biểu thuế xuất nhập khẩu 2017 | biểu thuế xnk năm 2017 mới nhất của bộ tài chính » sách mới nhất » Bộ Luật Lao Động-Luật An Toàn, Vệ Sinh Lao Động Và Giải Đáp 620 Tình Huống

Bộ Luật Lao Động-Luật An Toàn, Vệ Sinh Lao Động Và Giải Đáp 620 Tình Huống

 

Bộ Luật Lao Động-Luật An Toàn, Vệ Sinh Lao Động Và Giải Đáp 620 Tình Huống

Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước. Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và của người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất, vì vậy Bộ Luật lao động có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và trong hệ thống pháp luật của quốc gia. Nhằm phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, ngày 25-6-2015 kỳ họp thứ 9 khóa XIII Quốc hội đã thông qua Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2016). Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động.

luat-an-toan-ve-sinh-lao-dong

Và đặc biệt kỳ họp này Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần, theo Nghị quyết này, người lao động sẽ được bảo lưu thời gian đóng BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm đảm bảo cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật BHXH năm 2014. Trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016.
Việc thống kê những tình huống thường xảy ra trong công tác quản lý lao động, tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội, y tế và các quy định mới nhất của pháp luật sẽ giúp tất cả các doanh nghiệp, cơ quan đơn vị sự nghiệp thuận tiện hơn khi xử lý các vướng mắc thường gặp trong quá trình công tác. Vì vậy, nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách “BỘ LUẬT LAO ĐỘNG – LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ GIẢI ĐÁP 620 TÌNH HUỐNG CÓ LIÊN QUAN”.
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Bộ Luật lao động – Luật An toàn, vệ sinh lao động và hướng dẫn mới nhất về Bộ Luật lao động;

Phần II. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

Phần III. Giải đáp vướng mắc về Luật Việc làm và những vấn đề liên quan;

Phần IV. Giải đáp vướng mắc về tuyển dụng, sử dụng và quản lý người lao động;

Phần V. Giải đáp vướng mắc về hợp đồng lao động và xử lý tranh chấp lao động;

Phần VI. Giải đáp vướng mắc về quy chế dân chủ tại nơi làm việc và giải quyết đình công;

Phần VII. Giải đáp vướng mắc về công tác an toàn lao động và vệ sinh sức khỏe lao động;

Phần VIII. Giải đáp vướng mắc về chính sách đối với lao động nữ, lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại;

Phần IX. Giải đáp vướng mắc về tiền lương và các chế độ khác;

Phần X. Giải đáp vướng mắc đối với việc xác định tổn thương cơ thể và chính sách bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, y tế đối với người lao động;

Phần XI. Giải đáp vướng mắc về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động và bảo hiểm xã hội.
Đây là tài liệu tham khảo hũu ích dành các cơ quan, ban ngành và các doanh nghiệp, người lao động tìm hiểu, thực hiện đúng chính sách pháp luật.
Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 420 trang, Giá: 335.000đ. Nộp lưu chiểu quý III / 2015

Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Văn Bản Hướng Dẫn Xử Phạt Vi Phạm Trong Mọi Lĩnh Vực

Xử lý vi phạm hành chính là biện pháp nhằm giáo dục ý thức chấp hành chế độ, chính sách của Đảng và nhà nước, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, giúp mọi người có ý thức hơn về hành động và trách nhiệm của mình. Xử lý vi phạm hành chính bao gồm xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính khác. Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt hành chính.

 

luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-tap-I

 

Để giúp cho các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc các ngành và địa phương trong cả nước, các cơ quan quản lý nhà nước và bạn đọc thuận tiện trong việc tìm hiểu và thực hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản bộ sách “LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT VI PHẠM MỚI NHẤT TRONG MỌI LĨNH VỰC”, bao gồm 2 tập.

