QUY CHUẨN QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG 2014

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN, VỆ SINH SỨC KHỎE LAO ĐỘNG

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG 2014

quy-chuan-ky-thuat-ve-an-toan-lao-dong-2014

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động 2014

MỤC LỤC:

PHẦN 1. HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH SỨC KHỎE LAO ĐỘNG.

Thông tư số 01/2014 ngày 8/1/2014 của BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI quy định hướng dẫn thực hiện về việc cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại loa động.

Thông tư số 214/2013 ngày 31/12/2013 hướng dẫn quy định chế độ bảo hiểm cháy , nổ bắt buộc

Thông tư quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Chỉ thị của TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM về việc thực hiện thống kê, báo cáo tai nạn lao động trong hệ thống công đoàn.

Quyết định CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI về việc quản lý, tổ chức thực hiện chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015

PHẦN THỨ 2. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG NĂM 2014

 1. Thông tư 42/2013/TT-BLĐTBXH ngày ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với  thang máy thủy lực…
 2. Thông tư số 41/2013 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn ao động đối với công việc hàn h hơi
 3. Thông tư 40/2013/TT-BLĐTBXH ngày ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với  máy vận thăng
 4. Thông tư 39/2013/TT-BLĐTBXH ngày ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với  giày hoặc ủng cách điện
 5. Thông tư 38/2013/TT-BLĐTBXH ngày ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với  ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dung để làm việc khi có điện
 6. Thông tư 37/2013/TT-BLĐTBXH ngày ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với  ba lăng điện
 7. Thông tư 36/2013/TT-BLĐTBXH ngày ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với  sàn thao tác treo
 8. Thông tư 34/2013/TT-BLĐTBXH ngày ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với  dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ
 9. Thông tư 32/2012/TT-BLĐTBXH ngày ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với  thang cuốn và băng tải chở người
 10. Thông tư 25/2012/TT-BLĐTBXH ngày ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với  bô lọc dung trong mặt nạ và bán mặt nạ phòng độc
 11. Thông tư 07/2012/TT-BLĐTBXH ngày ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về  những thiết bị bảo vệ đường hô hấp – bộ lộc bụi
 12. Thông tư 05/2012/TT-BLĐTBXH ngày ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với  thiết bị nâng
 13. Thông tư 04/2012/TT-BLĐTBXH ngày ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với  mũ an toàn công nghiệp
 14. Thông tư 02/2012/TT-BLĐTBXH ngày ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối trong khai thác và chế biến đá

PHẦN THƯ 3. DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI NGUY HIỂM VÀ ĐẶC BIỆT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI NGUY HIỄM, DANH MỤC CÔNG VIỆC KHÔNG SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NỮ, LAO ĐỘNG TRẺ EM

PHẦN THỨ 4. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH AN TOÀN LAO ĐỘNG, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

PHẦN THỨ 5. CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH, HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG

PHẦN THỨ 6. MẪU VĂN BẢN DÙNG TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG.

 1. Mẫu giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động
 2. Mẫu thẻ an toàn lao đông
 3. Mẫu sổ theo dõi công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động
 4. Mẫu hướng dẫn về ATLĐ, VSLĐ cho người ngoài cơ sở đến tham quan, lien hệ công việc, thực tập tại cơ sở
 5. Tổng hợp các chức danh nghề, công việc hưỡng các chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật năm
 6. Mẫu đơn đề nghị xác nhận đủ điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy
 7. Mẫu quyết  định tạm đình chỉ hoạt động
 8. Mẫu đơn đề nghị gia hạn tạm đình chỉ hoạt động
 9. Mẫu quyết định gia hạn tạm đình chỉ hoạt động
 10. Mẫu đơn đề nghị cho phục hồi hoạt động
 11. Mẫu quyết định phục hồi hoạt động
 12. Mẫu quyết định đình chỉ hoạt động

Sách được in trên giấy đẹp với số trang là 427 trang, khổ 20×28, giá 350.000Đ

Sách Luật Môi Trường 2015

Sách luật môi trường 2015, Ngày 23/6/2014, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015.

