homework professional presentation proofreading site for masters best essay ghostwriters websites for college help writing calculus business plan cheap presentation editing services for university cheap descriptive essay ghostwriter website online top masters essay ghostwriting for hire au help with my human resource management curriculum vitae esl college essay editing service type my engineering biography ugly ways cheap resume editor services usa best presentation writer sites us argumentative essay ghostwriting for hire us top business plan writing websites for phd debate over gun control economics essay editing service pay for my esl homework custom home work proofreading service for university cheap scholarship essay ghostwriter sites write my mathematics article review write me popular blog online popular masters literature review help cheap personal statement proofreading websites online custom university descriptive essay sample cheap literature review ghostwriters service for college help with professional analysis essay on brexit esl creative essay writing website au definition essay on psychology esl critical essay writer website top dissertation methodology writing site for mba popular presentation writers services for mba custom personal statement ghostwriter services esl university academic essay assistance order family and consumer science speech popular persuasive essay proofreading site uk fast food is unhealthy essay best dissertation abstract ghostwriters websites for school cheap definition essay editing service for phd custom dissertation chapter editing site gb cheap application letter editor website us professional dissertation introduction ghostwriters services uk professional annotated bibliography proofreading services au esl college essay writers websites for mba professional reflective essay writers website for phd top speech proofreading sites ca professional essay writer service ca best college presentation examples dissertation conclusion proofreading services usa best personal essay ghostwriters service online polygamy and monogamy pure command system help me write classic english literature admission essay popular expository essay ghostwriters sites for mba top dissertation proofreading for hire uk help me write calculus course work esl critical analysis essay writers website gb best college essay ghostwriter service for mba professional cheap essay writing sites usa top speech ghostwriter service au pay for my popular persuasive essay on brexit write my esl university essay on civil war custom course work ghostwriters site for phd cheap proofreading site uk esl content editor sites for mba censorship research paper esl college essay ghostwriters service for mba custom assignment ghostwriter sites for university buy tourism personal statement best speech proofreading for hire for phd college essay ghostwriters for hire gb top best essay writer services uk cheap analysis essay editing services for mba best reflective essay writer websites gb popular annotated bibliography editor site for masters professional college essay writer for hire uk type my investments dissertation hypothesis top problem solving writing websites ca popular phd speech examples type my speech resume curriculum vitae ghostwriter websites popular dissertation chapter ghostwriting service uk top phd curriculum vitae samples pay to do poetry argumentative essay esl dissertation proposal editor services gb albert belle corked bat write business article review pay for my criminal law homework esl report ghostwriter site for masters top home work editor services for phd cheap thesis proposal ghostwriters site for masters composition proofreading services popular university personal statement examples custom bibliography writing service usa cheap critical essay writing services for school creative writer website online top homework proofreading site usa write me communication presentation esl homework writers site for mba best definition essay writer for hire gb postmodern techniques professional masters essay writers services for masters pay to get speech research paper article ghostwriter services esl bibliography editing service gb top report writer site for school pay to write popular thesis custom personal essay ghostwriting websites gb esl university homework

Bản quyền thuộc về: NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH

Tổ 10, nghĩa đô, Cầu Giấy, Hà Nội

CN NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH TẠI TP. HCM

Số 124 , khu phố 9, phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP HCM

Bán hàng Online: 0937 82 81 86