Nội dung TẬP 1 gồm những phần chính sau:

PhầnI. Quy định chung về xử lý vi phạm hành chính;

Phần II. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, tệ nạn xã hội và văn hóa – du lịch;

Phần III. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, giáo dục và dạy nghề;

Phần IV. Xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ;

Phần V. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện và khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão;

Phần VI. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí, xuất bản;

Phần VII. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và bảo vệ rừng;

Phần VIII. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Phần IX. Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, thi hành án dân sự, hợp tác xã;

Phần X. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội;

Phần XI. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông;

Phần XII. Xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.

Nội dung TẬP 2 gồm những phần chính sau:

PhầnI. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng sản phẩm, sản xuất, buôn bán hàng giả;

Phần II. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm;

Phần III. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và xây dựng;

Phần IV. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hóa đơn;

Phần V. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tiền tệ, ngân hàng;

Phần VI. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan;

Phần VII. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Phần VIII. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số;

Phần IX. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, hoạt động ngành nông nghiệp và vật liệu nổ;

Phần X. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu; hoạt động khoa học và chuyển giao công nghệ;

Phần XI. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp và năng lượng nguyên tử.

Nội dung cuốn sách được sắp xếp trình tự thời gian và có giá trị thực tiễn, là một tài liệu thực sự cần thiết cho các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp và các bạn đọc tìm hiểu và thực hiện đúng các quy định về công tác xử lý vi phạm hành chính.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 1428 trang, Giá: 880.000đ/ bộ (Tập 1 giá: 450.000đ; Tập 2 giá: 430.000đ) . Nộp lưu chiểu quý III / 2015.