Luật môi trường 2015 gồm 20 chương 170 điều, quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường.

luat-moi-truong-2014

Điểm nổi bật cơ bản của Luật là đã xây dựng mới nội dung về quy hoạch bảo vệ môi trường (BVMT); quy định cụ thể hơn về nội dung cần phải có của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; bổ sung quy định về cam kết BVMT…

Luật quy định bổ sung và cụ thể về trách nhiệm của các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại các làng nghề; các điều kiện về BVMT tại các làng nghề; trách nhiệm của UBND cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh đối với BVMT làng nghề. Đồng thời, bổ sung trách nhiệm của người tiêu dùng và cơ quan quản lý Nhà nước bên cạnh trách nhiệm của nhà sản xuất đối với việc thu hồi các sản phẩm hết hạn sử dụng và thải bỏ; bổ sung quy định trách nhiệm của các chủ đầu tư khu công nghiệp, khu chế xuất trong quản lý chất thải…

Ngoài ra, thời gian qua các Bộ, ngành cũng ban hành nhiều văn bản pháp quy về lĩnh vực bảo vệ môi trường như: TT 22/2014/TT-BTNMT ngày 05-05-2014 Quy định và hướng dẫn thihành Nghị định số 35/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; TT 52/2014/TT-BTC ngày 24-4-2014 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường…

Để quý cơ quan đơn vị có được các tài liệu nói trên NXB LAO ĐỘNG cho biên soạn và phát hành cuốn sách: “LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2014 – QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG & CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, MỨC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH MỚI NHẤT”.

Nội dung sách luật bảo vệ môi trường 2015 bao gồm phần chính sau:

Phần thứ nhất. Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

Phần thứ hai. Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường

Phần thứ ba. Quy định về chế độ báo cáo thống kê, giao, nộp, lưu trữ và cung cấp dữ liệu môi trường

Phần thứ tư. Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước

Phần thứ năm. Xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường

Sách luật bảo vệ môi trường 2015 có độ dày 448 trang.Gía phát hành 350,000đ/ 1 cuốn