expository essay proofreading website us professional article ghostwriters site ca personal editor for hire ca professional homework writer websites online esl homework editor site au professional reflective essay ghostwriter website for phd best research paper ghostwriter site for mba professional dissertation hypothesis editing site for school help with custom cv online pay for education problem solving art & architecture essay editing site top dissertation methodology proofreading services online esl phd essay editor site usa esl reflective essay editor services us popular school essay writer sites for mba cheap curriculum vitae ghostwriter service for school professional definition essay editor site for school cheap dissertation editor service au popular masters essay ghostwriters site for school write me english content esl persuasive essay ghostwriting website for university professional homework writers websites custom persuasive essay ghostwriting for hire au popular thesis statement proofreading for hire for masters popular dissertation conclusion writers website for masters custom dissertation proposal editing sites for school pay for my english as second language admission essay best phd essay writer sites for school custom report ghostwriter sites uk essay of mice and men cheap presentation editing services usa pay for my tourism movie review top blog editing for hire uk top presentation editor site for university professional dissertation ghostwriter website for masters popular article review writers service for masters popular editor websites usa reflective essay writers site best literature review ghostwriter sites for mba best expository essay writing for hire for mba popular reflective essay writing website for masters top essay writers site for mba logic writers services best mba persuasive essay sample the crucible proctor quotes argumentative essay writer websites uk help with my accounting cv benjamin franklin autobiography essay define appearance vs reality best papers writers website for phd popular critical analysis essay editing services au top cover letter editor website usa esl course work editor service usa best literature review editing website for school esl phd university essay examples professional creative essay writer website for masters cheap expository essay writer website for phd popular report writers websites usa esl problem solving writing website uk esl creative essay proofreading sites for school custom papers ghostwriting services the enormous radio theme top thesis statement ghostwriter site ca cheap speech editing sites uk popular best essay writer service online top creative essay writers websites for school custom application letter ghostwriter for hire for university pay to write film studies movie review cheap personal statement ghostwriting websites ca top article writer services for mba popular thesis proposal ghostwriters sites gb what do you believe in essay cheap application letter ghostwriter websites esl problem solving editor websites curriculum vitae editing for hire us top expository essay editing site us best phd essay writers service for masters mending wall interpretation popular dissertation introduction ghostwriter service for college esl term paper ghostwriting sites for phd order education research proposal order tourism research paper popular case study writing site au enlightenment in the french revolution professional literature review ghostwriter services cheap essays writer services for university esl custom essay proofreading for hire for university pay for algebra speech best critical thinking editing sites for mba esl persuasive essay ghostwriting websites for university top critical analysis essay ghostwriter sites for university argumentative writer services gb help me write esl argumentative essay online top annotated bibliography ghostwriter websites online pay to write popular business plan online describe the ghost of christmas past best paper writers website for mba help with my music admission paper write me philosophy dissertation chapter popular phd homework advice custom case study editing services for school write me professional expository essay on civil war type my best persuasive essay professional application letter editing websites cheap article writers for hire us custom definition essay editor websites usa pay to write cheap cover letter online top blog writing sites gb professional thesis writers service for university best school creative writing pay for anthropology blog post top case study ghostwriting site for school best cheap essay writers websites for phd top cheap essay writing sites for school thomas becket definition popular essay ghostwriter website for college cheap masters dissertation abstract best argumentative essay proofreading site usa buy anthropology annotated bibliography esl masters essay writer websites for masters help writing top critical essay on civil war spring and fall poem esl dissertation abstract ghostwriter sites nba zone defense cheap personal statement editor service for masters custom dissertation methodology ghostwriters websites for school top speech ghostwriter sites for mba custom article editor services for school professional blog ghostwriters websites ca top bibliography editor for hire ca popular cv editor sites us custom annotated bibliography writer websites for school pay to write government thesis proposal popular literature review proofreading website for masters pay to get best descriptive essay on donald trump annotated bibliography ghostwriter services ca esl school annotated bibliography topic professional persuasive essay proofreading site au professional phd creative essay sample popular thesis statement ghostwriter service au best reflective essay ghostwriter sites professional homework writer services help with my custom personal essay custom persuasive essay ghostwriters sites content ghostwriter service us university editor for hire dissertation ghostwriters sites ca cheap thesis statement ghostwriting for hire gb top case study writing services gb application letter ghostwriters site ca esl critical analysis essay ghostwriter services for masters professional home work writing site esl movie review writing services for college professional blog post writer website top dissertation methodology ghostwriters service for school custom literature review proofreading sites for university best analysis essay ghostwriting site for university cheap book review writing services online reservation blues themes esl school essay writers service online best homework editing websites gb top dissertation chapter editor websites uk pay to get best reflective essay on trump pay for political science dissertation introduction professional assignment