buy top masters essay online top report ghostwriter service for masters best dissertation conclusion editing site for mba jesse jackson civil rights cheap analysis essay writers website uk culture essay editing site professional expository essay proofreading service us professional mba content esl university essay ghostwriting services for school popular business plan editor websites for school cheap dissertation methodology proofreading service top dissertation hypothesis writers services ca paper proofreading sites online ernest hemingway a clean well lighted place analysis esl bibliography ghostwriter website uk best expository essay writing websites for school pay for music thesis statement esl argumentative essay writers service uk professional term paper ghostwriters website ca report writer site ca cheap book review ghostwriters service au write professional reflective essay online custom dissertation abstract ghostwriter site au best problem solving ghostwriters websites online top research proposal writer websites ca expository essay proofreading services help writing top homework best problem solving ghostwriter websites for college top literature review writer websites ca cheap speech writers service usa top persuasive essay ghostwriting sites us best critical thinking editing services professional home work writing for hire for phd homework ghostwriter sites us report writers site ca professional argumentative essay writer for hire usa thesis statement proofreading website ca top phd essay editing service for phd differences between the crucible play and movie professional rhetorical analysis essay editor websites for school top course work writer site for phd esl writing site for phd custom assignment ghostwriters websites uk cheap expository essay writer for hire for university case study proofreading websites uk cheap school essay writing websites ca custom editing websites for school problem solving ghostwriters website us best rhetorical analysis essay ghostwriters websites themes in jane eyre by charlotte bronte best paper writer services gb top annotated bibliography proofreading for hire ca best creative writing writers website for mba geology essay editor sites esl dissertation introduction writer sites dissertation conclusion ghostwriter website uk custom movie review editing website for mba best biography proofreading websites ca essay on pollution esl curriculum vitae ghostwriters websites for university cheap critical analysis essay ghostwriting website for college static dynamic character custom term paper editor service for phd esl mba masters essay help professional research proposal editor website ca popular presentation ghostwriter website usa top essays writing for hire usa top cv writing services usa professional dissertation hypothesis editing services for phd william blake religion custom university thesis statement pay for best critical essay on trump best movie review writing service for masters research paper writing websites gb persuasive ghostwriter sites ca best critical thinking ghostwriter services for school descriptive essay ghostwriter sites online help me write mathematics assignment best business plan ghostwriters for hire for school write esl case study custom problem solving ghostwriters website usa esl essay ghostwriters services us esl creative essay proofreading services ca best business plan editor websites for college brake definition shakespeare esl bibliography writing site online esl biography ghostwriter for hire for mba custom article editing website for phd write earth science research paper pay for my biology content pay for my popular university essay on donald trump cheap university essay ghostwriter sites for masters professional essay proofreading for hire gb top expository essay ghostwriting service usa causes of civil war essay esl personal statement editor for hire online best speech writing sites au term paper writers site au esl personal statement writers site au best writers services au esl mba essay cheap editing sites for masters best descriptive essay ghostwriter services online professional university critical thinking cheap thesis proposal proofreading website for masters esl reflective essay proofreading services online write world affairs resume application letter editing sites anthropology ghostwriters websites popular school essay editor service for school best assignment proofreading service gb cheap critical thinking proofreading sites ca professional masters school essay topics professional phd resume assistance thesis ghostwriting website us esl dissertation introduction writing for hire gb top personal essay editing website for school custom masters essay writing for hire us buy popular phd essay on presidential elections cheap phd college essay samples popular masters application letter assistance esl dissertation proposal ghostwriter website for phd cheap critical essay ghostwriting services online pay to get poetry paper help writing investments home work personal essay proofreading service au pay to do law dissertation introduction esl masters resume ideas top letter editing service for university popular thesis ghostwriters service gb cheap dissertation editor website for phd esl thesis statement ghostwriter services for college cheap academic essay ghostwriters website for masters professional college definition essay example cheap blog post editor service for school top home work proofreading service for university famous footwear age requirement professional cover letter editing for hire for school cheap mba essay writer site au top mba term paper sample popular dissertation methodology editor websites au the theme of the scarlet letter professional university essay proofreading site for mba professional creative essay ghostwriting for hire for mba esl curriculum vitae writers services au esl dissertation results ghostwriting sites usa best dissertation chapter ghostwriter website au cheap university phd essay sample popular college essay ghostwriters for hire us best dissertation introduction ghostwriter service gb esl article editor sites buy psychology business plan top university essay writing service online professional cv editing website for mba cheap personal essay proofreading services us write my journalism letter custom masters essay ghostwriters sites for mba best scholarship essay writers for hire ca best descriptive essay editing services au type my political science home work best expository essay ghostwriting website online reflective essay ghostwriters service au top critical analysis essay writing websites uk top research proposal writer services ca popular dissertation hypothesis editing websites online cheap mba book review examples top personal essay writing services usa best dissertation results ghostwriters sites popular personal statement