proofreading websites for college best presentation editor sites us popular definition essay editing websites au order logic assignment pay to do best movie review esl biography editing sites pay for family and consumer science critical thinking custom argumentative essay ghostwriting service usa order popular argumentative essay on trump professional rhetorical analysis essay editing site gb esl thesis writing service uk hamlet claudius soliloquy professional personal statement writing websites online custom literature review writing site for school cheap cheap essay writing sites gb top creative essay proofreading site for phd best university presentation topics masters essay writing sites cheap critical thinking proofreading service us write professional best essay on shakespeare cheap biography ghostwriting websites for school best biography ghostwriting website for college best thesis ghostwriter for hire uk help with geology report definition ghostwriters website custom university essay ghostwriters services for school case study editing sites us popular best essay writers sites usa do my management dissertation methodology custom article editing website for school personal writing service online education ghostwriter sites top expository essay editor websites uk elvis presley essay truman capote johnny carson best cover letter ghostwriting site gb esl papers ghostwriter for hire gb top research paper ghostwriting services au custom cover letter ghostwriters site us best cv writing services uk cheap presentation writers for hire for masters help with cheap college essay on usa help me write analysis essay on donald trump cheap dissertation hypothesis writer website us best cover letter writer websites for college top dissertation introduction writers website for phd popular school dissertation hypothesis samples popular business plan writers website online cheap phd essay writer website for masters esl term paper ghostwriting site for university top essay proofreading website for mba professional rhetorical analysis essay editing site for phd custom business plan ghostwriting for hire for mba esl masters essay editing website us esl expository essay proofreading services for mba best college article review examples top persuasive essay editor service online pay for my psychology dissertation hypothesis article ghostwriting service uk cheap creative writing ghostwriter site au best cheap essay writers site ca professional school essay writers for hire au cyber bullying topics for essay esl papers writers website cheap best essay ghostwriter sites for masters best scholarship essay editing website cheap course work writing sites for university top assignment proofreading websites us best resume writing site for mba cheap ghostwriters websites au cheap critical essay editor website gb custom bibliography editor for hire au popular presentation ghostwriters website online professional academic essay writer service au cheap thesis writer sites for school help with culture content best school article topic thesis statement editing for hire gb professional dissertation results ghostwriter for hire ca best dissertation writers website ca write my finance essays best dissertation abstract ghostwriting services for masters cheap mba masters essay samples top dissertation proposal editing sites usa professional biography ghostwriting websites pay to do world literature paper socrates plato aristotle best dissertation proposal writers website us best rhetorical analysis essay ghostwriting sites usa pay for classic english literature letter professional business plan ghostwriting website us popular curriculum vitae proofreading site for college custom masters scholarship essay ideas professional research paper ghostwriter site for university professional homework ghostwriting service for masters the internet curse pay for my popular term paper cheap personal essay ghostwriter site gb esl school essay writing site for university analysis essay editing services order astronomy essay best research paper ghostwriter website for phd biography ghostwriters for hire ca misery anton chekhov summary buy finance personal statement cheap cover letter writer website us descriptive ghostwriter for hire usa help writing business plan online top biography ghostwriting for hire for college popular school cheap essay help professional best essay ghostwriter site for phd top blog post proofreading service au history of false teeth write my popular bibliography online top rhetorical analysis essay proofreading sites for phd custom biography editing site for university cheap writing website for masters popular school essay editing website online pay to write top admission essay on presidential elections top personal essay writing website for university cheap presentation writers service for masters professional letter ghostwriter for hire for college cheap definition essay ghostwriting for hire phd editing service au top resume writing sites au esl reflective essay writers site for school custom admission paper writer services for masters popular college essay ghostwriter site for phd professional admission essay ghostwriter service usa write me cheap academic essay online law writing website custom curriculum vitae proofreading website usa popular critical thinking writer website for college professional analysis essay ghostwriter sites biography ghostwriting services uk course work ghostwriters for hire online professional essays writers site for masters help writing phd essay popular home work writing websites usa type my cheap cheap essay online custom research paper proofreading website gb help me write science dissertation abstract cheap critical analysis essay writer services usa best custom essay editing sites for school top best essay editing website for school best course work proofreading services for phd cheap essay writing sites au do my technology argumentative essay dissertation abstract writer websites gb professional scholarship essay writer website for university professional paper writer website for university esl blog ghostwriters website for mba professional papers proofreading service us popular cheap essay editing site gb top blog proofreading services ca professional definition essay editor service for college do my drama papers cheap dissertation results ghostwriting site for university professional report ghostwriter website online write my life science book review custom letter proofreading services ca cheap personal statement ghostwriters site for mba cheap expository essay ghostwriter websites for college iliad character analysis cheap dissertation hypothesis writing website online custom dissertation conclusion proofreading websites for school buy best custom essay on shakespeare main causes of the civil war critical thinking editing services uk pay to do cheap argumentative essay online cheap letter ghostwriters for hire usa professional problem solving writer site us brighton beach memoirs themes top essays writer site us write esl dissertation online professional phd dissertation results topics custom admission essay editor for hire for university professional dissertation results ghostwriter service help writing music term paper admission essay writer sites uk war of 1812 turning point type my university essay on civil war popular letter editor services for phd buy best persuasive essay on trump custom critical thinking writing sites uk custom research paper ghostwriter services ca dorian gray gay popular biography writers websites uk morrie schwartz biography order family and consumer science dissertation custom persuasive essay writer website for college custom papers editor for hire for phd custom critical essay ghostwriters website gb ind aff or out of love in sarajevo cheap homework ghostwriters sites gb top book review editor service usa best case study ghostwriters websites for school popular dissertation methodology editor site for phd top article review editor services usa esl curriculum vitae editing sites au best literature review writers sites for school uphill poem cheap speech proofreading sites for college popular thesis ghostwriting website for university best custom essay editor sites online help with my science dissertation abstract esl descriptive essay ghostwriters for hire for phd best bibliography ghostwriters sites for college custom article review ghostwriters service for masters help writing nursing home work professional college critical essay topic custom university essay writers for hire gb popular content writing website for school poetry essay writers websites cheap article review ghostwriting for hire for school top biography writing website for school write me best argumentative essay cheap essays editing websites online professional article writer sites for mba pay to get esl academic essay on hacking custom papers ghostwriter site uk critical analysis essay editor websites online esl best essay writing site ca a story of an hour summary type my culture term paper top thesis statement editor website for school homework editor website ca pay for my psychology blog write best critical thinking write my world literature movie review trees by joyce kilmer write best reflective essay on presidential elections custom resume ghostwriters websites us cheap mba problem solving example expository essay on geometry popular phd university essay assistance cheap thesis statement writing sites for college write world literature admission essay custom assignment writer sites online critical essay writing for hire au phd ghostwriter sites au professional business plan editor services uk popular custom essay ghostwriters service us cheap school essays example cheap admission essay editing sites for mba order cheap custom essay online custom bibliography ghostwriters website ca professional college essay editor for hire ca cheap best essay proofreading sites online cheap critical thinking proofreading websites online esl definition essay ghostwriter service for mba best persuasive essay proofreading for hire usa pay for my marketing bibliography order best speech professional mba essay writer website ca top home work ghostwriter websites online best letter writing site for university write me custom descriptive essay on donald trump popular content ghostwriter for hire help me write geography dissertation hypothesis do my health problem solving popular essays writing sites for masters esl assignment proofreading services online best mba dissertation hypothesis topics letter ghostwriting websites usa academic essay writer for hire gb popular university essay ghostwriting site for phd esl custom essay writing service for masters custom personal statement proofreading services for school professional college personal statement help esl literature review proofreading for hire gb law essay ghostwriter services best phd essay editing website uk popular personal essay ghostwriters services au help writing custom personal statement esl cover letter ghostwriter website gb article editing services professional dissertation conclusion proofreading site cheap dissertation conclusion ghostwriting for hire usa cheap movie review writer service for university pay to do literature content best thesis proposal ghostwriting site for college esl home work writer services for masters professional biography editing service gb best school analysis essay samples top assignment writing for hire gb esl rhetorical analysis essay editing sites for college pay to do government essay popular argumentative essay writing website for university popular dissertation methodology ghostwriter websites au custom phd essay ghostwriters website esl blog editing sites for phd fall of the house of usher analysis esl bibliography writer sites uk cheap business plan writers service online cheap annotated bibliography ghostwriter site for university custom thesis ghostwriter site for university best masters thesis statement esl university essay writer services gb esl term paper ghostwriters websites for phd critical analysis essay editing services ca cheap dissertation chapter writers sites for mba esl papers writers website online top thesis statement writing for hire for mba case study ghostwriter website gb top essays ghostwriting website for phd best essay ghostwriting websites usa best admission essay ghostwriting site for school top dissertation proofreading services for college best critical thinking writer for hire top report ghostwriting services usa pay to do sociology dissertation conclusion cheap dissertation introduction ghostwriter sites for college esl assignment ghostwriting sites for masters resume editor website ca custom admission essay writers websites au cheap phd essay on shakespeare help me write top dissertation introduction online order economics blog post report writing websites ca top dissertation introduction editor services au professional dissertation ghostwriter services usa popular annotated bibliography writing site for masters custom blog writers websites professional masters presentation sample college essay proofreading sites ca custom admission essay editing services online cheap research paper proofreading website professional dissertation editor service for college best dissertation hypothesis proofreading services for phd cheap college resume sample custom dissertation methodology ghostwriting service ca best admission paper writing website uk best college biography examples terrorism is bad cheap university essay ghostwriters service for phd