editing site online esl blog proofreading services for school custom course work ghostwriters services for school esl masters essay writing websites usa biography ghostwriting websites top papers writing services us best admission essay ghostwriter for hire for university order best resume online popular dissertation methodology writing website for phd academic writer services gb write my top phd essay on civil war best rhetorical analysis essay ghostwriting sites gb professional scholarship essay writing website online cheap dissertation introduction editing site for college cheap paper editor websites top analysis essay editing website ca top research proposal writers services gb professional mba research paper help custom reflective essay ghostwriter sites for university cheap definition essay writing site for mba top cheap essay editing services for mba esl descriptive essay ghostwriters service for masters esl mba cheap essay advice help writing esl college essay on shakespeare order education dissertation introduction professional report editing service for university top presentation editor website online custom creative writing proofreading sites for mba pips great expectations professional dissertation writing website uk write my nursing case study home work ghostwriter for hire gb esl application letter writer services for college custom dissertation results editor sites usa best custom essay ghostwriting website ca esl admission paper writers website for university oedipus and antigone help with my cheap analysis essay on civil war write my algebra blog post my dungeon shook summary top paper ghostwriter site gb type my family and consumer science thesis statement pay to get professional college essay on presidential elections pay to get popular literature review cheap definition essay editor sites uk best creative essay writer for hire for phd assignment ghostwriters services au esl dissertation chapter editor services ca professional case study ghostwriting services gb custom personal statement writers service us best research proposal ghostwriter services for college esl dissertation methodology writing site for college write me physics dissertation chapter cheap essays proofreading service usa cheap bibliography ghostwriters service au cheap personal statement editor for hire uk pay to write philosophy home work professional argumentative essay writing services us cheap term paper proofreading websites for college custom argumentative essay ghostwriting services uk popular curriculum vitae writing services for masters help with communication blog professional cheap essay editing website for mba professional cover letter ghostwriting websites usa top dissertation writing sites for college papers editor sites usa top annotated bibliography ghostwriter websites for college write my sociology article write my popular masters essay on donald trump custom rhetorical analysis essay writing site for masters popular admission essay editing website au margaret atwood dancing girls henry ii and becket best article review editing services usa order geometry application letter esl book review editing service for masters expository essay writing sites uk custom critical thinking ghostwriter site ca top business plan writer site gb top essays ghostwriter for hire for university custom admission essay writer site usa reflective essay ghostwriter service usa admission essay proofreading site us custom masters essay on hillary clinton esl mba critical essay assistance esl masters research paper sample top blog post proofreading sites gb do my criminal law course work dissertation chapter proofreading for hire usa type my geography annotated bibliography custom phd essay writer websites for university professional dissertation hypothesis editing websites ca professional homework editing site usa religious studies essay ghostwriters for hire esl admission paper editor sites usa best essays writer website online sustainability research paper topics george w plunkitt popular essays editor website for mba best bibliography ghostwriter websites for masters research proposal editing service top homework editor for hire for college write criminal law admission paper critical analysis essay for phd pay to do science book review custom mba essay editing for hire online top school essay writer website gb best creative writing ghostwriter service us oath of horatii popular admission paper editor sites gb custom papers proofreading service do my philosophy annotated bibliography homework writers for hire au write me professional definition essay online esl personal essay editing service for phd cheap paper writing services us popular dissertation introduction editor website us popular critical essay proofreading services au professional research proposal ghostwriter site us popular dissertation introduction writer service for university popular speech writer websites for college custom presentation writer service for university pay to do custom academic essay on civil war top cheap essay editing site plans for the future essay top dissertation chapter ghostwriters services for university esl expository essay writer sites for college custom article review proofreading website ca esl book review writers service for phd custom phd best essay samples best dissertation abstract writer site for college esl dissertation methodology proofreading site for phd professional case study ghostwriting services ca best application letter proofreading for hire uk help with top persuasive essay on trump write cheap academic essay on hillary clinton professional assignment proofreading for hire for masters jp morgan robber baron pay to do drama course work cheap dissertation proofreading websites for masters cheap cover letter writers websites gb professional dissertation methodology ghostwriting for hire uk dissertation abstract ghostwriters site au popular resume ghostwriter service ca cover letter writer services au help me write best expository essay on pokemon go blog post proofreading site us top dissertation chapter writer site for masters professional thesis statement proofreading for hire for college feminist essay professional expository essay ghostwriter services usa esl cv ghostwriter sites for mba top descriptive essay editing website for school cheap dissertation chapter ghostwriting sites for masters naturalistic observation paper popular mba definition essay topics top course work ghostwriter service for university custom dissertation conclusion editor services for college help with top argumentative essay on hacking professional phd essay writing websites ca professional dissertation abstract writer websites us critical ghostwriting sites gb best thesis statement writing for hire uk esl critical analysis essay writer services for school pay to write engineering speech top dissertation conclusion writer service au cheap university essay writers websites ca pay for my physics course work best application letter writing sites online cheap cover letter ghostwriting service esl critical analysis essay editing site online professional dissertation abstract editing website for school pay to do math presentation best custom essay proofreading sites uk custom term paper ghostwriting website for school top movie review editor website for school dissertation editing websites usa cheap expository essay ghostwriter site online hounds of baskerville movie best admission paper writer services us cheap analysis essay ghostwriter sites ca expository ghostwriter service online dreams of trespass summary top school essays topic help me write science thesis proposal top dissertation results ghostwriters services for masters top book review writing services uk popular dissertation introduction ghostwriting service for university popular article review editor service au popular home work writing for hire uk type my science article review help writing custom masters essay on hacking professional thesis proposal ghostwriting website online help with classic english literature cv cheap dissertation hypothesis writer for hire online custom presentation writing websites for phd the kiss by kate chopin top dissertation introduction editing website for phd pay to get best bibliography cheap argumentative essay editing website for mba write poetry content professional university essay ghostwriter websites ca help with my cheap college essay on hillary clinton custom papers ghostwriter websites gb popular phd dissertation methodology advice esl report writers site for masters professional dissertation ghostwriter sites for school pay for my rhetorical analysis essay on civil war professional bibliography writers sites for college confucianism daoism and legalism top blog proofreading service usa professional problem solving editing sites ca cheap dissertation chapter ghostwriters websites for mba top admission essay editing for hire gb cheap homework ghostwriter service usa cheap research proposal writers service gb masters ghostwriting website uk pay to write science critical thinking shakespeare studies essay writer site write me shakespeare studies home work best university essays example popular dissertation abstract writers for hire usa top papers writing services ca popular papers writer for hire professional speech proofreading sites for school professional biography editor for hire uk professional dissertation results writing website online the tyranny of choice by barry schwartz esl critical essay ghostwriting websites gb pay to get film studies paper popular biography proofreading website online best school essay proofreading services uk esl cover letter writing service for university masters editor sites ca help writing professional cheap essay on lincoln custom resume writing sites for masters dissertation methodology writer website online pay to write creative writing online write remedial math dissertation chapter esl blog post editor website au cheap proofreading websites for mba custom personal essay ghostwriting site ca best school cheap essay advice esl application letter editor site for mba professional critical essay ghostwriting services for phd professional reflective essay ghostwriter services uk best dissertation abstract writer website uk write investments admission essay popular masters dissertation results sample top business plan ghostwriter sites uk pay for accounting admission essay top dissertation methodology writing for hire gb professional school essay ghostwriters for hire for masters order cheap descriptive essay on pokemon go buy popular course work best dissertation editing services for university help with my custom masters essay on hillary esl annotated bibliography writers service online custom school problem solving ideas top college business plan help pay to get earth science letter custom dissertation results writing websites for phd esl critical essay ghostwriter services for phd custom thesis proposal writing services for mba professional blog editor site us best business plan writer for hire for school custom descriptive essay editor site online custom application letter editor sites for college esl letter editing services for school pay for chemistry letter pay to get professional school essay on usa curriculum vitae writing site online composition essay writing services top custom essay editor websites for mba male dominance in relationships pay to do popular essays online professional scholarship essay ghostwriter service online best argumentative essay editing sites for mba professional academic essay writing websites for masters esl university blog samples best phd homework advice ups human resources department cheap critical thinking proofreading sites au esl course work writing site ca cheap creative essay editing sites for masters esl thesis writers site us top letter ghostwriters service ca cheap masters essay editing website gb type my trigonometry research proposal custom article review writing service us cheap homework editor services au top letter writer sites for mba custom dissertation results ghostwriting site for school cheap resume ghostwriting for hire best resume writers for hire gb professional definition essay ghostwriting for hire for masters custom cheap essay ghostwriting websites uk professional presentation writers services gb professional best essay ghostwriter sites us esl college cheap essay sample cheap dissertation results writers websites for mba custom analysis essay ghostwriter services for mba professional dissertation chapter editing sites uk university editor websites usa professional dissertation editing site uk professional problem solving writers websites online professional resume ghostwriters service online top thesis writers services online top essay ghostwriting services gb top thesis proposal ghostwriter websites for phd civil disobedience essay popular speech writer service for phd help writing earth science annotated bibliography professional critical analysis essay writing websites for mba business plan editing services usa write content online pay to do university essay on donald trump pay to do custom book review best school essay ghostwriters service for school do my geometry bibliography top critical essay writer website us mother to son essay type my business thesis professional homework writers sites au custom university essay editing sites for masters thesis proposal proofreading website gb best thesis proposal ghostwriting sites for school popular thesis proposal proofreading websites custom masters essay editor for hire uk professional cv proofreading website online best definition essay editor for hire for college best home work writer sites for school